Prøv avisen

Muslimske feminister vil høres

En gruppe muslimske feminister vil danne verdens første muslimske kvinderåd, der skal fortolke islamisk lov

Gennem århundreder har mænd haft monopol på at udstikke den muslimske verdens retningslinjer for korrekt adfærd. Det kan ændre sig, efter at en gruppe på over 100 muslimske feminister under en konference i New York er blevet enige om at nedsætte verdens første islamiske kvinderåd, der får til opgave fortolke Koranen i forhold til tidens forskellige moralske spørgsmål.

Formålet er at sikre, at kvindernes stemme bliver hørt, især når det gælder den religiøse diskussion om emner som hustruvold, arv og skilsmisse.

– Kvinders rettigheder bliver ofte debatteret i pressen, eller de bliver debatteret blandt lærde, som ikke er kvinder. Vi tror på, at der er ved at være mange muslimske kvinder, som har den akademiske baggrund til at træde frem og tale med autoritet om emnerne, siger Daisy Khan, som er direktør for organisationen the American Society for Muslim Advancement, ASMA Society, til nyhedsbureauet AP.

Konferencen, som fandt sted i den forgangne weekend, havde deltagelse af kvindelige muslimske politikere, meningsdannere, aktivister og kulturpersonligheder fra 25 lande. De over 100 konferencedeltagere har nu formet en ny gruppe, Women's Islamic Initiative in Spirituality and Equality, WISE, som har til formål at styrke kvinders position i muslimske samfund verden over, og i løbet af det kommende år vil de nedsætte et internationalt, kvindeligt shuraråd (shura er arabisk for konsultation, red.). Rådet vil få op til syv medlemmer, hvoraf alle skal besidde et stort kendskab til islamisk lov, og WISE planlægger at stifte en fond, der kan uddeler stipendier til islamstudier og dermed øge antallet af kvindelige muslimske lærde.

Samtidig skal det nye råd gøre op med fordommene omkring islam, siger imam Faisal Abdul Raif, grundlægger af ASMA Society.

– To misforståelser omkring islam er, at den er associeret med terrorisme, og at islam undertrykker kvinder. Det er to myter, som vi forsøger at nedbryde. Vi er nødt til at ændre Vestens forståelse af islam, og det kan ikke opnås uden kvindernes deltagelse, siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Den nye gruppe er imidlertid allerede stødt på modstand fra både liberale og konservative muslimer.

– Det er nødvendigt at fremme ideen om at genfortolke teksterne, men jeg er fuldstændig imod dette initiativ, der vil blive opfattet som del af en "vestlig, kulturel invasion". Det er det, som konservative gejstlige altid siger, og folk lytter til dem, siger Rebab al-Mhadi, politolog ved American University i Kairo, til avisen Christian Science Monitor.

Gennem historien har der været få kvindelige, muslimske lærde, men inden for de seneste år har flere kvinder haft indflydelse på tolkningen af islamisk lov. Eksempelvis brugte kvindegruppen Sisters of Islam studier af Koranen til at tilbagevise et forsøg på at udelade muslimer i Malaysia fra en lov om hustruvold, mens en kvindelig lærd i Saudi-Arabien hjalp med at underminere begrænsningen af kvinders adgang til en helligdom i Mekka.

nyholm@kristeligt-dagblad.dk