Prøv avisen

Resolution mod religionskritik på vej gennem FN

Demonstrationer ved Durban II. -- Foto: LAURENT GILLIERON Denmark

Udkast til resolution, der fordømmer religionskritik, passerer afgørende afstemning i FN's Generalforsamling

De lande, der regnede med, at antiracisme-konferencen, også kaldet Durban 2, i foråret, satte en endelig stopper for FN-resolutioner mod religionskritik, har efterfølgende måttet konstatere, at emnet fortsætter med at dukke op i FN-regi.

Torsdag aften vedtog den såkaldte 3. Komité, der er en del af FN's Generalforsamling et udkast, hvor religionskritik fordømmes. Om nogle uger skal dette udkast til den anden og endelige afstemning i Generalforsamlingen, hvor det ventes at blive vedtaget med samme stemmefordeling som torsdag aften: 81 for, 55 imod og 43 lande, der ikke stemte.

– Vi ser med stor bekymring på den overordnede religionskritik-kampagne, som omfatter muslimske minoriteter i kølvandet af de tragiske hændelser 11. september 2001. Vi udtrykker også bekymring for, at islam ofte og på forkert vis bliver forbundet med menneskerettighedskrænkelser og terror, står der blandt andet i udkastet, der oprindeligt blev fremsat af Syrien, Hviderusland og Venezuela.

100 menneskerettighedsorganisationer fra 20 forskellige lande har i løbet af de seneste dage taget afstand fra udkastet, fordi de opfatter det som endnu et forsøg på at gøre forbud mod religionskritik til en af FN's grundpiller.

– Hvis vi ser på de farlige følger, resolutionen kan få, skal vi ikke kun tænke på ydmygelsen af vestlige forfattere og karikaturtegnere, men også se den stigende accept af middelalderlige blasfemi-love, som knuser ethvert håb for religiøs tolerance og liberalisme, siger Hilel Neuer, der er leder af den FN-kritiske organisation UN Watch.

Hilel Neuer opfatter den seneste resolution som en del af de islamiske landes kampagne i FN for – i sidste ende – at få et omfattende forbud mod religionskritik – eller rettere: islamkritik. For, som Hilel Neuer påpeger, blev debatten om religionskritik oprindeligt kaldt for islamkritik, men da det koncept ikke blev vel modtaget i det internationale organ, blev ordlyden ændret til generel religionskritik.

Jacob Mchangama, der er chefjurist for den liberale danske tænketank Cepos, mener, at resolutionen er et stort tilbageslag for de lande, inklusive Danmark, der betegnede Durban 2-konferencen som en sejr, fordi man fik udeladt paragraffen om religionskritik i konferencens slutdokument.

– Resolutionen i Generalforsamlingen har ikke nogen juridisk vægt. Men den har en afsmittende effekt, der vil gøre resolutionen til en del af arbejdet på at finde rammer for ytringsfriheden. Eksperter vil kunne henvise til, at Generalforsamlingen har fordømt religionskritik. Og den islamiske blok vil være i stand til at sige, at FN som organisation støtter idéen om forbud mod religionskritik.

For et par uger siden blev Danmark kritiseret på det stærkeste i en såkaldt ad-hoc komite til FN's Menneskerettighedsråd, der i øjeblikket debatterer rammerne for ytringsfrihed:

– I Danmark og Holland er profeten Muhammeds person blevet bevidst latterliggjort med den hensigt at skade muslimers følelser. Derfor er det ikke nok, at menneskerettigheder kun omfatter individer, står der i en skrivelse fra en række islamiske lande til ad-hoc komitéen, der forsøger at gøre kritik af religion til en menneskerettighedskrænkelse.

allan@kristeligt-dagblad.dk