Prøv avisen

Mad for milliarder smides ud

Såkaldte "spisekamre", der som her i New York uddeler gratis mad til amerikanere i nød, får nu også besøg af middelklassefamilier. I delstaten Mississippi har hver fjerde borger "for nylig" manglet penge til at købe mad for. -- Foto: Spencer Platt.

Nordmændene og svenskerne smider enorme mængder spiselig mad i skraldespanden hver dag. Der er tale om spild for et milliardbeløb og en stor belastning af miljøet

Forbrugere og dagligvarebutikker i Norge og Sverige smider store mængder spiselig mad væk hver dag. Op mod en fjerdedel af al mad går til spilde.

Det viser opgørelser, som den norske avis Aftenposten og den svenske avis Svenska Dagbladet har foretaget.

I Norge ryger mad for anslået ni milliarder kroner i skraldespanden om året. I snit køber en nordmand 234 kilo mad om året og smider de 58 kilo ud. Dermed går cirka en fjerdedel til spilde, skriver Aftenposten.

Men madspildet i Norge er endnu større, for dagligvarebutikker og restauranter smider også mad væk. Her formodes det dog, at spildet er mindre end fra private husholdninger.

Konkret smider de samlede norske husholdninger 278.000 ton mad væk om året, mens restauranter og dagligvarebutikker tilsammen smider 57.000 ton mad ud.

Den svenske opgørelse baserer sig på dagligvarebutikkers spild plus en analyse af husholdningers madaffald i storbyer som Stockholm.

Svenska Dagbladets opgørelse viser, at der smides spiselig mad væk svarende til 100 kilo pr. svensker om året, eller at hver svensk husholdning smider 4,8 kilo mad væk om ugen.

De to aviser skriver begge, at der er store miljømæssige omkostninger forbundet med madspildet.

I Norge belaster den kasserede mad miljøet lige så meget som 160.000 bilers udstødningsgasser. Maden belaster miljøet meget mere end indpakningen, skriver Aftenposten.

I Sverige står landbruget for mellem 10 og 12 procent af det samlede udslip af drivhusgasser, samtidig med at henved en fjerdel af landbrugets madprodukter smides væk, skriver Svenska Dagbladet.

Den vigtigste årsag til det enorme madspild er i begge lande, at datoen for sidste salgsdag er overskredet.

/ritzau/