Prøv avisen

Liberalt opbrud på det katolske kontinent

Disse to personer, den ene klædt ud som Jomfru Maria og den anden som katolsk kardinal, er begge tilhængere af den kontroversielle lovgivning om fri abort i Mexico City. De fejrede vedtagelsen i den lokale lovgivende forsamling sidste år ved at gå på gaden. -- Foto: Daniel AguilarReuters.

Latinamerika er midt i en rivende udvikling, som betyder, at katolikkerne mister fodfæste, og emner som ret til dødshjælp og abort nu kan diskuteres

Dødeligt syge mennesker i Uruguay kan i fremtiden nægte at modtage livsforlængende behandling. Patienter kan på forhånd frasige sig behandling, hvis de er uhelbredeligt syge, og er de ikke ved bevidsthed, kan familien vælge at stoppe behandlingen og lade personen dø.

Det er resultatet af den lov, som regeringen i Uruguay netop har vedtaget, og som giver ret til passiv dødshjælp, og med den beslutning går det latinamerikanske, katolske land direkte imod Vatikanets holdning på området.

Lovændringen i Uruguay er det seneste eksempel på forandringer i Latinamerika, der viser, at de traditionelle katolske holdninger til etik ikke længere er altdominerende, som de har været i mange år. Der er ved at ske noget nyt på kontinentet, mener flere danske eksperter.

I Chile har det eksempelvis siden 2006, da landet fik Latinamerikas første kvindelige præsident, været muligt at få fortrydelsespiller, og i Mexico City vedtog man sidste år en kontroversiel lov om fri abort. Det er voldsomme signaler at sende fra lande, som man anser for nogle af de mest katolske lande i verden, mener Jakob Egeris Thorsen, der er ph.d.-stipendiat ved det Teologiske Fakultet i Århus og har studeret antropologi med speciale i Latinamerika.

- Det er et udtryk for, at Latinamerika er inde i en voldsom moderniseringsproces, og den katolske kirke mister indflydelse. Tidligere stillede man ikke spørgsmålstegn ved kernesager, men det er man begyndt på nu. Der er kommet en større gruppe af mennesker i middelklassen, som ikke nødvendigvis deler kirkens holdninger på alle områder. Det gør, at man kan skabe gehør for sådan en lovgivning i en by som Mexico City, hvilket havde været utænkeligt for 15 år siden, siger han.

Forandringerne i Uruguay, Chile og Mexico er eksempler, der viser, at den katolske kirke ikke længere er monopolindehaver på den rette holdning. I de senere år er protestantiske kirker og især pinsekirkerne gået voldsomt frem, og samtidig har folkelige bevægelser fået mere indflydelse.

Det betyder, at der i dag er kommet flere aktører på banen i den etiske debat, og dermed bliver den katolske kirke nødt til at argumentere bedre for sine holdninger. Latinamerika har i de sidste 50 år gennemgået en utrolig stor forandringsproces, hvor befolkningen er vokset samtidig med, at der er sket en voldsom urbanisering. Befolkningen har udviklet sig fra at være fattige bønder til i dag, hvor der er opstået en ny stor middelklasse, der typisk bor i storbyerne. Middelklassen består af folk, som tjener penge, og de vil have lov til at bestemme over sig selv, og de vil også gerne have politisk og økonomisk indflydelse, og det gør sig også gældende på det etiske område, mener Jakob Egeris Thorsen.

- Den katolske kirke har i høj grad allerede indstillet sig på, at man ikke er religiøs monopolindehaver i Latinamerika. For snart 20 år siden har man omstillet sig til at være en kirke i mission, og det lyder som et paradoks på et kontinent, hvor 80 procent er katolikker, men mange er marginale katolikker, og kirken har defineret sig selv på ny som en kirke, der skal missionere. Det samme må man også gøre på det etiske og politiske område. Det kan ikke nytte noget, at man fremfører sine holdninger uden at forvente at få modspil, forklarer han.

De fleste latinamerikanere betragter stadig sig selv som katolikker, men trækker sig længere og længere væk fra den retning, som Vatikanet udstikker, forklarer Lene Sjørup, der har en ph.d. i teologi og har arbejdet med kvinders rettigheder i Chile.

- Jeg har hørt rigtig mange katolske kvinder sige, at de er katolikker på deres egen måde. Med det mener de, at de selv bestemmer, hvilke af de etiske forskrifter fra kirken de følger, og hvilke de ikke følger. Nogen har kaldt det en protestantisk impuls, at man bliver mere individuel i sin holdning til etikken, og at man ikke lader sig foreskive den etiske holdning, forklarer hun.

Flere af de meget venstreorienterede latinamerikanske præsidenter - som Brasiliens præsident, Lula de Silva, og Chiles præsident, Michelle Bachelet - er troende katolikker, men uenige i den lære, som Vatikanet udstikker. Den seneste sag om en ni-årig brasiliansk pige, der blev gravid med tvillinger, efter at hendes stedfar havde voldtaget hende, er et godt eksempel på, at mere liberale værdier vinder indpas. Pigen fik en abort, hvorefter den katolske kirke fordømte både moderen og lægerne, fordi de havde medvirket til drab på de ufødte fostre. Her gik præsidenten for verdens største katolske land åbent ud og kritiserede Vatikanets holdning til sagen, og det er en ny tendens, mener Lene Sjørup.

Den faldende tilslutning til traditionelle katolske værdier handler om, at den katolske kirke ikke har kunnet følge med tiden og i dag har svært ved at få fat i de unge mennesker, mener antropolog Regnar Albæk Kristensen, der beskæftiger sig med religion i Latinamerika.

- Den faldende tilslutning har at gøre med, at den katolske kirke er uddateret i forhold til unge mennesker i dag. De føler ikke, at de har noget til fælles med den katolske kirke og kan ikke leve sig ind i eksempelvis præventionspolitikken. Hvor den gamle pave var en mand, som de unge respekterede, skaber den nuværende pave ikke nogen form for fællesskabsfølelse. Det er også derfor, at mange andre kirker kommer ind og overtager pladsen fra den katolske kirke, forklarer han.

Han tror, at tilslutningen til den katolske kirke er langt lavere end de tal, som kirken selv kommer med. Kirken har store problemer med at rekruttere nye præster, og det betyder, at der mange steder er massiv præstemangel.

- Latinamerika er stadig meget katolsk, men jeg tror, at de får en stor overraskelse i nærmeste fremtid. I de statistikker, de laver, er op imod 90 procent af befolkningen katolikker, men hvis man ser på statistikker over landets præster, så er over halvdelen protestantiske. Det siger noget om hele kirkens grundlag for at viderebringe den katolske tro, forklarer han.

hviid@kristeligt-dagblad.dk

En gravid kvinde viser sin mave med inskriptionen "Min krop er min -- jeg beslutter" i en sympatidemonstration i Chiles hovedstad, Santiago, for regeringens beslutning om at gøre det lovligt at anskaffe fortrydelsespiller. -- Foto: Martin BernettiAFP.