Prøv avisen

Protestanter søger fælles holdning til dødshjælp

Protestanter arbejder for at findes en fælles holdning til dødshjælp. -

Europas protestantiske kirker arbejder på at finde en fælles holdning til dødshjælp. Den danske folkekirke er med, men vil ikke være bundet af en eventuel vedtagelse

De protestantiske kirker i Europa, som er sluttet sammen i Leuenberg Kirkefællesskabet, vil nu udarbejde en fælles holdning til dødshjælp. En række af de 105 medlemskirker har bedt sammenslutningens etiske udvalg om at aflevere et oplæg til deres rådsmøde i januar næste år i Oslo. Etikgruppen vil gennemgå de overvejelser, som medlemskirkerne eventuelt allerede har gjort sig om dødshjælp, og forsøge at sammenfatte dem til en fælles udtalelse.

Kirkerne bygger på samme værdier og overbevisninger, men når de står over for konkrete spørgsmål, kan de komme frem til forskel-lige resultater, siger Dieter Heidtmann, der leder gruppens arbejde, i en kommentar.

Kirkefællesskabets forsøg på at afklare de protestantiske kirkers holdning kommer netop, som debatten om dødshjælp igen er blusset kraftigt op i Storbritannien, efter at en 23-årig lam rugby-spiller er blevet hjulpet til Schweiz for at tage sit eget liv på klinikken Dignitas, der hjælper mennesker med uhelbredelige sygdomme med at begå selvmord. Dermed har flere end 100 briter fået hjælp til at dø på klinikken ud af i alt knap 900 assisterede selvmord siden dens grundlæggelse i 1998, heraf én dansker i 2006.

Herhjemme siger Jan Nilsson, teologisk medarbejder i Folkekirkens Mellemkirkelige Råd og kontaktperson til Leuenberg Kirkefælleskabet, at vedtagelsen om at afklare holdningen til dødshjælp ligger i tråd med fællesskabets arbejde på tilsvarende områder.

Kirkefællesskabet tager jævnligt forskellige svære spørgsmål op for at belyse dem ud fra en kristen, etisk tankegang. Det er ikke noget, vi har den store tradition for i Danmark, men Leuenberg har gjort det i en række tilfælde og er gode til det, siger Jan Nilsson.

Nogle af medlemskirkerne vil gerne have flere fælles politikker for at have en protestantisk stemme i Europa som parallel til den katolske kirke, men det er ikke den danske holdning, siger Jan Nilsson.

Tværtimod gælder det for den danske folkekirke, at den ikke er bundet af fælles vedtagelser i Leuenberg Kirkefællesskabet, når det gælder læremæssige og kirkepolitiske spørgsmål. Derfor vil en fælles holdning til dødshjælp alene fungere som inspiration for den enkelte præst.

upoulsen@kristeligt-dagblad.dk

– En begravelse koster cirka 15.000 kroner, og selvom man kan få begravelseshjælp, lander der en stor regning hos de efterladte. Det holder nogen fra at melde sig, siger Kvartermester Tom Nobel fra Frederiksberg Hospital. - Foto: .