Prøv avisen
Rekord i selvmord

Litauen mangler en plan i kampen mod selvmord

På gangen ved Marius Strickas kontor hænger en række plakater om psykiske lidelser. Plakaten længst til venstre handler om selvmordstanker og nævner faresignaler som fortvivelse og angst. – Alle fotos: Emil Staulund Larsen.

Litauen har længe toppet statistikker over selvmord i Europa. En række kulturelle, samfundsmæssige og historiske grunde gør det svært at skabe succesfuld forebyggelse

Litauen har en uheldig rekord. Det sydligste af de baltiske lande har i dag den højeste selvmordsrate i Europa på 26 pr. 100.000 indbyggere. Det er langt foran EU-nabolande som Polen og Letland og over otte gange højere end i Grækenland, som trods de senere års gældskrise har den laveste selvmordsrate i Europa.

Og det har faktisk stået endnu værre til. Fra 1993 til 2004 havde den tidligere sovjetstat ved Østersøen en selvmordsrate på over 40 pr. 100.000 indbyggere og dermed verdensrekorden i selvmord. I dag er landet nummer otte i verden efter en række asiatiske og afrikanske lande, hvor endnu flere mennesker tager deres egne liv.

Litauens kulturelle og historiske baggrund spiller ind på den høje selvmordsrate, mener selvmordsforsker og professor ved Vilnius Universitet, Danutė Gailienė. For litauerne er præget af, at deres land under Anden Verdenskrig blev tvunget ind i Sovjetunionen og kun har været selvstændigt siden 1990.

”Litauerne bebrejder sig selv. De stoler ikke på andre og søger ikke hjælp. De mener, at de selv skal løse deres problemer,” forklarer hun.

Samtidig har undersøgelser vist, at selvmord både blandt litauiske politikere og skolebørn accepteres som et personligt valg.

Danutė Gailienė nævner Litauens stærke katolske bånd som en anden faktor i folks manglende evne til at tale om deres problemer og søge hjælp. 77 procent af litauerne er medlemmer af den katolske kirke.

”Der er en stærk fordømmelse af selvmord i den katolske kirke,” minder professoren om.

Det er stadig almindeligt i Litauen, at selvmordsofre ikke får en kirkebegravelse, eller at præster nægter at holde en ceremoni for offeret.

Litauen har en markant højere selvmordsrate end de øvrige baltiske lande. Religion spiller en rolle, da litauerne er mere religiøse end letterne og esterne, men også den måde, landene kom ud af deres fælles sovjetiske historie på, spiller en rolle.

”Kort efter uafhængigheden gennemførte Estland en meget radikal og god reform af sundhedssystemet, også i psykiatrien. Litauen har stadig problemer her,” siger Danutė Gailienė.

Den litauiske regering er opmærksom på problema-tikken og sigter mod at få selvmordsraten ned fra 26 til 20 pr. 100.000 indbyggere om året i 2020. I 2025 er målet at sænke raten til 12 og nå ned på samme niveau som i Sverige og Frankrig.

Der er dog ingen konkret plan for, hvordan man vil opnå dette, mener Marius Stricka. Han er leder af Kontoret for Selvmordsforebyggelse, der blev grundlagt i 2015 under den offentlige psykiatri for at etablere og koordinere selvmordsforebyggende initiativer.

”Vi har ambitiøse mål om at sænke selvmordsraten, men ingen statslig strategi for, hvordan vi skal nå disse mål,” siger han.

En række ngo’er har dannet en gruppe under navnet Psykisk Sundhed 2030 og fastlagt egne strategiske mål for selvmordsforebyggelse. Gruppen kæmper dog med manglende finansiering, ligesom samarbejdet med ministeriet er mangelfuldt.

”Det er meget frustrerende. Det er svært at forstå, hvem der bestemmer hvad. Vores sundhedsministerium er ikke med, og det er en svaghed,” siger Marius Stricka.

I de seneste 18 måneder har Litauen haft tre sundheds-ministre, og det har heller ikke været gavnligt, mener Marius Stricka. Den nuværende minister arbejdede som professor ved Institut for Sundhedspsykologi, inden han tiltrådte i oktober sidste år.

”Der er endnu ingen resultater, men der er forhandlinger i gang og fornyet håb om en national strategi,” siger Danutė Gailienė.

I sundhedsministeriet i hovedstaden, Vilnius, stiller man sig uforstående over for kritikken, da der er indledt en dialog om gruppens handlingsplan.

”Selvmord er ikke kun et personligt problem, men et problem for samfundet. Det afspejler vores sociale og økonomiske liv. Så det er nødvendigt at reducere stigmatisering og være i stand til at kunne hjælpe hinanden,” siger Audronė Astrau-skienė, vicedirektør for offentlig sundhed i sundhedsministeriet.

Han påpeger, at regeringen er begyndt at gennemføre initiativer til selvmordsforebyggelse og er blevet mere og mere opmærksom på problemet i landet.

Blandt andet har sundhedsministeriet lanceret en ny applikation til mobiltelefoner, der kan hjælpe unge med at finde psykologisk hjælp, hvis de føler sig stressede, og man er begyndt at bruge midler fra EU’s strukturfonde til at uddanne sundhedsspecialister.

Har du selvmordstanker, kan du kontakte Livslinien på 70 201 201.

WHO’s tal for selvmord er lavere end dem, Litauens myndigheder bruger, som sætter selvmordsraten til 29 pr. 100.000 indbyggere. I Danmark er tallet 9,1 pr. 100.000.