Prøv avisen

Mænd skal sikre ligestillingen i Mellemøsten

Viden om arabiske mænd har indtil nu været minimal, men med undersøgelsen er man kommet et skridt nærmere på at identificere nogle af de udfordringer, regionen står over for. Foto: AP/ritzau

Halvdelen af mændene i fire arabiske lande skammer sig over deres formåen. To tredjedele er bekymrede for, om de kan forsørge deres familie. Ofte går afmagten ud over kvinderne

Kvinders plads er stadig i hjemmet, og mange mænd udøver social kontrol og benytter sig af vold over for deres ægtefælle. Det er et par af de konklusioner, rapporten ”Understanding Masculinities” (At forstå maskuliniteter) er kommet frem til efter at have interviewet næsten 10.000 mænd og kvinder i Libanon, Egypten, Marokko og Palæstina.

Undersøgelsen er tidligere blevet foretaget i Sydamerika, afrikanske lande og på Balkan, hvor ligestilling også har trange kår, men hvor man alligevel kan se en udvikling i ældre og yngre mænds holdning til kvinders rettigheder og selvbestemmelse. Det samme gør sig ikke gældende i Marokko, Palæstina og Egypten.

Viden om arabiske mænd har indtil nu været minimal, men med undersøgelsen er man kommet et skridt nærmere på at identificere nogle af de udfordringer, regionen står over for. Den britisk-egyptiske journalist og forfatter Shereen El Feki er en af forfatterne bag rapporten. Hun håber, at den kan gavne det fremtidige arbejde med ligestilling i regionen.

”Der er ingen tvivl om, at det er langt sværere at være kvinde end at være mand i denne del af verden, men det er heller ikke let at være mand,” siger hun.

For selvom man måske kan forestille sig, at det er attraktivt at være mand i et mandsdomineret samfund, er det sjældent virkeligheden for almindelige arabiske mænd.

”Et af de største problemer i regionen er, at der kun er en måde at være mand på. Den er funderet i økonomisk velmagt, og hvis ikke man har det, så er det svært at passe ind,” fastslår Shereen El Feki.

Kombinationen af stærke patriarkalske familiestrukturer og ustabilitet, såsom uro i de palæstinensiske selvstyre- områder, flygtninge fra Syrien og generel arbejdsløs udløser frustration blandt mænd. Undersøgelsen viser, at halvdelen af de adspurgte mænd enten skammede sig, var deprimerede eller stressede på grund af arbejdsløshed og manglende indkomst.

Hele 66 procent var bekymret for, om de kunne forsørge deres familie, og 90 procent frygtede for deres sikkerhed.

Direktør for Kvinfo Henriette Laursen fortæller, at organisationen gennem sit arbejde i regionen oplever, at ligestillingen har det svært.

”Vi kan mærke, at når der er ustabilitet, uro og ungdomsarbejdsløshed, går det tilbage med ligestillingen blandt de unge generationer. Når man ikke kan udleve sin egen maskulinitet og forsørge sin familie, ender man med at undertrykke kvinder yderligere,” siger hun.

Det er næsten udelukkende piger og kvinder, der fokuseres på i ligestillingsspørgsmål, men i den arabiske del af verden er det mændene, der er grundstenen i patriarkatet.

Derfor er det på tide, at ligestillingsorienteret arbejde også fokuserer på mænd, mener El Feki.

”Vi opnår ikke ligestilling, hvis ikke drenge og mænd også bliver involveret i denne her diskussion. Det er ikke et nulsumsspil, hvor man enten fokuserer på mænd eller kvinder. Det er to sider af samme mønt,” siger hun.

Kvinfo har netop modtaget 25 millioner fra Dansk-Arabisk Partnerskabsprogram til arbejdet med ligestilling i regionen. Henriette Laursen understreger, at selvom fokus er på kvinders vilkår og rettigheder i deres projekter, arbejder Kvinfo også aktivt på at inddrage mænd:

”Rapporten viser tydeligt, at vi må have mændene med, hvis vi skal skabe forandringer. Så vi forsøger at tænke ind, hvordan vi kan involvere mændene aktivt i så mange projekter som muligt,” siger hun.