Katolske protester mod kritisk FN-rapport

FNs kommission for børnerettigheder mødte i går kritik for rapport om seksuelt misbrug af børn

Peterspladsen set fra kuplen på Peterskirken i Vatikanstaten i Rom.
Peterspladsen set fra kuplen på Peterskirken i Vatikanstaten i Rom. . Foto: Henrik Pyndt Sørensen/ Nordfoto.

FN kom i går med en uhørt skarp kritik af Vatikanet for ikke at gøre nok for at stoppe seksuelt misbrug af børn og for at have dækket over de skyldige børnemisbrugere. Vatikanet erklærede i et officielt svar, at det vil læse og undersøge anklagerne grundigt, og at pavestaten allerede har lovet at beskytte og forsvare børns rettigheder.

Kritikken kom i en rapport fra FNs kommission for børns rettigheder, der udtrykte dyb bekymring over de mange tilfælde af seksuelt misbrug af børn, begået af medlemmer af den katolske kirke, som arbejder under Vatikanets autoritet præster, der har været involveret i seksuelt misbrug af titusinder af børn verden over.

Kommissionen forlanger, at Vatikanet øjeblikkeligt fjerner alle præster, der har eller er mistænkt for at have begået seksuelle overgreb mod børn.

Pave Frans nedsatte i december en kommission, der skal arbejde for at forhindre overgreb, og FN opfordrer den til at lægge alle de sager frem, så de skyldige og dem, der har dækket over dem kan bringes for retten. Kommissionen er dybt bekymret over, at Vatikanet ikke har erkendt omfanget af overgrebene og ikke har taget de nødvendige skridt for at beskytte børn.

LÆS OGSÅ:
FN kræver alle sexmistænkte præster fjernet

En af de mest anerkendte vatikanister i Rom, Andrea Tornielli, skrev dog i går i avisen La Stampa, at en stor del af kritikpunkterne må siges at angå forhold, der nu hører fortiden til. I januar offentliggjorde Vatikanet således, at op mod 400 præster i to år under pave Benedikt XVI er blevet fjernet fra bestillingen på grund af misbrug af børn. Vatikanet afviste dog under en høring, som FN-kommis-sionen havde i Genève, at lægge alle oplysninger om misbrugssagerne frem.

Mens Vatikanet selv svarede diplomatisk på rapporten i går, så blev den mødt med kraftig kritik fra den katolske interesseorganisation Catholic Voices, som skrev, at rapporten er uvidende og afsporet og lufter myter uden grundlag.

Komitéen har opført sig som en folkedomstol og undermineret sin egen og FNs troværdighed, hed det blandt andet fra gruppen.

Den påpeger, at FN-rapporten slet ikke nævner den indsats, kirken har gjort og siger, at hvis der har været grund til den påstand, at kirken sætter egne interesser før ofrenes, så er det modsatte tilfældet i dag.

Catholic Voices skriver også, at anklagerne om, at børnemisbrugende præster flyttes rundt, stammer fra 1970erne og 1980erne, men det er ikke sket siden starten af 1990erne.

I pavestatens officielle reaktion i går hed det blandt andet:

Vatikanet gentager sit tilsagn om at forsvare og beskytte børns rettigheder, på linje med principperne i børnekonventionen og ifølge de moralske og religiøse værdier i den katolske kirke.

Ærkebiskop Silvano Tomasi, der er pavestatens repræsentant i FN-sagen, sagde i går, at det virker som om rapporten ikke tager hensyn til den aktuelle situation og de mange forandringer, der er sket. Han sagde, at Vatikanet nu har gjort mere end andre stater og institutioner for at forhindre misbrug af børn.

Vatikanet oplyste i december i en henvendelse til FN-kommissionen, at de enkelte præster og biskopper ikke er delegerede som sådan fra Vatikanet, og at enkeltsager om misbrug, der er foregået rundt omkring i verden derfor ikke kan være Vatikanets ansvar og ikke er blevet meldt til politiet af Vatikanet, fordi det hører under de enkelte landes retssystem. Dét argument fejer kommissionen til side i rapporten og skriver, at selv om biskopper ikke er pavens delegerede, så er underordnede i den katolske kirke bundet af et lydighedsløfte til paven.

Den hurtigste måde at forhindre seksuel vold begået af katolske præster er, at pave Frans fjerner dem med det samme og straffer de kolleger og overordnede hårdt, der gjorde misbruget muligt. Men som sine forgængere har paven afvist at tage selv små skridt i den retning, sagde Barbara Blaine, formand for en af de største interessegrupper mod præsters misbrug af børn, det amerikanske SNAP, der samtidig erklærede taknemmelighed over at FN har behandlet problemet seriøst.

FN-rapporten rejser også en generel kritik af Vatikanets holding til homoseksualitet, prævention og abort, hvilket pavestaten i går gjorde indsigelse mod som en utidig indblanding i dens moralske lære: Vatikanet beklager, at nogle punkter er et forsøg på at blande sig i den katolske kirkes lære og religiøse frihed.