Prøv avisen

Osama bin Laden er væk, men doktrinen om hellig krig lever videre

©PHOTOPQR/LE DAUPHINE LIBERE/Marc GREINER - GRENOBLE LE 30 DECEMBRE 2006. Fete de l' AID AL ADHA a GRENOBLE Foto: Marc GREINER/PHOTOPQR/LE DAUPHINE LIBERE

Det Muslimske Broderskab vil arbejde på at gøre den islamiske stat til virkelighed, skriver Ayaan Hirsi Ali

Ligesom tusinder af andre mennesker verden over fejrer jeg, at Osama bin Laden er blevet taget til fange og dræbt. Han, der selv nød at dræbe. Men mordet på bin Laden er ikke enden på al-Qaeda.

Man kan sige meget om bin Laden, men original var han ikke. Han blev præsenteret for doktrinen om hellig krig af den nu afdøde palæstinensiske teolog Abdullah Yusuf Azzam. Det er betegnende, at før Azzam gav sig til at oplære bin Laden og andre i Saudi-Arabien, var han medlem af det palæstinensiske Muslimske Broderskab.

LÆS OGSÅ:Gør jer klar til at konkurrere med Det Muslimske Broderskab

Til forskel fra al-Qaeda har Det Muslimske Broderskab udviklet sig og lært på den hårde måde, at brugen af vold bliver mødt med endnu mere vold fra statens side. Det viser sig nu, at det smarte at gøre var at være tålmodig og investere i en bevægelse, der gik nedefra og op, frem for en kommandostruktur, som risikerede at blive tilintetgjort af stærkere kræfter. Den største udfordring er måske at håndtere de islamister, som er parate til at spille på den lange bane.

I Vesten er bin Ladens æreløse død i et pakistansk skjulested af mange blevet sammenholdt med de massedemonstrationer, som har præget Mellemøsten og Nordafrika i de senere måneder. Politikere og kommentatorer har draget den konklusion, at det arabiske forår har sejret over jihadismen og fået regionen på rette vej mod demokrati. Det er en forhastet konklusion.

Lad os tage Egypten som eksempel. Hvor sandsynligt er det mon, at Egypten efter den uundgåelige overgangsperiode vil blive styret indirekte eller direkte af Det Muslimske Broderskab?

Svaret afhænger af en kombination af tre faktorer – to i udlandet og en i hjemlandet:

1. Broderskabets styrke i det egyptiske militær, som fortsat har magten i landet.

2. Fraværet af en sekulær rival af format i Egypten.

3. USA's og dets allieredes villighed til at undervurdere Det Muslimske Broderskabs ambitioner og politiske evner.

For indeværende ser det ud til, at alle tre faktorer arbejder for Det Muslimske Broderskab. Tag ikke fejl: Broderskabet arbejder på at gøre den vision til virkelighed, som opsummeres i deres motto: "Allah er vort mål, Profeten vor leder, Koranen vor lov, Hellig krig vor vej, at dø for Allah vort højeste håb".

Jeg forventer, at Det Muslimske Broderskab vil etablere en politisk orden baseret på sunni-versionen af en islamisk stat. Baseret på det, de har lært af deres islamiske brødre andre steder, vil de forsøge at etablere et retssystem, som gennemtvinger en livsstil. De vil lave et uddannelses- og informationssystem, som søger at indoktrinere ungdommen og opbygge "det muslimske individ".

Et kalifat vil forsøge at etablere relationer med allierede og tilskynde disse allierede til at påtage sig fælles økonomisk og militær handling mod dem, der menes at være modstandere.

Et eksempel på dette er Organisationen for Den Islamiske Konference, OIC. Bemærk også den ledende rolle, som Egyptens midlertidige regering for kort tid siden påtog sig i genforeningen af Hamas og Fatah, mens USA og Israel blev holdt uden for disse aktiviteter.

For at "opbygge det muslimske individ" vil Det Muslimske Broderskab tage kontrollen med uddannelsesinstitutionerne lige fra børneinstitutioner til universitetet. De vil indføre indoktrinerende læseplaner, som er gearet til at indgyde underkastelse og loyalitet over for regimet snarere end til at opfylde de uddannelsesmæssige behov i en moderne økonomi, der er nødt til at være konkurrencedygtig i en globaliseret verden.

For at "opbygge den muslimske familie" vil der blive indført og håndhævet lovgivning om ægteskab, skilsmisse og arv, som fratager kvinderne deres rettigheder. Deres bevægelsesfrihed vil blive begrænset til hjemmet og en håndfuld kønsspecifikke erhverv som undervisning og sygepleje.

Den mandlige værges vilkårlige magt over hans kvindelige familiemedlemmer vil blive total. Pigerne vil blive regnet for giftemodne på tidspunktet for deres første menstruation. Piskning og stening vil blive normen ved påståede krænkelser af islamisk følsomhed på det seksuelle område. Det vil betyde en eksistens i evig frygt for kvinder og homoseksuelle.

For at "opbygge det muslimske samfund" vil grundlæggende friheder som tankefrihed, ytringsfrihed, fri presse og foreningsfrihed blive voldsomt begrænset for systemkritikere og især de religiøse mindretal.

I Egypten er det største religiøse mindretal de kristne koptere. De er i forvejen ofre for diskrimination, trusler og lejlighedsvise terrorangreb. Med Det Muslimske Broderskab ved magten vil undertrykkelsen af kopterne blive værre.

For at "opbygge den muslimske stat" (umma) vil forholdet til Hamas, det iranske styre, Hizbollah og Tyrkiet forbedres på kort sigt. Der vil blive brugt penge på at styrke andre islamistiske organisationer og skabe alliancer i regionen. Endemålet med dette vil naturligvis være at udslette Israel. Fredsaftalen med Israel vil enten blive gradvist udhulet, eller Israel vil blive provokeret til at gå i krig. Det Muslimske Broderskab vil som regering også arbejde internt i OIC på at svække lederne og styrerne i de medlemsstater, som ikke deler den islamistiske vision.

Kort sagt er udsigten til en egyptisk regering domineret af Det Muslimske Broderskab lige så alarmerende som udsigten til en fransk regering domineret af jakobinerne i starten af 1790'erne.

Vestens politikere bør være meget på vagt over for den indflydelse, som de gradvise hellige krigere nu udøver på begivenhedernes gang i Egypten. Bin Laden er død. Al-Qaeda vil måske snart følge ham i graven. Men doktrinen om hellig krig lever videre.

© Global Viewpoint Network.

Oversat af Sara Høyrup