Prøv avisen

Kriminolog: Troen åbner for noget meget kraftfuldt blandt kriminelle

Arkivfoto: Fængselspræst i Vestre Fængsel i København Erik Adrian ved konfirmation af indsatte. Foto: Paw Gissel

Jeg har mødt livstidsfanger med et smil på læben, fordi de har fundet håb gennem troen, fortæller den amerikanske kriminolog Byron Johnson, som siden 1980'erne har forsket i forholdet mellem kristentro og kriminalitet

Byron Johnson indleder med en fortælling, som næsten er for god til at være sand.

For nogle år siden gennemførte han feltstudier i et fængsel i Texas. En af de mandlige indsatte, som var blevet dømt for mord, blev kristen i fængslet. Manden havde dog aldrig erkendt mordet – heller ikke efter, at han var begyndt at tro. Et andet sted i Texas var en enlig kvinde til en gudstjeneste, hvor en præst fortalte om sit trosbaserede arbejde blandt indsatte.

Efter gudstjenesten fortalte hun præsten, at hendes datter for 15 år siden var blevet dræbt af en mand, som stadig sad i fængsel. Hun gav præsten navnet på manden, og præsten fortalte, at lige præcis den mand deltog i hans arbejde i fængslet. Kvinden sagde, at hun gerne ville møde ham, og præsten sørgede for kontakten.

Da de to mødtes i fængslet, indrømmede manden øjeblikkeligt og for første gang, at han havde myrdet hendes datter. Han sagde også til hende, at han ikke forventede, at hun nogensinde ville tilgive ham. Kvinden reagerede spontant ved at sige, at hun tilgav ham. Da han senere blev løsladt, tog hun ham til sig som en søn.

Selvom fortællingen er spektakulær, rummer den to pointer, som med årene er blevet stadig tydeligere for Byron Johnson, kriminolog og professor ved det baptistiske Baylor Universitet i Texas, som siden midten af 1980'erne har forsket i forholdet mellem kristentro og kriminalitet og skrevet flere bøger om emnet:

Troen er en stor ressource, som kan være med til at hjælpe folk ud af kriminalitet. Men tro alene kan sjældent gøre det.

”Jeg kan ikke helt forklare, hvad det er, der sker i det her eksempel. Men jeg har erfaret, at troen åbner for noget meget kraftfuldt blandt kriminelle. Der er meget kraft i tilgivelsen og soningen. Noget af det, kristendommen gør, er at sige, at ’det er dig, der har begået forbrydelsen, men du kan få tilgivelse’.”

Han har mødt adskillige kriminelle, som var overbeviste om, at de kun sad i fængsel, fordi systemet var korrupt.

”Troen hjalp dem til at forme et nyt perspektiv, så de indså, at de havde gjort noget forfærdeligt og havde et ansvar.”

Ifølge Byron Johnson er der tusindvis af tilfælde, hvor troen har spillet en central rolle for mennesker, som har villet holde sig fra kriminalitet.

Men, for der er et men, fortæller han.

“Jeg vil ikke have, at folk tror, at bare fordi man introducerer Jesus for en kriminel, så er alt løst.”

”Tro kan være afgørende, fordi en vellykket overgang tilbage til samfundet er så vanskelig. Trosbaserede mentorer, for eksempel, kan hjælpe tidligere indsatte med at finde job, yde bistand med transport til arbejde, fordi det er en udfordring selv at få kørekort, og så videre. I USA har vi set mange eksempler på, at der blot er blevet delt bibler ud eller prædiket for en fange. Sådan en tilgang er både doven, kortsigtet og forkert.”

Men hvor vigtig er troen så egentlig for at hjælpe dem ud af kriminalitet – kan man ikke bare nøjes med den sociale indsats?

”Når du møder de her kriminelle, som ofte er vokset op i fattigdom, så er der en fornemmelse af fortvivlelse. Mange mener ikke, at de vil opleve deres 25-års fødselsdag, fordi de har set så meget død og vold omkring sig. Du ser det blandt unge, som er kommet i uføre, og du ser det blandt de indsatte. Men hvis du så spoler frem og møder nogle af dem igen, som har siddet inde i mange år – nogle af dem har en livstidsdom – så har de fundet håb gennem tro,” fortæller Byron Johnson.

Generelt er der masser af bitterhed blandt indsatte, oplever han.

”Men blandt troende møder jeg en oprigtig taknemlighed. Jeg har mødt mange mænd, som har været i fængsel i over 30 år, og som stadig går rundt med et smil på læben.”

Byron Johnson fokuserer primært på kristentro i USA, idet kristendom er den dominerende religion i fængsler. Spørgsmålet er, om hans iagttagelser gælder alle religioner på tværs af kulturer. Er islam for eksempel en del af problemet eller en del af løsningen på kriminalitet knyttet til radikalisering, som det diskuteres herhjemme? Vi har endnu ikke svaret på de spørgsmål, siger han.

“Men når mennesker spørger mig, om hengivelse til islam kan føre til et helt nyt liv, har jeg ingen grund til at sige, at det ikke er tilfældet. Vi hører ofte, at religion er skyld i forfærdelige ting, men det er alt for let at bebrejde religion. Kan vi bebrejde kristendommen for, at en præst forgriber sig på en mindreårig? Jeg vil hellere bebrejde individer og dårlig ideologi, end jeg vil bebrejde Gud.”

Video: Martin Bendtsen har 16 voldsdomme bag sig. Det var en personlig åbenbaring, eller hvad han kalder et "mirakel", der ledte ham ud af sin livsbane. Læs hans historie her

128238826