Prøv avisen

Organiseret dødshjælp forbydes i Tyskland

En af initiativtagerne, den kristeligt demokratiske CDU-politiker Michael Brand (nederst th.), gav i Forbundsdagen udtryk for, at den mere en et år lange debat har aftabuiseret døden i den offentlige debat, hvilket i hans øjne har øget medmenneskeligheden i Tyskland. Foto: Bernd Von Jutrczenka

Forbundsdagen stemte i dag imod at tillade aktiv dødshjælp, som virksomheder eller foreninger kan tjene penge på

Der er fremover forbudt at tjene penge på at hjælpe mennesker med at dø i Tyskland. Et flertal i Forbundsdagen - 360 ud af 602 tilstedeværende parlamentsmedlemmer i Rigsdagen i Berlin - stemte i dag efter en mere end tre timer lang og til tider meget emotionel debat overraskende allerede i første afstemning for et lovforslag, der forbyder ”forretningsmæssig dødshjælp”.

Aktiv dødshjælp er i forvejen forbudt i Forbundsrepublikken. Nu får den pågældende paragraf i straffeloven en tilføjelse om, at foreninger eller virksomheder, der tilbyder aktiv dødshjælp i organiseret, gentaget og kommerciel form, risikerer en straf på op imod tre års fængsel. Til gengæld vil pårørende og læger ikke blive straffet, hvis de undtagelsesvis hjælper en alvorligt sygdomsramt person med at begå selvmord.

I forvejen er lægeligt assisteret selvmord tilladt i en række delstater, hvis sundhedsmyndighederne i særlige tilfælde siger god for det. Men et andet lovforslag om grundlæggende at give læger ret til at hjælpe terminalpatienter med at begå selvmord kunne i dag ikke samle flertal i Forbundsdagen, og det samme var også tilfældet med to andre forslag, der gik i hver sin retning, nemlig en liberalisering af loven og et generelt forbud mod assisteret selvmord.

Det var en bred vifte af forbundsdagsmedlemmer, der stod bag lovforslaget, som sætter en stopper for kommerciel dødshjælp, og som også fik opbakning fra blandt andre forbundskansler Angela Merkel, sundhedsminister Herman Gröhe, det tyske lægekammer og Det Tyske Selskab for Palliativmedicin.

En af initiativtagerne, den kristeligt demokratiske CDU-politiker Michael Brand, gav i Forbundsdagen udtryk for, at den mere end et år lange debat har aftabuiseret døden i den offentlige debat, hvilket i hans øjne har øget medmenneskeligheden i Tyskland.

”Intet er længere som før,” sagde Brand tilfreds og tilføjede, at ”det også drejer sig om at beskytte folk mod et farligt pres”, nu da det er præciseret, at man ikke kan slå plat på andre menneskers ønske om at dø.

Hans partifælle Peter Hintze, der er en af Forbundsdagens næstformænd, mente til gengæld, at det nu vedtagne forslag kan kriminalisere læger, fordi de jo tjener penge i deres praksisser. Han appellerede til at bakke op om at give læger lov til generelt at assistere ved selvmord. Et forslag, som kun 128 forbundsdagsmedlemmer stemte for.

”En kræftlæge, der to gange hjælper (en patient med at dø, red.), er allerede under gentagelsesmistanke. Vi ønsker, at der skal stå pårørende og venner på dødslejet, ikke statsadvokater,” sagde han og tilføjede, at det bør være en menneskeret at bestemme over sin egen død.

”Det giver ingen mening at lide i døden,” sagde Peter Hintze, som under debatten undtagelsesvis var i samme båd som De Grønnes Renate Künast, som argumenterede for at tillade dødshjælpsforeninger.

”Jeg er mere og mere af den overbevisning, at det ikke tilkommer os at indskrænke folks sidste ønske,” sagde hun.

Forbundsdagsmedlemmerne var blevet fritstillede fra deres partigrupper, så de kunne stemme efter egen overbevisning ved afstemningen.

Næstformanden for det tyske Etiske Råd, professor Peter Dabrock, er tilfreds med lovændringen.

”Det er meget vigtigt, at det nu er på plads, at man ikke må tjene penge på assisteret selvmord. Og man kriminaliserer på ingen måde palliativlægen, som i enkelte tragiske tilfælde hjælper sin patient. Kun hvis vedkommende gør det igen og igen, risikerer han at blive retsforfulgt, og det er korrekt,” siger han til den tyske tv-station ARD.