Oversvømmelser er Europas achilleshæl

Tusindvis af mennesker i det centrale Europa har de seneste dage måttet se deres hjem blive indtaget af meterhøje vandmasser. EUs Miljøagentur advarer om, at det ekstreme vejr blot bliver mere udbredt

Oversvømmede byer præger det meste af Mellemeuropa. Her det Dresden-Laubegast i Tyskland, der er blevet oversvømmet af vand fra floden Elben. –
Oversvømmede byer præger det meste af Mellemeuropa. Her det Dresden-Laubegast i Tyskland, der er blevet oversvømmet af vand fra floden Elben. –. Foto: Joerg Schurig.

Tirsdag var det Passau på grænsen mellem Østrig og Tyskland og Tjekkiets hovedstad Prag. I går Dresden i det østlige Tyskland. I dag Bratislava i Slovakiet og Budapest i Ungarn, hvor regeringen har erklæret undtagelsestilstand.

By efter by i Centraleuropa har de seneste dage oplevet rekordstore oversvømmelser, som med mellem 7 og 10 meter vand over det normale niveau har fortrængt hverdagslivet og gjort det nødvendigt at evakuere tusinder af mennesker fra deres hjem. Mindst 12 mennesker er omkommet i vandmasserne fra floderne Elben, Donau og Inn, som har været ude af stand til at opfange de ekstreme mængder regnvand, der er faldet over området siden weekenden.

LÆS OGSÅ: Europæiske floder flyder over: Fire dræbt

De nuværende oversvømmelser ér historisk voldsomme Passau har ikke oplevet tilsvarende vandhøjder siden 1501 men det er blot 11 år siden, i 2002, at centrale dele af Europa sidst stod under meterhøjt vand i en omfattende katastrofe, og både hyppigheden og omfanget af oversvømmelserne vil øges i fremtiden, forudser Det Europæiske Miljøagentur, EEA.

Det er sandsynligt, at stigende temperaturer i Europa vil intensivere de nedbørsmæssige cykler og føre til hyppigere og mere voldsomme oversvømmelser i mange områder, sagde EEA i en udtalelse i går.

Oversvømmelser er allerede den mest udbredte form for naturkatatrofe i Europa. FNs Verdenssundhedsorganisation, WHO, opgjorde i en rapport for få uger siden, at der inden for de seneste 10 år havde været oversvømmelser i 50 af 53 lande i WHOs europæiske region. De har kostet omkring 1000 mennesker livet; to tredjedele er druknet, mens den sidste tredjedel er døde af hjerteslag, fysiske kvæstelser eller andet i forbindelse med vandstigningerne.

I alle de berørte lande kæmper tusindvis af soldater og beredskabsstyrker sammen med de lokale beboere en ulige kamp mod vandmasserne. Mobile diger, vandpumper og sandsække i hundredetusindvis bliver taget i brug i forsøg på at lede vandet uden om særligt kostbare eller sårbare bygninger og områder, men det er begrænset, hvad man kan stille op, så længe vandet stadig fosser. Det siger Jørn Allan Pedersen, chef for det nationale beredskab under Beredskabsstyrelsen.

Når vi har at gøre med vand i de mængder, som vi ser i øjeblikket i Centraleuropa, er der ikke meget at stille op, før vandet begynder at trække sig tilbage. Man kan pumpe vand væk også over lange afstande men det kræver, at der er andre steder, man kan oversvømme i stedet for. Lige nu er de fleste soldater formentlig mest optaget af at hjælpe de mennesker væk, som er blevet fanget af vandet, siger han.

EU vedtog i 2007 et oversvømmelsesdirektiv, som udstikker en række forholdsregler, EU-landene skal sørge for inden 2015. Det drejer sig først og fremmest om, at landene skal afklare, hvor stor risikoen er for oversvømmelser i deres område samt lægge planer for, hvad de vil gøre i tilfælde af oversvømmelser.

EEA peger på, at EU-landene også bør fremskynde arbejdet med den konkrete forebyggelse. Der skal ganske enkelt skabes plads til de enorme mængder regnvand, man ved vil komme, igen og igen og igen. Det kan ske ved at give floder og vandløb bedre plads til at brede sig. Holland er for eksempel i gang med et projekt kaldet Plads til Floden, hvor man forsøger at flytte digerne længere væk fra flodbredderne og finde lavere liggende områder, hvor floderne kan løbe hen.

Det er også vigtigt at forsøge at flytte bebyggelse længere væk fra flodbredderne og reducere arealer med asfalt og flisebelægning, fordi de ikke opsuger vand på samme måde som græs og anden beplantning. EEA anslår, at omkring en femtedel af de EU-byer, der har flere end 100.000 indbyggere, er meget sårbare over for oversvømmelser.