Religioner til kamp mod homoseksuelt ægteskab

Alle trossamfund i Frankrig med undtagelse af buddhisterne står sammen om at fordømme regeringens planlagte legalisering af ægteskab for homoseksuelle

Overrabbiner Gilles Bernheim har offentligt erklæret sin modstand mod legaliseringen af ægteskab for homoseksuelle. Det samme har leder af Frankrigs Muslimske Nationalråd Mohammed Moussaoui, og også Frankrigs ortodokse trossamfund og leder den Protestantiske Sammenslutning Claude Baty vender sig mod det "civilisationsmæssige brud", som bispekonferencen har kritiseret.
Overrabbiner Gilles Bernheim har offentligt erklæret sin modstand mod legaliseringen af ægteskab for homoseksuelle. Det samme har leder af Frankrigs Muslimske Nationalråd Mohammed Moussaoui, og også Frankrigs ortodokse trossamfund og leder den Protestantiske Sammenslutning Claude Baty vender sig mod det "civilisationsmæssige brud", som bispekonferencen har kritiseret. Foto: JEAN-PIERRE MULLER.

Lovforslaget kommer til førstebehandling i parlamentet den 29. januar, og på søndag når modstanden et klimaks med La Manif Pour Tous, Demonstration for Alle, der er især katolske organisationers svar på regeringen lovforslag om Ægteskab for alle.

LÆS OGSÅ: Præst: Evangelisk Luthersk efterlysning er en mageløs frækhed

Den katolske kirke er ikke direkte organisatør, og lederen af den franske bispekonference, Paris ærkebiskop, André Vingt-Trois, agter ikke selv at deltage, selvom han kan forventes at komme og hilse på demonstrationen, som det er blevet udtrykt.

Den katolske kirkes modstand støttes af Frankrigs øvrige trossamfund.

Overrabbiner Gilles Bernheim har offentligt erklæret sin modstand mod legaliseringen af ægteskab for homoseksuelle. Det samme har leder af Frankrigs Muslimske Nationalråd Mohammed Moussaoui, og også Frankrigs ortodokse trossamfund og leder den Protestantiske Sammenslutning Claude Baty vender sig mod det civilisationsmæssige brud, som bispekonferencen har kritiseret.

Som det eneste trossamfund har den indflydelsesrige Union af Islamiske Organisation i Frankrig, UOIF, der betragtes som Frankrigs udgave af Det Muslimske Broderskab, opfordret muslimerne til at deltage i søndagens demonstration, og senest er denne opfordring blevet gentaget i et åbent brev underskrevet af et halvt hundrede muslimske borgere.

Vi er som muslimske franske borgere optaget af Frankrigs fremtid som civilisation og beder præsidenten om en national debat om familien og ægteskabet, hedder det blandt andet i brevet.

Den katolske kirke vil for alt i verden undgå, at modstanden og demonstrationen bliver udlagt som et trosspørgsmål og et rent katolsk anliggende og retter især sin kritik mod lovens legalisering af adoption for homoseksuelle par. Men stort set samtlige biskopper og katolske kirkeledere har erklæret deres modstand mod lovforslaget, og i løbet af de seneste uger har 25 biskopper ifølge det katolske dagblad La Croix støttet demonstrationen.

Det homoseksuelle ægteskab har udløst det mest tilspidsede forhold mellem den katolske kirke og en socialistisk regering i årtier. Undervisningsminister Vincent Peillon har netop indskærpet over for de lokale skolemyndigheder at holde øje med, at de katolske skoler ikke forsøger at påvirke eleverne med homofobstigmatisering.