Prøv avisen

Obama mod Romney: Se hvad de hver kæmper for

Barack Obama og Mitt Romney mødes her til første tv-duel den 2. oktober 2012 i Denver, Colorado Foto: Ron Sachs Denmark

Den 6. november afgøres præsidentduellen mellem Obama eller Mitt Romney. Se hvad de står for

På spørgsmål om alt fra statens rolle i det amerikanske samfund til udenrigspolitik er de to præsidentkandidater kommet med vidt forskellige visioner.

Se, hvad de mener om en række centrale emner som økonomi, udenrigspolitik, skat og sundhed.

SE TEMA: Præsidentvalget i USA 2012

ARBEJDSPLADSER

Obama:

* Vil belønne virksomheder, der åbner nye fabrikker og uddanner deres ansatte.

* Tror ikke på, at skattenedsættelser for rige amerikanere vil skabe arbejdspladser.

* Vil skabe arbejdspladser ved at investere i vedvarende energi.

* Fokus på bedre produkter skal forbedre eksporten og gavne væksten i USA.

Romney:

* Har en fem punkts plan, som skal skabe 12 millioner arbejdspladser i løbet af hans første periode som præsident.

* Planen indebærer, at USA gøres uafhængigt af energi-import i 2020, at jobtræningen af borgere øges, at der bindes nye handelsbånd med andre lande, at statsunderskuddet mindskes, og at virksomhedsskatten reduceres.

* Planen omfatter også initiativer for at fastholde arbejdstagere og udvikle en konkurrencedygtig amerikanske arbejdsstyrke ved at hæve visumkvoten for kvalificerede udenlandske arbejdstagere.

* Vil reducere bureaukrati og fordyrende lovgivning for virksomheder.

SKATTER

Obama:

* Vil give skattelettelser til dem, "som har brug for det", herunder middelklassefamilier og små virksomheder. Afviser skattelettelser til millionærer.

* Vil reformerer skattesystemet for at gøre det simplere og mere fair, mens han vil bede alle med indtægter over 250.000 dollar at betale mere i skat.

* Vil gerne indgå en aftale med Republikanerne om at nedbringe den offentlige gæld, men tror ikke på Romney og hans allieredes forslag om at mindske gælden ved at bruge tusindvis af milliarder dollar på skatterabatter til de rige.

* Lover, at middelklassen beholder fradrag for at eje deres eget hjem eller passe deres børn, at studerende ikke kommer til at betale mere for collegeuddannelser, og at sundhedshjælpen ikke forringes.

SE TEMA: Præsidentvalget i USA 2012

Romney:

* Vil bevare Bush-tidens skattelettelser for de rige.

* Vil lette skatten for små virksomheder.

* Tror, at skattelettelserne vil anspore den økonomiske vækst, og det vil udfylde noget af den tabte indtægt.

* Lover, at han ikke vil hæve skatterne for middelklassen.

GÆLD

Obama:

* Vil bruge en kombination af nedskæringer og øgede skatter for dem, der tjener mere end 250.000 dollar, til at reducere gælden.

* Har en plan, der vil skære den offentlige gæld med 4000 milliarder dollar.

* Vil arbejde for en aftale om gældsnedsættelse baseret på principper fra den tværpolitiske kommission Simpson-Bowles.

Romney:

* Vil begrænse de offentlige udgifter til 20 procent af landets BNP.

* Vil fjerne Obamas sundhedsreform.

* Vil stille et simpelt spørgsmål til alle føderale projekter: "Er det værd at låne penge fra Kina for at betale det?"

STATENS ROLLE

Obama:

* Staten skal spille en vigtig rolle for at løse landets udfordringer inden for uddannelse, sundhed og jobskabelse.

* Bruger redningen af den amerikanske bilindustri som et eksempel på, hvordan regeringens politik kan beskytte og styrke den amerikanske økonomi.

Romney:

* Mener, at den private sektor skal spille den afgørende rolle i jobskabelse og økonomisk vækst.

* Vil værne om det frie initiativ, fordi det er bedst til at skabe fremgang.

* Statslige bestemmelser skal reduceres og forsimples.

* Mener at offentlige programmer, i særdeleshed Obamas sundhedsprogram, skader små virksomheder og hindrer vækst.

SUNDHED

Obama:

* Står vagt om sin egen sundhedsreform, som har tilnavnet Obamacare.

* Vil reformere Medicare (offentlig sygesikring til pensionister), så ordningen er økonomisk levedygtig.

Romney:

* Vil fjerne Obamas sundhedsreform.

UDENRIGSPOLITIK

Obama:

* USA's forpligtigelser over for Israels sikkerhed skal fastholdes.

* Vil sammen med FN bekæmpe Irans bestræbelser på at udvikle a-våben.

* Har brugt koalitioner, sanktioner, droneangreb og særlige operationer i stedet for invasioner i fuld skala til at udøve amerikansk indflydelse.

Romney:

* Er imod at slække sanktionerne mod Cuba.

* Vil håndtere Ruslands præsident Putin "mere fast".

* Går imod planerne om store besparelser i det amerikanske forsvarsbudget.

* Ønsker at frembringe et "amerikansk århundrede", hvor Amerika "leder den frie verden, og den frie verden leder hele verden".

* Vil "bibeholde et militær der er så stærkt, at ingen nation nogensinde vil turde teste det".