Prøv avisen

Obama vil gøre lægers medvirken til abort obligatorisk

Amerikanske læger og sygeplejersker er ved at miste deres ret til at nægte at medvirke i enhver procedure, der krænker deres personlige moralske eller religiøse overbevisninger. - Foto: Stock.xhang

Barack Obama er ved at ophæve en samvittighedsregel, der tillader amerikanske læger og sygeplejersker at nægte at medvirke ved aborter

Amerikanske læger og sygeplejersker er ved at miste deres ret til at nægte at medvirke i enhver procedure, der krænker deres personlige moralske eller religiøse overbevisninger.

Det bliver konsekvensen af præsident Barack Obamas planer om at ophæve den samvittighedsregel, som gør det muligt for ansatte i sundhedssektoren at undlade at deltage i eksempelvis aborter og sterilisationer.

Reglen blev indført af præsident George W. Bush på foranledning af socialt konservative grupper, der argumenterede med, at sundhedsmedarbejdere i stigende grad oplevede fyringer eller blev straffet på anden vis, hvis de udøvede deres ret til trosfrihed. Reglen afskærer hos-pitaler og klinikker fra at modtage offentlige midler, hvis de ikke respekterer deres ansattes personlige etik.

Ifølge sundhedsmyndighederne er reglen imidlertid så bred, at den kan blokere for patienters adgang til eksempelvis basal familieplanlægning og blodtransfusioner. Det gælder især mennesker, der bor i tyndt befolkede områder, hvor udvalget af læger er begrænset. Det Hvide Hus har nu sendt forslaget om at ophæve reglen i offentlig høring og er ifølge talsmænd åben for kompromiser.

Præsident Obamas skridt skuffer mange konservative, der havde håbet på at kunne samarbejde med den nye regering om det i USA stærkt kontroversielle abortspørgsmål.

Dette bliver et politisk slag for regeringen. Det bliver en af de ting, der ligesom siger: Jeg vidste det. De taler om at finde fælles fodslag, men de vil i virkeligheden bare gøre, som det passer dem, siger eksempelvis megakirkepræsten Joel Hunter, der er medlem af Obamas nye råd for trosbaserede partnerskaber, til avisen Washington Post.

Udsigten til, at den kontroversielle regel ophæves, glæder imidlertid aktivister for kvinders rettigheder.

Obama-regeringen fortjener stor ros for dens skridt for at ophæve denne skadelige regel, som blot tjener til at underminere patienters adgang til livsvigtig sundhedspleje og information, og som udgør alvorlige risici for kvinders helbred og liv, siger eksempelvis Marcia Greenberger fra the National Womens Law Center.

nyholm@kristeligt-dagblad.dk