Med Trump ved roret må vi selv værne om de demokratiske værdier

Med Donald Trump som amerikansk præsident går Danmark og Europa en tid i møde, hvor de selv skal værne om deres demokratiske værdier. Trump underminerer den verdensorden, vi kender, mener udenrigspolitiske kommentatorer

”Det er en farlig situation. Vi står med en uberegnelig præsident for verdens største magt,” siger Per Stig Møller, tidligere udenrigsminister og folketingsmedlem for De Konservative om Donald Trump.
”Det er en farlig situation. Vi står med en uberegnelig præsident for verdens største magt,” siger Per Stig Møller, tidligere udenrigsminister og folketingsmedlem for De Konservative om Donald Trump. Foto: Evan Vucci/Polfoto.

Det er mindre end en uge siden, at Donald Trump blev indsat som USA’s præsident, men det står allerede klart, at der ikke er en Trump før valget og en anden efter. USA og resten af verden har fået netop den præsident, omkring en fjerdedel af de stemmeberettigede amerikanere stemte på ved valget den 8. november sidste år.

Foreløbig har Donald Trump blandt andet underskrevet et dekret, der skal ophæve sundhedsreformen Obamacare, han har trukket USA ud af handelsaftalen TPP mellem en række Stillehavslande, der tilsammen udgør 40 procent af verdenshandlen, og han har beskyldt de amerikanske medier for at være fulde af løgn, efter at de har bragt fotos, der viser, at der var færre mennesker ved hans indsættelse end ved forgængeren Barack Obamas indsættelse. Alt sammen efter ifølge flere iagttagere at have holdt den mest dystre og konfrontatoriske indsættelsestale siden tidligere præsident Richard Nixon.

”Det er en farlig situation. Vi står med en uberegnelig præsident for verdens største magt,” siger Per Stig Møller, tidligere udenrigsminister og folketingsmedlem for De Konservative.

”Det haster med at få så mange møder i stand med den nye administration som muligt. Den danske udenrigsminister skal se at komme af sted. Det samme skal de øvrige EU-udenrigsministre. Vi må gøre vores yderste for at påvirke deres verdensopfattelse, før de finder på noget. Det er ikke sikkert, at det lykkes, men det er det bedste, vi kan gøre,” siger han.

Den tidligere topembedsmand i Udenrigsministeriet og ambassadør i Sydøstasien og Oceanien Jørgen Ørstrøm Møller er enig i, at Danmark og EU skal samarbejde med Trump, men han understreger vigtigheden af, at det sker på grundlag af de værdier, Europa er bygget på. Trump er efter hans mening en autoritær leder på linje med den russiske præsident Putin og den tyrkiske præsident Erdogan, som undergraver de demokratiske frihedsrettigheder.

”Verden står ved en skillevej. Trump er parat til at underminere den verdensorden, vi kender. Han har allerede angrebet pressefriheden. Hvis vi skal begrænse hans indflydelse, kræver det et Danmark og et Europa, der står fast på egne værdier. Vi kan ikke trøste os med, at Trump bliver opsuget af det politiske system. Trump anerkender slet ikke systemet, og han er parat til at regere uden om det – eller nedlægge det om nødvendigt,” siger Jørgen Ørstrøm Møller.

Han gør sig ingen illlusioner om, at det bliver let at forsvare de europæiske værdier om demokrati, frihed og lighed. Respekt for mindretal.

Det kræver for det første, at europæerne selv besinder sig på deres historie og det samarbejde, som i øjeblikket udfordres af EU-skepsis i en række lande. For det andet, at man bliver en del af en større alliance, fordi Europa alene vil have svært ved at sætte en international dagsorden.

”Mange vil ikke bryde sig om, at jeg siger det, men tiden er kommet til en alliance med Kina. Kina bliver hovedfjenden for Trump, og det giver grundlag for et samarbejde. Europa og Kina har ikke helt samme værdier, men det er vi nødt til at lægge til side, hvis vi vil stække Trump,” siger han.

Mulighederne for at udbrede rettigheder som ytringsfrihed, retssikkerhed, ligestilling og tolerance bliver dog under alle omstændigheder vanskeligere nu, forudser Hans Mouritzen, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier med speciale i dansk udenrigspolitik, diplomati og geopolitik. Temaer, som ellers har gavnet Danmarks interesser som en småstat i det internationale system.

”Nu har vi en verden, hvor de tre store magter – USA, Kina og Rusland – alle er ledet af autoritære typer, der ikke mener, at man skal blande sig i andre nationers anliggender, fordi de ikke selv ønsker at få noget klinket. Danmark kan ikke længere regne med, at USA støtter de traditionelle vestlige værdier. Vi er nødt til at tænke selv og ikke blindt koble os på amerikansk politik,” siger han.

Hans Mouritzen mener, at Danmark med Trump som præsident befinder sig i ukendt farvand, hvor stort set det eneste, vi kan gøre, er at afvente næste træk.

”De væsentlige ting er uden for vores kontrol. Putin og Trump vil etablere et stærkt forhold og indgå aftaler hen over hovedet på os,” siger seniorforskeren.