Prøv avisen

Mange spanske mænd tryner deres kvinder

Mandchauvinismen trives stadig i Spanien, skriver Kristeligt Dagblads mand i Spanien. Her ses en spansk kvinde, som stolt fremviser det spanske flag og kongepar. Foto: Juan Carlos Cardenas

Hver ottende spanske kvinde over 16 år er offer for partnervold, og 68 procent undlader at anmelde overgrebet.Unge og handicappede er de mest udsatte gruppe

12,5 procent eller cirka 2,5 millioner spanske kvinder over 16 år har i deres liv været udsat for fysisk eller psykisk vold fra deres partner. Det er konklusionen på en makroundersøgelse baseret på interview med over 10.000 kvinder, som det spanske socialforskningscenter CIS har foretaget.

Resultaterne, der viser en stigning i volden på knap to procent i forhold til den foregående undersøgelse for fire år siden, kommer samtidig med nye tragiske tilfælde af vold i hjemmet, der de seneste dage har kostet fem menneskeliv, tre kvinder og to børn.

To ud af tre voldsramte kvinder (68 procent) siger, at de ikke har anmeldt overgrebet. Og hver syvende kvinde svarer ja til, at de på et eller andet tidspunkt har været bange for deres partner.

De unge og handicappede kvinder har størst risiko for at blive udsat for overgreb, viser undersøgelsen. 25 procent af de unge mellem 16 og 19 år siger, at deres partner enten har opført sig voldeligt eller forsøgt at udøve psykisk kontrol over dem. Og blandt de handicappede kvinder siger 23 procent, at de har været udsat for fysiske eller seksuelle overgreb.

”Disse tal viser, at det er en ekstremt kujonagtig praksis at begå hustruvold. Jo mere sårbar, kvinden er, des større er risikoen for, at hun udsættes for vold,” sagde den spanske social- og sundhedsminister, Alfonso Alonso, ved præsentationen af makroundersøgelsen.

Det sidste årti er 700 kvinder blevet dræbt af deres partner i det sydeuropæiske EU-land. Og selv om antallet er faldet lidt de senere år, trives mandschauvinismen stadig i Spanien.

På en konference om hustruvold sidste efterår forklarede én af Spaniens førende eksperter, Miguel Lorente, der er professor ved universitetet i Granada, at der i de senere år er sket en ”asymmetrisk udvikling af det spanske samfund”.

”Mens kvinderne har forandret sig, er mange mænds opførsel og adfærd den samme som for flere århundreder siden”, sagde Miguel Lorente, der fra 2008 til 2011 var ansvarlig for den daværende regerings ligestillingspolitik.

Undersøgelsen viser da også, at hver fjerde spanske kvinde - svarende til fem millioner - på et eller andet tidspunkt i sit liv har været udsat for mandens forsøg på at udøve psykisk kontrol over hende. I nogle tilfælde har manden forbudt kvinden at have social omgang med venner eller familie, i andre tilfælde har han truet med repressalier eller afstraffelse.