Ny svensk kurs kan få flere til at vælge Danmark

Konsekvenserne af Sveriges asylstramninger kan blive, at flere flygtninge søger til Danmark, forudser Dansk Flygtningehjælp. Sverige vil dog stadig være mere åbent og dermed mere attraktivt end Danmark, påpeger forskere

Vil de svenske asylstramninger få flere flygtninge til at blive i Danmark, eller vil Sverige fortsat være det foretrukne land, som det var for de knap 200 flygtninge, der den 7. september gik mod Sverige på Sydmotorvejen ved Rødby?
Vil de svenske asylstramninger få flere flygtninge til at blive i Danmark, eller vil Sverige fortsat være det foretrukne land, som det var for de knap 200 flygtninge, der den 7. september gik mod Sverige på Sydmotorvejen ved Rødby?.

Det vil ikke alene få konsekvenser for Sverige, men også sætte sine spor i Danmark, at et politisk flertal i den svenske rigsdag i går enedes om en række stramninger i den svenske asyl- og udlændingepolitik.

Det vurderer Andreas Kamm, der er generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp.

Han peger på, at særligt den store gruppe syriske flygtninge er særdeles opdaterede om EU-landenes asylregler, og at oplysningerne om den skærpede svenske linje derfor hurtigt vil sprede sig.

”Man kan betragte EU-landene som forbundne kar, og det betyder, at det ene lands handlinger påvirker strømmen til det andet. Derfor er det rigtigt, at Danmark vil blive påvirket af, at asylsøgerne nu vil få et andet billede af Sverige,” siger han.

Andreas Kamm mener, det er umuligt at vurdere i hvilken skala, Danmark vil blive påvirket, men peger på, at de svenske stramninger ikke vil få flygtninge til generelt at fravælge de skandinaviske lande.

I går præsenterede den svenske socialdemokratisk-ledede regering og de borgerlige partier en flygtningeaftale, der skal sikre, at Sverige klarer sig igennem krisen.

Den skal afhjælpe de massive udfordringer, der følger med, at landet i år netop har rundet 100.000 asylsøgere og samlet forventer op mod 190.000 asylsøgere. Den danske prognose lyder til sammenligning på omkring 15.000 asylsøgere.

Hovedpunkterne i aftalen er, at man indfører midlertidig opholdstilladelse de kommende tre år og strammere forsørgelseskrav til familiesammenføring. Enlige børn og familier er dog undtaget af det nye tiltag, hvor man også vil forsøge at presse andre europæiske lande til at tage imod flere flygtninge.

Det indvandrerkritiske Sverigedemokraterne var ikke inviteret med ved forhandlingsbordet, hvor regeringens støtteparti, Venstrepartiet, trak sig fra aftalen.

Christian Groes, der er lektor og forsker i migration ved Roskilde Universitet, mener ikke, at de svenske stramninger vil få en umiddelbar effekt, men at det på længere sigt kan have en virkning.

”Det er stadig nemmere at få asyl i Sverige end i Danmark, så forskellen er bare blevet mindre. Derfor kommer der ikke til at ske noget nu og her, men på længere sigt kan det have en indflydelse. Den type af information spredes ikke så hurtigt, som man skulle tro,” siger han.

Groes vurderer, at påvirkningen af Danmark i høj grad afhænger af den danske reaktion på den svenske politik.

”Man kan sagtens forestille sig, at danske politikere vil bruge det svenske tiltag som argument for at indføre endnu flere stramninger i Danmark for at undgå, at der kommer flere asylsøgere til,” siger han.

Martin Lemberg-Pedersen, postdoc ved Centre for Advanced Migration Studies på Københavns Universitet, er usikker på, om den svenske flygtningeaftale vil føre til flere asylsøgere i Danmark.

”Formålet fra svensk side er at skabe signalværdi, men mange andre lande strammer også. Derfor er det tvivlsomt, om de signaler rejser videre ned igennem migrationskæderne. Det tvivler jeg på, at de gør,” vurderer han.

En udlægning, der får opbakning af Peo Hansen, der er professor i statskundskab med speciale i migration ved Linköpings universitet.

”Sammenlignet med andre lande er Sverige stadig et åbent og velkomment land. Den svenske aftale er alene en del af et indenrigspolitisk spil, hvor regeringen skal sikre opbakning til den øvrige politik. Jeg mener ikke, det er realistisk, at flygtningepakken vil få flere til at søge mod Danmark,” siger han.