Kristen irakisk kvinde kæmper for at få ejendom tilbage

Fordrivelse af Iraks kristne handler også om at sælge deres huse, så de ikke har noget at vende tilbage til

Antallet af kristne bliver færre og færre i Irak. Særligt under Islamisk Stats hærgen måtte mange flygte. Her ses en vagtpost nær den kristne by Bartella.
Antallet af kristne bliver færre og færre i Irak. Særligt under Islamisk Stats hærgen måtte mange flygte. Her ses en vagtpost nær den kristne by Bartella. Foto: Goran Tomasevic/Reuters/Ritzau Scanpix.

I snart to år har den 67-årige kristne irakiske kvinde Beronia Ibrahim Odisho kæmpet for at få sin families hus tilbage. Huset ligger i hovedstaden Bagdad, og Beronia Ibrahim Odisho har taget kampen via det irakiske retssystem. Indtil videre uden held.

Hun er en af mange tusinde kristne irakere, der siden Saddam Husseins fald i 2003 har mistet ejendomme til svindlere eller militante grupper. Disse grupper har på systematisk vis reduceret landets 1,5 millioner kristne til omkring 150.000 i løbet af de seneste 18 år.

Beronia Ibrahim Odisho emigrerede selv til USA i 1970’erne. Men hun besøgte med jævne mellemrum sit hjemland, når sikkerhedssituationen tillod det. Som i 2019, da hun rejste til Irak for at besøge sine forældres gravsted. Det var i forbindelse med den rejse, at hun opdagede, at familiens hus ikke længere var lejet ud, men derimod solgt.

”Jeg gik til myndighederne og fandt ud af, at huset var blevet solgt tre gange med falske underskrifter fra mig og mine søskende,” fortæller hun.

En af de brødre, der havde skrevet under, var ikke engang i live på det tidspunkt, hvor salgskontrakten blev underskrevet, og Beronia Ibrahim Odisho vidste derfor, at der måtte være tale om dokumentfalsk.

”Mange kristne familier har mistet hus og hjem på denne måde. Andre er blevet truet til at forlade Irak, som for eksempel min onkel,” siger hun.

Beronia Ibrahim Odisho fortæller, hvordan en gruppe væbnede mænd med tilknytning til terrorbevægelsen al-Qaeda i 2007 ankom til hendes onkels hus med et ultimatum. Bliv boende og betal en særlig mindretalsskat (jizya, red.), konverter til islam, eller forsvind!

Hendes onkel valgte den sidste mulighed. Han efterlod alt og flygtede til det nordlige Irak, hvor han døde kort efter.

Sagen om familiens hus, der ligger i al-Dora-kvarteret i Bagdad, er dog anderledes. Her er ikke tale om noget ultimatum fra muslimske fundamentalister. Men alligevel er sagen næsten lige så uoverskuelig, som hvis familien var blevet drevet bort af Islamisk Stat eller al-Qaeda.

Efter to års klager til det irakiske retssystem er Beronia Ibrahim Odisho og hendes advokat ikke kommet en løsning nærmere. Dette til trods for, at hun kan bevise, at salgskontraktens underskrifter er forfalsket.

I Irak efter Saddam Husseins fald gøres der ikke meget fra myndighedernes side for at bevare det kristne mindretal. Tværtimod.

I en række af de sager Arij – Arabiske Reportere for Undersøgende Journalistik – har kendskab til, er der ofte tale om kristne ejendomme, der er blevet overtaget af personer med direkte tilknytning til landets ledende politikere. I mange tilfælde trækkes sagerne i langdrag, eller også trues advokaterne til at droppe sagerne. I andre tilfælde bremses sagerne, når de havner foran en partisk dommer, der velvilligt holder hånden over gerningsmændene. Omfanget af forfalskede underskrifter – i Beronia Ibrahim Odishos tilfælde er der tale om 10 – vidner om, at de involverede har gode kontakter i de forskellige politiske lag i Irak.

Ifølge Yonadam Kanna, kristent medlem af Iraks parlament, finder fordrivelse af kristne stadig sted i Irak. Og det eneste politiske parti, der har gjort sig anstrengelser for at hjælpe de kristne, er Sadr-bevægelsen under ledelse af den shiitiske Muqtada al-Sadr.

”Sadr-bevægelsen har nedsat en komité til at følge op på sager, hvor ejendomme stjæles fra kristne familier. Indtil videre har Sadr-bevægelsen hjulpet 60 familier med at få deres ejendomme tilbage,” siger han.

60 ejendomme er dog ikke mange, når det samlede antal beslaglagte kristne ejendomme siden 2003 anslås at være på op mod 60.000.

Asaad al-Zalzalee er irakisk freelancejournalist med bopæl i Bagdad.