Prøv avisen

Nødhjælpsbranche beskyldes for omfattende sexmisbrug

Nye afsløringer i Storbritannien viser, at misbruget ikke blot finder sted i de store FN-organisationer. Den store britiske udviklings- og nødhjælpsorganisation Oxfam, der er knyttet til 19 andre hjælpeorganisationer i verden, blandt andet danske Oxfam Ibis, har vist sig også at være involveret i sexmisbrug i Tchad og i Haiti under hjælpearbejdet efter jordskælvet i 2011. Foto: Ritzau Scanpix

Omkring 125 medarbejdere i britiske nødhjælpsorganisationer blev sidste år beskyldt for sexmisbrug. Det er blot toppen af isbjerget, mener en tidligere minister. Herhjemme opfordrer organisationer til nultolerance

Det er mere end 15 år siden, at Storbritanniens nationale kriminalitetsråd, det daværende NCIS, advarede om, at lige så mange børn blev misbrugt af nødhjælpsarbejdere som af sexturister. De britiske pædofile søgte ind i hjælpeorganisationerne for at få let adgang til sårbare børn i udviklingslandene, lød analysen i 1999.

Siden har adskillige skandaler om FN-soldater og andre FN-medarbejdere, der har misbrugt især kvinder og børn i flygtningelejre, bekræftet, at problemet stadig eksisterer trods erklærede forsøg på at standse det. Så sent som i 2017 afslørede det amerikanske nyhedsbureau AP, at 100 FN-soldater gennem 10 år havde drevet et børnesex-netværk i Haiti.

Nye afsløringer i Storbritannien viser, at misbruget ikke blot finder sted i de store FN-organisationer. Den store britiske udviklings- og nødhjælpsorganisation Oxfam, der er knyttet til 19 andre hjælpeorganisationer i verden, blandt andet danske Oxfam Ibis, har vist sig også at være involveret i sexmisbrug i Tchad og i Haiti under hjælpearbejdet efter jordskælvet i 2011.

Og ifølge avisen The Sunday Times blev der sidste år rettet beskyldninger om seksuelle overgreb mod 125 nødhjælpsarbejdere i fire af landets største nødhjælpsorganisationer: Oxfam, Red Barnet, Røde Kors og den kristne nødhjælpsorganisation Christian Aid. Der er tale om overgreb både over for kolleger og over for lokalbefolkningen. For Red Barnets vedkommende er der tale om 31 forhold af sexchikane mellem kolleger.

”Der er en fornægtelses-kultur (når det gælder seksuelle overgreb) i nødhjælpssektoren,” siger den tidligere britiske udviklingsminister Priti Patel i et interview med BBC.

Priti Patel mener, at de seneste dages afsløringer blot er ”toppen af isbjerget”, når det gælder nødhjælpsarbejderes seksuelle udnyttelse af de mennesker, de har til opgave at hjælpe. Det samme skrev den australske nødhjælpsekspert Andrew MacLeod, der i øjeblikket er gæsteprofessor ved universitetet Kings College, i søndags i den britiske avis The Independent:

”Oxfam står ikke alene med seksuelle overgreb, voldtægter og beskyldninger om voldtægter af børn. Problemet bliver stadig mere kendt i hele nødhjælpsindustrien. (...) Så modbydeligt det end synes, søger aggressive pædofile nu mod udviklingslandene for at få adgang til børn, i takt med at myndighederne slår ned på pædofili i den udviklede verden.”

Herhjemme siger Jonas Keiding Lindholm, generalsekretær i Red Barnet, at sagen om Oxfam fra Storbritannien er en påmindelse om, at pædofile går efter alle sektorer i samfundet, som kan give dem adgang til børn.

”Vi har lært meget af de store overgrebssager fra Vestafrika, hvor seksuelle ydelser indgik helt systematisk i nødhjælpsarbejdet, men vi kan ikke sige os fri for, at vi stadig står med en udfordring. Der er skrupelløse individer, der er parate til at lede efter enhver sprække i vores organisationer, og derfor fortsætter vi med at tage det dybt alvorligt og sørger for, at ansvaret for spørgsmålet ligger hos den øverste ledelse,” siger han.

I Red Barnet Danmark er det blandt andet gjort obligatorisk for alle ansatte, frivillige og bestyrelsesmedlemmer at få indhentet en børneattest, ligesom der internationalt er ansat en række ledelsesrådgivere inden for beskyttelse af børn i organisationen og gennemført en række procedurer for, hvordan medarbejdere i fortrolighed kan indrapportere mistanker om overgreb.

”Men det er tydeligt, at der er nogle skyggetal. Vi mangler at få tacklet underrapporteringen,” siger Jonas Kei-ding Lindholm, der samtidig understreger, at der ingen sager har været i Danmark.

Generalsekretær i Oxfam Ibis, Mie Roesdahl, er chokeret over sagerne fra Storbritannien, som hun kalder ”fuldstændig uacceptable”.

Et lyspunkt er, at Oxfam-netværket med sine 20 organisationer allerede er i gang med at drøfte, hvordan man bliver bedre til at forhindre medarbejdere i at begå seksuelle overgreb. Det handler blandt andet om whistleblower-ordninger, hvor medarbejdere opfordres til at rapportere hændelser, der strider imod retningslinjerne, og om, hvordan man skrider ind hurtigt, når uregelmæssigheder opdages.

”Vi var i gang, men dette her sætter jo tingene på spidsen, så nu skal vi bare have skærpet vores retningslinjer endnu mere, så vi kan sikre, at det ikke sker mere,” siger Mie Roesdahl.

Danidas presseafdeling skriver i en email til Kristeligt Dagblad. at Udenrigsministeriet og Udenrigsministeriets humanitære partnere er fuldt opmærksom på behovet for kontinuerligt fokus på spørgsmålet om etisk adfærd blandt nødhjælpsarbejdere. Spørgsmålet er omfattet af ministeriets vurdering af, hvilke nødhjælpsorganisationer, der kan støttes som strategiske partnere.

"Konkret kræves det, at danske nødhjælpsorganisationer, der modtager støtte gennem strategiske partnerskaber med Udenrigsministeriet, har mekanismer til at forebygge, identificere og reagere på sager om seksuel udnyttelse. Dette omfatter både specifikke politikker og systemer for, hvordan sager undgås og håndteres, skulle de opstå, samt klagemekanismer, hvor befolkninger i humanitære kriser kan klage, herunder over seksuel udnyttelse. Disse krav er fastsat i Core Humanitarian Standard (CHS), der er en standard for principbaseret og ansvarlig nødhjælp, og påkrævet for danske nødhjælpsorganisationer, der modtager støtte gennem strategiske partnerskaber med Udenrigsministeriet," skriver Danida.

Udenrigsministeriet har ikke umiddelbart kendskab til, at de danske nødhjælpsorganisationer skulle have overtrådt Core Humanitarians Standards bestemmelser om seksuelt udnyttelse.