Rapport: Jødehadet vokser globalt

Jøder oplever voksende intolerance, hærværk mod religiøs ejendom og voldelige angreb verden over og særligt i Europa, viser rapport fra amerikansk forskningscenter

En jødisk begravelsesplads i ved byen Sarre-Union i Frankrig blev for to uger siden udsat for omfattende hærværk. -
En jødisk begravelsesplads i ved byen Sarre-Union i Frankrig blev for to uger siden udsat for omfattende hærværk. - .

Jøder chikaneres på grund af deres tro i stadig flere lande. Det viser en rapport fra det amerikanske forskningscenter Pew Research Center, der kortlægger udbredelsen af religiøst baseret intolerance globalt.

Andelen af lande, hvor jøder chikaneres enten af myndighederne eller af grupper i samfundet, er steget støt hvert år siden 2007, hvor Pew Research Center begyndte at indsamle data om religiøs intolerance verden over. I 2013, som den nye rapport dækker, oplevede jøder had og modvilje i 39 procent af verdens lande. I 2007 var den tilsvarende andel 26 procent.

Pew Research Center definerer religiøs chikane som eksempelvis hærværk mod religiøs ejendom og voldelige angreb, der resulterer i død og lemlæstelser.

Diskriminationen af jøder er særligt udbredt i Europa, hvor jøder i 2013 oplevede chikane i 35 ud af 45 lande, hvilket svarer til en andel på 78 procent. Muslimer møder også stor religiøs modvilje i Europa, hvor islamfjendtlige hændelser fandt sted i 32 lande.

Mens andre grupper såsom muslimer også oplever diskrimination fra både myndig-heder og lokalsamfund, er situationen anderledes for jøder, siger Peter Henne, der er forsker på Pew Research Center og hovedforfatter til rapporten.

”Der er en tilbøjelighed til, at jøder chikaneres af individer eller grupper i samfundet snarere end af myndighederne,” siger han.

Rapporten fremhæver blandt andet en hændelse i Vitry Sur-Seine i Frankrig, hvor en teenager iført kalot blev angrebet og truet på livet. I Spanien malede urostiftere et stort hagekors i byen Pinto sammen med ordene ”Hitler havde ret”. I Komarno i Slovakiet blev metalfliser i for-tovet, der hædrede en jødisk familie omkommet i holocaust, overhældt med tjære og ødelagt. Og i Italien blev fire mænd idømt fængsel efter at have trykt navne og adresser på jøder og jødiske forretninger på nynazistiske hjemmesider.

På verdensplan faldt den generelle religiøse intolerance dog i 2013 for første gang i de syv år, hvor Pew Research Center har indsamlet data. Forskningscentret registrerede religiøst baseret chikane i 27 procent af verdens lande, hvilket er et fald fra 33 procent året før. Blandt de 27 procent er befolkningsrige lande som Indien og Kina, og det betyder, at knap tre ud af fire mennesker på kloden lever i lande, hvor religiøse fjendtligheder er udbredt.

Ifølge undersøgelsen blev kristne og muslimer i 2013 chikaneret i cirka 50 procent af verdens lande.