Prøv avisen

Oplæsning af vidnesbyrd letter smerten efter Khmer Rouge

Medlemmer af cham-folket, Cambodjas muslimske minoritet, er samlet til en vidnesbyrd-ceremoni i Kampot-provinsen. Tilhørerne lytter i tavshed. Alle har – ligesom de fleste cambodjanere, der har overlevet Khmer Rouges rædselsregime fra 1975 til 1979 – mistet mange af deres kære og fået dybe sår på sjælen. Foto: Inger Agger

En særlig terapi under retsopgøret mod Khmer Rouge-ledere hjælper cambodjanere over de lidelser, mange har gennemgået for 40 år siden

En efter en træder de frem for at fortælle deres historier om henrettelser, vold og ufattelige lidelser.

Medlemmer af cham-folket, Cambodjas muslimske minoritet, er samlet til en vidnesbyrd-ceremoni i Kampot-provinsen. Tilhørerne lytter i tavshed. Alle har – ligesom de fleste cambodjanere, der har overlevet Khmer Rouges rædselsregime fra 1975 til 1979 – mistet mange af deres kære og fået dybe sår på sjælen.

Det er den danske ph.d. og psykolog Inger Agger, der for Dignity (Dansk Institut mod Tortur) har introduceret vidnesbyrd-terapien som et middel til at bearbejde fortidens traumer i forbindelse med retsopgøret mod de sidste overlevende Khmer Rouge-ledere, som på syvende år kører under det internationale retstribunal ECCC i hovedstaden Phnom Penh.

”Vidnesbyrd-terapi gør det muligt for de overlevende at komme sig. Terapien går ud på, at terapeuten sammen med den overlevende udarbejder et dokument, et vidnesbyrd, hvori historien om overgrebene fortælles. Terapien afsluttes med en ceremoni i en pagode, hvor vidnesbyrdet læses højt for et publikum, og den overlevende æres,” fortæller Inger Agger.

I den igangværende retssag er Khieu Samphan, det formelle statsoverhoved fra 1975 til 1979, og Nuon Chea, som var vicegeneralsekretær i Khmer Rouge, anklaget for folkedrab på netop cham-folket og på det vietnamesiske mindretal i Cambodja, og der ventes at falde en dom i 2017.

For at støtte vidnerne tilbyder tribunalet vidnesbyrd-terapien i samarbejde med den cambodjanske hjælpeorganisation TPO, som arbejder med bearbejdning af traumer hos ofrene for Khmer Rouges forbrydelser.

Netop nu er Inger Agger i Cambodja for at undervise TPO’s medarbejdere i, hvad hun selv kalder en ”barfods-variant”, som er specielt velegnet til overlevende ofre for menneskerettighedskrænkelser. Hun vurderer, at koblingen mellem buddhistisk meditation og ceremonier kan hjælpe ofrene med at integrere de lidelsesfulde oplevelser og forsone sig med dem.

Youk Chhang er leder af det uafhængige og internationalt støttede dokumentationscenter DC-Cam, som har leveret hovedparten af den dokumentation, der ligger til grund for retssagen mod Khmer Rouge. Han er enig i, at forsoning er en vigtig del af retsopgøret.

”Retssagen har givet offentligheden – og især de overlevende – en forståelse af, hvad retfærdighed er. Processen bidrager til at skabe en debatkultur, hvor cambodjanere får ejerskab over deres egen historie, hvilket også er afgørende for demokratiet,” siger Youk Chhang.

”Forsoningen er nødvendig for hver enkelt af os, som skal finde vores egen måde at forholde sig til fortiden på for at kunne få sat et punktum for rædslerne og finde en form for fred med tiden under Khmer Rouge,” tilføjer han.

For øjeblikket efterforskes de sidste to sager i forbindelse med retsopgøret, men dommerne har endnu ikke taget stilling til, om de kommer for retten.

Uanset hvad det ender med, vil cambodjanerne ifølge Youk Chhang aldrig holde op med at prøve at forstå eller søge efter retfærdighed. I hans øjne er antallet af retssager ikke afgørende for, om retfærdigheden vil ske fyldest, hverken i Cambodja eller i andre internationale retsopgør.