Kristian Jensen glad for klimafokus i udviklingsmål

Danske mærkesager som ligestilling og miljø er afspejlet i omfattende FN-aftale, mener udenrigsministeren.

Udenrigsminister Kristian Jensen (V) glæder sig over den aftale om mål for bæredygtig udvikling, som FN-landene kom frem til i weekenden.

- Det er glædeligt, at alle verdens lande nu er parate til at vedtage mål for den globale udvikling, som kombinerer kampen mod fattigdom med at passe godt på vores klima og miljø.

- Jeg er meget tilfreds med, at centrale danske prioriteter som ligestilling, miljø og klima og menneskerettigheder er afspejlet i slutdokumentet, udtaler Kristian Jensen i en mail til Ritzau.

Målene, der skal vedtages endeligt til september, stræber efter at udrydde sult og ekstrem fattigdom, nedbringe ulighed både i enkelte lande og lande imellem, sikre ligestilling, forbedre kvaliteten af vand og energiforsyning og bekæmpe klimaforandringer.

Dokumentet skal vedtages endeligt ved FN's Generalforsamling i september.

Den nye aftale følger i hælene på de årtusindmål for udvikling, 2015-målene, som FN-landene fastsatte i 2000. Her var den overordnede målsætning at halvere antallet af ekstremt fattige, og det mål er stort set opfyldt i dag, 15 år efter.

Hvis de nye ambitioner skal opfyldes, vil det koste mellem 3300 og 4500 milliarder dollar om året. Det enorme beløb, der stort set svarer til USA's statsbudget for 2016, omfatter statslige udgifter, investeringer og bistand.

Flere end 100 lande blev på et møde i Etiopien i juli enige om rammerne for at finansiere målsætningerne.