Prøv avisen

Ny lov truer støtte til Jehovas Vidner

Modstanden mod blodtransfusioner er et grundlæggende princip blandt Jehovas Vidner, som blandt andet bygger på et vers fra Det gamle Testamente, hvor det hedder, at man ikke må spise kød indeholdende blod. -

Jehovas Vidner i England frygter at miste status som velgørende organisation, efter at en kommission har afgjort, at vidnernes forbud mod blodtransfusion strider mod samfundets ve og vel

Flere af Jehovas Vidners menigheder i Storbritannien frygter nu at miste den økonomiske støtte, som trossamfundet får som godkendt velgørenheds-organisation.

Et udkast til nye regler for godkendelse lægger nemlig op til, at Jehovas Vidners modstand mod blodtransfusioner er i strid med kravet om at tjene samfundets ve og vel, skriver nyhedsbureauet religiousintelligence.com.

Flere medlemmer af Jehovas Vidner i USA og England er inden for det seneste år døde, fordi de nægtede at modtage blod.

Skal bevise godgørenhed
Englands Charity Commission, som afgør, hvem der kan registreres som velgørende, kræver i det nye dokument, at trossamfund, som arbejder med velgørenhed, påviser, at de arbejder til gavn for offentligheden. Ellers risikerer de at miste deres status.

I dokumentet står der, at trossamfundenes gavn for offentligheden skal sammenlignes med de ulemper, trossamfundene påfører samfundet.

Kritik af forbud mod behandling
"Et muligt eksempel på sådan en ulempe eller skade er afvisningen af at tillade lægelig behandling eller indtagelse af medicin af religiøse årsager", skriver kommissionen.

Jehovas Vidner mener, at det at give eller modtage blod er en synd på linje med utroskab.

Videre står der i dokumentet, at det "bliver et problem, når en religiøs organisation aktivt forsøger at afholde mennesker i almindelighed fra at søge lægelig behandling".

Kan blive et problem
Og den formulering "kan blive et problem" for Jehovas Vidner, mener blandt andet lederen af en menighed i London, Mr. John Cunnington.

En talsmand for Jehovas Vidners hovedkvarter i Storbritannien, Watchtower Bible and Tract Society, mener dog ikke, at man har noget at frygte:

- Der er ikke bevis for, at vores syn på blod volder skade, siger han.

Blodtransfusion er synd
Modstanden mod blodtransfusioner er et grundlæggende princip blandt Jehovas Vidner, som blandt andet bygger på et vers fra Det gamle Testamente, hvor det hedder, at man ikke må spise kød indeholdende blod.

Medlemmer risikerer at blive udstødt af fællesskabet, hvis de modtager blod - uanset om det sker gennem munden eller blodårerne.

I 2004 tillod Jehovas Vidnes øverste organ, The Watchtower Society, dog, at røde blodceller uden membran kan anvendes i lægelige sammenhænge, medmindre det strider mod det enkelte vidnes samvittighed.