Juncker lover 10.000 betjente på EU-grænse

Antallet af grænsebetjente skal mangedobles ifølge et forslag fra Jean-Claude Juncker, der i sin sidste tale om "Unionens tilstand" fremlagde en række udspil.

EU-Kommissionen foreslår at styrke den europæiske grænse og kystvagt, så den bedre kan beskytte vore eksterne grænser med yderligere 10.000 europæiske grænsevagter i 2020, sagde Jean-Claude Juncker, da han talte i Europa-Parlamentet i Strasbourg onsdag.
EU-Kommissionen foreslår at styrke den europæiske grænse og kystvagt, så den bedre kan beskytte vore eksterne grænser med yderligere 10.000 europæiske grænsevagter i 2020, sagde Jean-Claude Juncker, da han talte i Europa-Parlamentet i Strasbourg onsdag. Foto: Vincent Kessler/Reuters

Da Jean-Claude Juncker for fire år siden vandrede ind i Europa-Kommissionen til sin første arbejdsdag, begyndte migranter fra syd og øst for alvor at vandre op igennem Europa.

Siden har spørgsmålet om, hvad Europa skal stille op med bådflygtninge og migranter, klæbet til den 63-årige formand for EU-Kommissionen, hvis forslag EU-landene ikke kan nå til enighed om at gennemføre.

- Der er syndebukke i alle tre institutioner - men færrest i EU-Kommissionen og EU-Parlamentet, sagde Juncker i sin store tale "Unionens tilstand", da han onsdag tog temperaturen på det europæiske samarbejde.

Slet skjult var den strittende pegefinger mod stats- og regeringscheferne, men Juncker slog så over i en forsonende tone. Der er brug for handling og flere udspil. Et af de centrale var:

- De ydre grænser skal bevogtes mere effektivt, lød det som et ekko af stats- og regeringscheferne fra Juncker i parlamentets store plenarsal.

- Kommissionen foreslår at styrke den europæiske grænse og kystvagt, så den bedre kan beskytte vore eksterne grænser, med yderligere 10.000 europæiske grænsevagter i 2020, sagde Jean-Claude Juncker.

En bedre bevogtning af grænserne har før været nævnt. Men en markant opjustering af bevogtningen, hvor der aktuelt er 1300 betjente, skal ifølge Junckers forslag være på plads allerede i løbet af to år.

Forklaringen på forslaget er ganske enkel, forklarede EU-kommissær Margrethe Vestager efterfølgende.

- Skal man have åbne indre grænser, må vi have styr på de ydre grænser.

Det er meget dyrt. Det har EU-Kommissionens tænketank slået fast.

I forslaget fra Juncker ligger, at man bruger 16,5 milliarder kroner i den næste budgetperiode på at vedligeholde fly, skibe og køretøjer til bevogtningen.

I dag er indvandringen faldet drastisk, siden den toppede for 2-3 år siden.

Det har EU-Kommissionen påpeget igen og igen. Men lige meget hvor mange faldende tal om migranter, der fremlægges, klistrer emnet til dagsordenen i Danmark, Ungarn, Sverige, Tyskland og de andre EU-lande.

- Jeg kan ikke acceptere, at skylden for hver fejl - og der har været nogle stykker - placeres alene på EU-Kommissionens dørmåtte. Vore forslag kan ses af alle. De skal vedtages og implementeres.

På listen over tiltag, der skal værne om europæernes sikkerhed, fremlagde Juncker også tiltag til bekæmpelse af hvidvask i kølvandet på store skandaler i blandt andet Danske Banks estiske filial.

Forslaget giver et styrket mandat til Den Europæiske Bankmyndighed (EBA). Den tiløjes flere ressourcer, og der oprettes en komité, hvor oplysninger fra medlemslandene kan udveksles.

Desuden foreslog formanden nye regler, så terrorindhold på internettet fjernes inden for en time.

- Det er den kritiske periode, hvor den største skade kan ske, forklarede Jean-Claude Juncker.

Luxembourgeren kan se en ende på sin tid som formand.

Onsdagens tale i EU-Parlamentet var hans sidste om tilstanden i EU. Han stopper, når embedsperioden udløber næste efterår.

I sin første af disse taler, der blev indført med Lissabontraktaten, opfordrede Juncker i 2015 til at "handle som en samlet union" med hensyn til håndteringen af migranter.

Tre år senere, onsdag 12. september, gentog Juncker samme appel til EU-landene.

Men enigheden syntes langt væk onsdag, da EU-Parlamentet vedtog en betænkning, der opfordrer til at indlede en artikel 7-procedure mod Ungarn på grund af problemer med retsstaten og demokratiet.

Ungarn kalder det en "heksejagt" og hævder, at kravet skyldes noget helt andet:

Uenighed om migration.

/ritzau/