Prøv avisen

Kristne i New York klager over negativ særbehandling i skoler

Verdensbyen gør sig skyldig i religiøs diskrimination, mener kristne aktivister, der kæmper for at give New Yorks skoler mulighed for at markere den kristne højtid med julekrybber. Arkivfoto. Foto: Morten Langkilde/Polfoto

Julekrybber er bandlyst i New Yorks skoler, mens jødiske og muslimske symboler tillades. Uretfærdig forskelsbehandlig, siger kristne aktivister

Josef, Maria og Jesus-barnet er bandlyst fra New Yorks offentlige skoler takket være USA’s princip med en skarp adskillelse af kirke og stat. Men det samme gælder ikke jødiske symboler såsom menorahen og muslimske symboler som halvmånen og stjernen.

Årsagen til forskelsbehandlingen er, at myndighederne i New York betragter de jødiske og muslimske symboler som sekulære, mens julekrybber anses for at være åbenlyst religiøse. Krybberne kan dermed virke ekskluderende for ikke-kristne elever, lyder argumentationen.

Men verdensbyen gør sig dermed skyldig i religiøs diskrimination, mener kristne aktivister, der kæmper for at give New Yorks skoler mulighed for at markere den kristne højtid med julekrybber.

”At inkludere julekrybber vil fremme skolemyndighedens erklærede målsætning om at ’fremme forståelse og respekt for alle individer, hvad angår deres tro, værdier og skikke’, hvilket netop nu er mere vigtigt end nogensinde før,” siger den demokratiske delstats-senator Tony Avella i et brev til New Yorks borgmester, Bill de Blasio.

Tony Avella har anmodet om en ændring af New Yorks praksis hvert år siden 2007, men er hver gang blevet afvist af byens skiftende borgmestre.

”Jeg mener, at det er beskæmmende, at det falder for døve øren fra borgmesterstyre til borgmesterstyre,” skriver han.

Kampagnen i New York bakkes op af blandt andre den katolske interessegruppe Catholic League for Religious and Civil Rights, den katolske liga for religiøse og borgerlige rettigheder, der kræver ligebehandling for alle religiøse symboler.

”Denne forskelsbehandling krænker ethvert princip om retfærdighed, mangfoldighed og inklusion,” siger gruppens formand, Bill Donohue.

Kampagnen er del af en årligt tilbagevendende værdikrig om julens kristne væsen i USA, hvor offentlige myndigheder skal forsøge at ramme en balance mellem det kristne befolkningsflertals ønske om at dyrke julens religiøse symbolik med hensynet til ikke-kristne og til forfatningens adskillelse af kirke og stat.

En talsmand for New Yorks skolemyndighed siger til avisen New York Daily News, at julekrybber ikke accepteres i byens offentlige skoler, fordi udstillinger, hvori ”guder, religiøse figurer og religiøse tekster” indgår, er forbudt.

I henhold til denne praksis er symboler som juletræer, menoraher og stjernen og halvmånen tilladt på skolernes områder, mens Maria, Josef, Jesus-barnet og De Tre Vise Mænd må blive udenfor.

”Offentlige skoler kan opstille midlertidige højtidsudstillinger med sekulære dimensioner, der afspejler adskillige religiøse overbevisninger og promoverer forståelse blandt elever og ansatte,” siger talsmanden, Will Mantel, til avisen.

New Yorks praksis på området blev i 2006 blåstemplet af en appeldomstol, der stillede spørgsmål ved klassificeringen af menoraher og halvmåner som værende sekulære, men som samtidig konkluderede, at praksissen ikke krænker kristne. USA’s Højesteret har afvist at tage sagen op.