Markant vækst i muslimers konvertering til kristendom

Stadig flere muslimer i Afrika og Asien konverterer til kristendom, vurderer amerikansk undersøgelse. Mange konvertitter går dog stille med dørene

Ifølge undersøgelser konverterer flere og flere muslimer til kristendommen i Afrika og Asien. På billedet ortodokse kristne i Etiopien. Arkivfoto.
Ifølge undersøgelser konverterer flere og flere muslimer til kristendommen i Afrika og Asien. På billedet ortodokse kristne i Etiopien. Arkivfoto. Foto: Simon Maina.

Et historisk stort antal muslimer konverterer i disse år til kristendommen i Afrika og Asien. Siden 2000 er der opstået mindst 69 nye såkaldte konverteringsbevægelser i 29 vidt forskellige lande som Bangladesh, Indonesien, Iran, Etiopien og Algeriet.

En konverteringsbevægelse bliver defineret som en samling konvertitter, der enten har mindst 100 kirker til rådighed eller har gennemført mindst 1000 dåbshandlinger af omvendte muslimer i løbet af to årtier, eller begge dele. I nogle tilfælde er bevægelserne vokset til at skulle tælles i titusinder, og tallet vokser fortsat.

Det er langtfra det billede af islam, der plejer at optræde i medierne. Ikke desto mindre er det den opsigtsvækkende konklusion på den første globale undersøgelse af fænomenet. Undersøgelsen bygger på 1000 personlige interview med kristne fra konverteringsbevægelser. Bag undersøgelsen står amerikaneren David Garrison, der er missionær og ph.d. fra Chicago Universitet i forholdet mellem islam og kristendom.

David Garrison anslår, at det samlede antal forhenværende muslimer, der er blevet kristne i løbet af de seneste 20 år, til at ligge på mellem to og syv millioner. Statistisk set en dråbe i havet sammenholdt med verdens 1,6 milliarder muslimer, men, påpeger han, det er epokegørende, at udviklingen overhovedet finder sted.

”For at begribe omfanget af fænomenet, er man nødt til at anskue det i forhold til islams ekspansion og interaktion med kristne gennem de seneste 1400 år, hvor der kun er opstået ganske få konverteringsbevægelser med århundreders mellemrum,” siger David Garrison.

Til trods for, at udviklingen endnu er stort set ubeskrevet i den internationale forskning, bekræftes den af ekstern lektor i teologi ved Københavns Universitet og konsulent Mogens Mogensen, der har forsket i muslimers omvendelse til kristendommen i det vestafrikanske land Nigeria.

”Jeg er ikke i tvivl om, at der er belæg for, at konversionsbevægelserne virkelig finder sted. Men det er yderst vanskeligt at verificere, om en konkret bevægelse omfatter 2000 eller 5000 personer,” siger han.

Det bekræfter leder af Center for Global Kristendom ved det amerikanske teologiske seminarium Gordon-Conwell og lektor i religiøs demografi Todd Johnson.

”Jeg har tillid til David Garrisons forskning, og omvendelserne finder utvivlsomt sted. Men det kommer til at tage nogle år for os at indsamle de nødvendige data og få bekræftet tallene,” siger han.

Niels Kastfelt, som er professor ved Center for Afrikastudier ved Københavns Universitet, har gennem mange år forsket i afrikansk religion og politik. Han kalder beretningerne om væksten i konverteringer interessante, men er skeptisk.

”Jeg har i hvert fald ikke set nogen uafhængige undersøgelser af fænomenet,” siger han

Det kan ifølge såvel David Garrison som Mogens Mogensen blandt andet hænge sammen med, at omvendte muslimer ofte er enten truet på livet eller nervøse for familiens og vennernes reaktioner.

”Mange konvertitter går stille med dørene med deres omvendelse for ikke at fremkalde negative reaktioner fra den muslimske omverden,” siger Mogens Mogensen.