Hvis Israel stopper krigen nu, vil Hamas fremstå som sejrherre

Israel styrer mod en vanskelig beslutning. Skal man prioritere alle gidslernes løsladelse eller fortsætte krigen og dermed bringe deres liv i fare?