Prøv avisen

Nationalistiske munke vil forsvare Myanmars buddhistiske identitet

Unge munke samlet til spisning i klosteret. De unge er ikke Ma Ba Tha-medlemmer. Foto: Ane Nordentoft

Den buddhistiske nationalistbevægelse Ma Ba Tha fører kampagne mod landets muslimske mindretal

En gruppe unge munke er i gang med at vaske sig uden for klosteret i Yangons nordøstlige udkant, men svøber skyndsomt deres røde rober på plads og forsvinder grinende ind bag den afskærmende trævæg, da der kommer gæster.

Oppe på andensalen byder klosterets leder, U Par Mauk Kha, på vaniljekranse og vand i sine private gemakker. Munken sætter sig i en stol, mens vi bliver placeret på gulvet foran, efter at tolken har knælet og bukket dybt for den højtstående munk tre gange.

Buddhistmunke nyder stor respekt blandt Myanmars befolkning, og munkenes holdninger bliver der lyttet til.

I regeringen lytter man så meget til munkebevægelsen Ma Ba Tha, at den for et par måneder siden fik lovforslag igennem Myanmars parlament, som nu er underskrevet af præsident Thein Sein.

”Med de nye love kan en muslimsk mand blive dømt for at forsøge at tvinge en buddhistisk kvinde til at konvertere til islam,” forklarer U Par Mauk Kha fra Ma Ba Tha-bevægelsen.

For det buddhistiske flertal i Myanmar er truet af landets muslimer, mener gruppen, som blev dannet for at værne om Myanmars buddhistiske identitet. Og ifølge U Par Mauk Kha er op imod hver anden af Myanmars cirka 400.000 munke en del af Ma Ba Tha.

Den buddhistiske nationalistbevægelse opstod efter en brutal sag, hvor en burmesisk kvinde blev voldtaget og dræbt i Rakhine-delstaten i 2012. Sagen er uopklaret, men Ma Ba Tha-medlemmerne er overbeviste om, at det var muslimer, der stod bag.

Den anspændte stemning i Rakhine-delstaten har ført til angreb på muslimer, der har fået brændt deres huse af. Ma Ba Tha får skylden for at stå bag overfaldene.

”Det er propaganda mod Ma Ba Tha,” fastslår U Par Mauk Kha.

”Muslimerne har brændt deres egne huse ned og siger så, at det er os,” siger han, mens lyden af de yngre munkes bønner blander sig fra etagen under ham.

U Par Mauk Kha hævder, at der er flere sager om hustruvold, svindel og organiseret vold blandt muslimer end blandt andre af Myanmars indbyggere. Det er en påstand, der ikke er dokumentation for, men som det er lykkedes Ma Ba Tha-bevægelsen at formidle ganske bredt.

”I Myanmar har vi ikke noget stærkt retssystem, der kan tage sig af denne type sager. Så Ma Ba Tha presser myndighederne til at gøre noget ved denne type sager, når vi synes det er nødvendigt,” forklarer munken.

Bevægelsen har flere gange afvist at have forbindelser til det nuværende styre. Men i august underskrev præsidenten, den tidligere general og juntaleder Thein Sein, den første af fire love, som Ma Ba Tha stod bag. Lovene gør det blandt andet forbudt at have mere end én ægtefælle og indfører restriktioner på at konvertere til en anden religion.

Menneskeretsgrupper har kritiseret lovene for at være rettet mod muslimer.

”Det siger en del, at Ma Ba Tha formår at lægge pres på landets største parti,” siger den danske Myanmar-kender Susanne Kempel, der bor i landet.

Munkene kan ikke selv stemme, men nyder en respekt, der kan give Ma Ba Tha indflydelse på parlamentsvalget i morgen.

Og det er farligt, at gruppen får lov at sprede sine ”sandheder” om muslimernes påstående onde intentioner, siger Al Haj U Aye Lwin, der er muslimsk leder og talsmand for ngo'en Religions for Peace (Religioner for fred).

Han ser en vis forbindelse mellem munkenes yderliggående ideologi og regeringspartiet USDP.

”USDP bruger selv det samme ordvalg. De har i valgkampen lovet at beskytte race og religion, men med sidstnævnte mener de kun buddhismen,” siger han.

”Det regerende parti forsøger at manipulere de nationale følelser, og munkene danser efter deres pibe, bevidst eller ubevidst,” mener Al Haj U Aye Lwin.

Med Buddha i ryggen og retshensynet som argument vil Ma Ba Tha kæmpe for at beskytte Myanmars buddhistiske identitet, siger U Par Mauk Kha. Foto: Ane Nordentoft
U Par Mauk Tha i klosteret. Bag ham hænger blandt andet billeder fra en demonstration, Ma Ba Tha arrangerede i forsøg på at forhindre Den Islamiske Samarbejdsorganisation (OIC) i at besøge Myanmar. Foto: Ane Nordentoft