Prøv avisen

Missionsvækst skaber problemer

Katolikker beder i Saint Pierre-katedralen i Rabat i Marokko. En ny bølge af kristne missionselskaber har på det seneste søgt blandt andet mod Nordafrika, hvor de møder modstand hos islamiske ledere. De nye missionsselskabers måder at forkynde på truer de etablerede missionærers anseelse i lokalsamfundene. – Foto: Rafael MarchanteReuters.

Flere missionsselskaber tager til Afrika og forkynder på en stadig mere aggressiv måde. Eksperter advarer om, at de ikke har den samme forståelse og respekt for lokalbefolkningen som de mere etablerede selskaber

Der er opbrud på missionsområdet i Afrika. Den moderate måde at missionere på med finfølelse og respekt for lokalbefolkningen viger tilbage for nye aggressive grupper. De kommer især fra USA og Asien med baggrund i evangelikale menigheder og pinsekirker. Udbredelsen af de nye missionsselskaber går hurtigt, fordi man med internetadgang og flere rejsemuligheder kan finde frem til selv fjerntliggende egne i Afrika. Dermed kommer budskaberne om Bibelen og Guds Rige ud til mennesker, som ikke tidligere har hørt om kristendommen.

De nye missionsselskaber bruger imidlertid andre måder at forkynde på, og ofte ligger metoderne langt fra de moderate, dialog-baserede missionsselskabers fremgangsmåde. Med baggrund i konservative værdier søger den nye mission at vinde befolkningen over med en sort-hvid fremstilling af kristendommen. Enten tror du på vores måde, ellers er du fortabt. Og netop denne måde at missionere på vil sikkert omvende flere til kristendommen i Afrika, mener ph.d. i missionsteologi Jørgen Skov Sørensen, som har beskæftiget sig med kristendommens globale udbredelse.

Han tror dog, at det kan give problemer i lande med en fin balance mellem religiøse befolkningsgrupper, fordi det kan spille folk ud mod hinanden.

En unuanceret, sort-hvid kristendom skaber modsætninger i samfundet. Her er ofte ikke plads til dialog med de lokale, og det handler i høj grad om at frelse. Og de, der bliver omvendt, føler sig pludselig mere værd end de, der ikke lader sig omvende. Det skaber splittelse i befolkningen og skader sammenhængskraften, siger han.

Jørgen Skov Sørensen tror, at der kommer flere missionærer til Afrika netop nu på grund af den megen opmærksomhed, islam får. Kristne, især konservativt funderede, føler, at de må ud og omvende og få flere over på deres side. Tendensen har eksisteret i flere år, men bliver endnu mere tydelig nu på grund af den økonomiske krise i verden.

Når økonomien halter, går det ud over de traditionelle missionsselskaber. De mærker en nedgang i indtægterne og når derfor ikke ud på samme måde. Der er tværtimod mange penge i de evangelikale, amerikanske missionsvirksomheder. Konservative kristne ser det som et vigtigt mål i livet at omvende folk til kristendom, og via deres finansiering får denne pågående missionstilgang større gennemslagskraft, siger Jørgen Skov Sørensen.

Alene fra USA rejste 1,6 millioner mennesker sidste år ud i verden for at missionere. Det er ikke kun de gamle, etablerede selskaber, som sender medarbejdere ud, også privatpersoner eller menigheder vælger at tage ud for at udbrede kristendommen.

Udbredelsen sker, fordi enhver, som har lyst, kan gøre det. Mission er blevet demokratiseret, siger Dana Robert.

Hun er professor i global kristendom på Boston University og har set på udviklingen af mission gennem de seneste 20 år.

Det plejede at være veletablerede missionsselskaber, som tog ud. Nu kan alle gøre det, og det kan skabe problemer. De har ikke den samme forståelse for den kultur, de møder. Selskaber gør meget ud af at træne de kommende missionærer, og uden den historiske og kulturelle undervisning er det som en elefant i en glasbutik. De nye måder at missionere på har ikke samme respekt og finfølelse, siger hun.

Den nye situation i Afrika kan påvirke de traditionelle selskaber til at åbne for nye måder at missionere på. De etablerede selskaber kan ligefrem lære noget, mener ph.d.-studerende på RUC Karen Lauterbach. Hun har beskæftiget sig med religiøs mobilisering og afrikastudier og ser ikke entydigt negativt på de nye måder at missionere på.

I de nye menigheder er der ofte en større åndelighed og rummelighed,som i pinsekirken hvor sang og dans bliver prioriteret højt. I virkeligheden tror jeg, det ofte handler om, at de klassiske, etablerede missionsselskaber er bange for at miste medlemmer, og derfor fokuserer de meget på det usædvanlige. Men de kan virkelig lære noget, for folk er stadig interesserede i andre religioner. Der er stadig brug for dem, for den nye, offensive måde at missionere på kan være negativ i den forstand, at de meget klart siger, hvordan man er en god kristen. Det virker fordømmende og kan skabe sociale spændinger i landene. Derfor ser jeg stadig en fremtid for de traditionelle former for mission.

barslev@kristeligt-dagblad.dk