Moské skaber problemer i Tjekkiet

Det er ikke kun i Danmark, at opførelse af en moské giver anledning til debat og protester

-- Vores døre er åbne for alle. Vi ønsker at oplyse folk om vores religion, siger Jalal Atassi, der er næstformand for den muslimske menighed i den tjekkiske by Brno. --
-- Vores døre er åbne for alle. Vi ønsker at oplyse folk om vores religion, siger Jalal Atassi, der er næstformand for den muslimske menighed i den tjekkiske by Brno. --. Foto: Ota Tiefenböck.

Tjekkiske muslimer i byen Brno vil gerne bygge en stormoské. En moské, som ifølge næstformand for den muslimske menighed i byen, Jalal Atassi, størrelsesmæssigt passer til antallet af muslimer i byen og til de aktiviteter, som muslimerne gerne vil stå for.

– Den eksisterende moské opfylder ikke længere vores behov. Den er for lille. Vi har ikke plads nok til folk ved bøn, og vi har ikke egnede lokaler til de aktiviteter, vi gerne vil arrangere, fortæller Jalal Atassi.

Muslimerne i Brno råder på nuværende tidspunkt over en mindre moské. Moskéen, en hvid bygning med grønne søjler og arabiske påskrifter på facaden, ligger i gaden Videnska i udkanten af Brnos centrum. Den er bygget for 11 år siden, og allerede dengang var der en stor debat om, hvorvidt muslimerne skulle have lov til at bygge en moské i byen. Der er på nuværende tidspunkt ingen konkrete planer om, hvordan den nye stormoské skal se ud, men allerede nu er planerne stødt på protester.

– Jeg respekterer retten til religionsfrihed, men er generelt meget foruroliget over nogle af muslimernes krav. Tolerance må ikke være ensbetydende med naivitet, siger næstformand for det kristendemokratiske parti KDU-CSL David Macek og henviser til publikationer udgivet af Det Muslimske Fællesråd i Tjekkiet, blandt andet bogen "Islam og sekularisering".

– Forfatteren siger, at islam har sine egne love, som er vigtigere end samfundets love. Jeg mener ikke, at vi skal give plads til trossamfund med den type budskaber. Vi skal ikke gentage de samme fejl, som man har gjort i Vesteuropa. Jeg er helt klart imod en stormoské i Brno, siger han.

Jalal Atassi mener, at negative holdninger til islam ofte er baseret på subjektive holdninger og uvidenhed. En ny stormoské i Brno ville ifølge Jalal Atassi være medvirkende til at udrydde forkert information om islam, være med til at aflive fordomme om islam og på den måde afmystificere islam for tjekkerne.

– Vores døre er åbne for alle. Vi ønsker at oplyse folk om vores religion. Det er ganske naturligt, at man er bange for noget, man ikke kender. En stormoské vil give os mulighed for at arrangere kurser, foredrag for voksne og børn og informere om vores aktiviteter for en meget større befolkningsgruppe, end vi er i stand nu, siger Jalal Atassi og tilføjer, at tjekkernes interesse for at vide mere om islam er stor.

– Vi har to til tre skoleklasser på besøg hver uge. Vi stiller os gerne til rådighed og fortæller om vores religion. Børnene kan spørge om alt det, de har lyst til, vi vil gerne forklare, hvad islam står for og give et andet billede af vores religion end det negative billede, der ofte kommer til udtryk i medierne, siger Jalal Atassi.

Muslimerne i Brno ønsker, at stormoskéen skal være en bygning af høj arkitektonisk kvalitet.

– Vi ønsker at bygge en arkitektonisk perle og vil gerne hyre en fremtrædende tjekkisk arkitekt til at tegne moskéen. Det er ikke vores krav, at moskéen skal have islamiske minareter, siger Jalal Atassi.

Pengene til at bygge moskéen for vil ifølge Jalal Atassi komme fra flere kilder.

– Vi samler ind blandt vores egne medlemmer og får formentligt også støtte fra udlandet. Vi ønsker en bred finansiering. Vi vil ikke være under indflydelse af én giver, siger Jalal Atassi og tilføjer, at muslimerne i Brno er i gang med at søge et egnet sted for moskéen.

Der er endnu ikke indgivet en officiel ansøgning om byggetilladelse til de lokale myndigheder, som derfor endnu ikke har taget stilling til projektet, men alt tyder på, at projektet vil støde på problemer.

– Byrådet i Brno har på nuværende tidspunkt ingen officiel holdning til projektet. Personligt mener jeg, at byen Brno allerede har vist sin tolerance over for islam ved at tillade moskéen i Videnska, og det må være rigeligt, siger Daniel Rychnovsky fra borgmesterkontoret i Brno.

Den muslimske menighed i Brno består af omkring 800 mennesker, hovedsageligt udenlandske arbejdere og studerende, folk fra blandede ægteskaber og tjekkiske konvertitter.

udland@kristeligt-dagblad.dk