Prøv avisen

Kultursammenstød fører til flere selvmord i Afrika

I Afrika er antallet af selvmord steget markant i en række lande i perioden fra 2000 til 2012, til trods for at kontinentet har oplevet en vis økonomisk fremgang. I Elfenbenskysten steg tallet således med 16 procent, i Ghana med 24 procent og i Lesotho med hele 54 procent. Arkivfoto. Foto: Science photo library

Storfamiliernes afvikling, psykisk sygdom og aftagende religiøsitet er alle faktorer, der spiller ind på Afrikas stigende antal selvmord, viser ny forskning

På globalt plan er det tragisk høje antal af selvmord, omkring 804.000 om året – svarende til 11,4 selvmord pr. 100.000 indbyggere – langsomt på vej ned.

Men det gælder ikke i Afrika. Her er antallet af selvmord steget markant i en række lande i perioden fra 2000 til 2012, til trods for at kontinentet har oplevet en vis økonomisk fremgang. I Elfenbenskysten steg tallet således med 16 procent, i Ghana med 24 procent og i Lesotho med hele 54 procent. Antallet af selvmord er også steget i en række asiatiske og latinamerikanske lav- og middelindkomstlande ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO.

Det kan hænge sammen med, at økonomi og selvmordsrisiko ikke er så direkte forbundet i udviklingslandene, som man måske kunne tro.

Svækkelsen af fælles normer og sammenstød mellem generationerne i landene spiller derimod en væsentlig rolle, peger ny forskning fra det britiske Queen Mary University i London på. Hvor den yngre generation bliver påvirket af vestlige normer via internettet, er den ældre generation knyttet til traditionelle værdier. Det vurderer ph.d. i kulturel psykologi Erminia Colucci, der står bag undersøgelsen, og som i 20 år har forsket i forebyggelse af selvmord i udviklingslandene.

”Selvom det traditionelle ikke altid er godt, og det moderne ikke altid er dårligt, er der aspekter ved det moderne samfund med øget individualisme, der øger risikoen for selvmord,” siger hun.

I stedet for det traditionelle stærke afrikanske fokus på fællesskabet har de yngre generationer fokus på, hvad der er godt for dem selv.

”Det kan medføre manglende omsorg for hinanden og øge ensomheden – en faktor, der er tæt knyttet til selvmordsrisiko,” siger hun.

Der er kun forsket lidt i selvmord i afrikanske udviklingslande. Men individualisme og forventningspres er fænomener, som unge sydafrikanske mænd i alderen 20-25 år oplever som en byrde.

Det konkluderer et forskningsprojekt ved det sydafrikanske Stellenbosch Universitet, hvis resultater netop er offentliggjort i det akademiske sundhedstidsskrift American Journal of Men’s Health. Ifølge WHO’s nyeste, tilgængelige tal begik 1117 mænd selvmord i Sydafrika i 2012 mod 280 kvinder samme år.

Fattigdom er stadig udbredt i landet, og hver fjerde sydafrikaner er arbejdsløs. Alligevel kæmper de unge mænd en ensom kamp for at leve op til sydafrikaneres ”rigide opfattelse af mænd”, vurderer lektor i psykologi ved Stellenbosch Universitet Jason Bantjes, der står bag undersøgelsen.

“De føler sig presset til at få en god uddannelse, tjene mange penge og forsørge familien, og de oplever, at det bliver sværere. Samtidig finder de det svært at leve op til samfundets normer om ikke at vise sårbarhed, frygt eller afhængighed af andre. Det forhindrer dem i at søge støtte, når de har brug for det,” siger han.

Manglende behandling af psykisk sygdom og aftagende religiøsitet spiller også ind på udviklingen, siger forskeren Erminia Colucci:

”Det store spørgsmål er, hvorfor der ikke bliver gjort mere globalt for at forebygge selvmord, især i Afrika og Asien, hvor de fleste selvmord finder sted. Vi er nødt til at gøre mere.”