Prøv avisen

Når religionen dræber

Der findes mange tekster i Koranen, måske flere end i andre religioners hellige bøger, som taler om at kæmpe imod de vantro, om selv at blive dræbt, og at kæmpe for Guds sag. Her er det en Koran fra 1412, der er udstillet i Syriens hovedstad, Damaskus. – Foto: Khaled Al-HaririReuters.

Islamiske terrorister får religiøs inspiration til deres attentater både fra konkrete citater i Koranen og de mange beretninger og biografier om profeten Muhammeds krigsfyldte liv

Der findes ikke et bestemt skriftsted i Koranen at slå ned på, som legitimerer terroristisk vold som den, vi har været vidne til ved angrebet på den danske ambassade i Islamabad i Pakistan. Det handler om løsrevne citater fra Koranen og inspiration fra fra de rigelige mængder af beretninger om profeten Muhammeds krigsførelse, når terrorister vil begrunde deres umenneskelige handlinger religiøst, mener eksperter.

Der findes mange tekster i Koranen, måske flere end i andre religioners hellige bøger, som taler om at kæmpe imod de vantro, om selv at blive dræbt, og at kæmpe for Guds sag. Forskningsadjunkt på Det Teologiske Fakultet i København, Thomas Hoffmann, har forsket i Koranens sprog og peger på, at Koranen rummer vers, der giver tilladelse til at kæmpe, over vers om kamp i selvforsvar, til vers om be-tingede offensive udfald, for til sidst at ende med vers, der anerkender ubetinget krig.

Hele det klassiske islamiske materiale har en hel del om begrebet hellig krig, jihad, det kan være i Koranen, i Muhammed-biografien eller i skrifterne om hans liv, de såkaldte hadith. Men der er en bredere form for Muhammed-biografi, som i meget større linjer beskriver de mange skærmydsler og kampe, der optrådte dengang. Dem kan den moderne muslim sætte sin egen historiske dimension ind i og sige, vi står i de samme kampe. Men der er dog et langt spring herfra til terroristens rent faktiske udførelse af for eksempel en bombesprængning. Terrorister er i højere grad præget af nye, radikale og fundamentalistiske prædikanter. Der er kommet flere amatør-teologer på banen, som har en langt mere radikal tolkning af Koranen end den klassiske tradition, siger Thomas Hoffmann.

Jørgen S. Nielsen har været direktør ved Det Danske Institut i Damaskus og er nu professor ved Københavns Universitet:

Der er tale om at bruge skriftssteder som undskyldning for ens handlinger, men der er tale om løsrevne enkeltvers og ofte en uvidenhed i forhold til, hvad teksten betyder i Koranens sammenhæng, siger Jørgen S. Nielsen.

Mogens S. Mogensen, som har sit eget interkulturelle konsulentfirma, gennemgår på sin hjemmeside den rette betydning af en række af de kontroversielle koran-tekster.

Der er ingen main-stream islamiske teologer, som vil acceptere, at der er tekster i Koranen, som kan bruges til at legitimere vold, siger Mogens S. Mogensen.

vincents@kristeligt-dagblad.dk