Politisk islam mister fodfæste i de arabiske lande

Militærkuppet i Egypten er det hidtil tydeligste tegn på den krise, politisk islam oplever i hele regionen

Politisk islam står stadigt svagere i arabiske lande. Det er Egyptens nu væltede præsident Mohammed Morsi det hidtil klareste eksempel på.
Politisk islam står stadigt svagere i arabiske lande. Det er Egyptens nu væltede præsident Mohammed Morsi det hidtil klareste eksempel på. Foto: MAHMOUD KHALED Denmark.

De kom, så og sejrede slet ikke. Efter militærkuppet i går kan Det Muslimske Broderskab i Egypten, som med sine mere end 80 år er regionens ældste islamiske bevægelse, se tilbage på mindre end to år i egyptisk politik. Broderskabets bratte fald fra magtens tinder er det hidtil klareste eksempel på, at en stor del af indbyggerne i de arabiske lande har mistet tilliden til de islamiske partier.

Tidligere på året var der voldsomme sammenstød mellem sekulære muslimer og islamister i Tunesien, som førte til dannelsen af en ny regering, og i Libyen vandt de liberale islamiske partier i 2012 valget foran de radikale islamistiske partier.

"Det er en af islamismens største kriser i nyere tid, ja årtier," siger Shadi Hamid, forskningsdirektør ved Brookings Doha Center i Qatar til den amerikanske avis The Washington Post om urolighederne i Egypten.

LÆS OGSÅ: Leder: Egyptens nye plage

"Der er en fundamental konflikt i den arabiske verden over store spørgsmål som religionens rolle i politik og statens identitet. Det er en afgørende skillelinje, og der står meget på spil," siger han.

Den jordanske politiske analytiker Labib Kamhawi mener, at broderskabets skæbne i Egypten vil afgøre fremtiden for deres søster- organisationer i resten af regionen også. Og det gør alle organisationerne nervøse.

"De ved, at hvis de taber i Egypten, vil de ende med at tabe over det hele," siger han.

Det er også årsagen til, at Syriens Muslimske Broderskab tidligere på ugen var i kontakt med den daværende egyptiske præsident Mohamed Mursi for at forsøge at overtale ham til at udskrive nyvalg. Det syriske broderskab var angiveligt bekymret for, at Mursis afvisning af at afgive magt skulle skabe "det fejlagtige indtryk, at vi ikke er anderledes end andre herskere. At vi også bare vil blive ved magten, selvom folket ikke ønsker os," som Molhem al-Drobi, et højtstående medlem af Syriens Muslimske Broderskab, siger til The Washington Post.

Rasmus Alenius Boserup, forsker ved Dansk Institut for Internationale Studier og tidligere leder af Dansk-Egyptisk Dialogcenter i Kairo, ser også kuppet i Egypten som endnu et "gok i nøden" til de islamiske partier. Han har længe sagt, at man ikke skulle overvurdere islamisterne, og udviklingen siden det arabiske oprør i 2011 har blot bekræftet hans indtryk.

"De islamiske partier har toppet. De holder måske 5-10 år til, men så vil de være ude. De står ikke særlig stærkt i befolkningerne længere. I Egypten for eksempel toppede Det Muslimske Broderskab ved valget i november 2011, men det er gået tilbage lige siden," siger han.

En del af forklaringen på, at de islamiske partier taber terræn - som det nu er sket for Det Muslimske Broderskab i Egypten - er deres forældede ledelsestil, fremhæver han.

LÆS OGSÅ: Kan det være i orden at begå militærkup mod en demokratisk valgt regering?

"Den egenrådige måde at lave politik på, som broderskabet benyttede sig af - og som Mellemøstens magthavere har benyttet sig af i årtier - den model fungerer ikke længere. Folk fandt sig i Mubaraks autoritære styre (Egyptens tidligere præsident, der blev afsat i 2011, red.) i 30 år. Men deres tålmodighed er sluppet op. De vil se fremskridt, og de vil se en større politisk pluralisme," siger Rasmus Alenius Boserup.

Bortset fra den signaleffekt, som Det Muslimske Broderskabs deroute vil have over for andre islamiske partier, forventer han dog ikke, at selve urolighederne vil sprede sig til andre arabiske lande. Dertil er omstændighederne for specifikt egyptiske, siger han.

Peter Mandaville, amerikansk professor i islam og rådgiver for tidligere udenrigsminister Hillary Clinton, er ikke overrasket over broderskabets fald i Egypten. Han deler opfattelsen af, at den politiske islam er ved at være fortid.

"Vi er ganske sikkert i post-islamismens tidsalder," sagde han til den autralske avis The Age forud for et foredrag i aftes i Melbourne om politisk islam.

Efter hans mening er islamismen ikke længere en særskilt ideologi, fordi de islamiske partier har udvandet sig selv for at blive politisk acceptable og nu generelt tilslutter sig de vestlige udgaver af demokrati og nyliberal kapitalisme under en tynd islamisk fernis. Tilbage står bevægelser som Egyptens muslimske broderskab.

"Det Muslimske Broderskab opererer ud fra 1920'ernes marxistisk-leninistiske model for, hvad en politisk bevægelse er for noget, men sådan fungerer verden ikke længere," siger Peter Mandaville.