Rige Golflande nægter at modtage flygtninge

Seks rige lande på den arabiske halvø har modtaget 138 syriske krigsflygtninge. Deres fattigere nabolande huser flere end fire millioner syrere

Ifølge nye tal fra FN's flygtningehøjkommissariat UNHCR til Kristeligt Dagblad er blot 138 syrere registreret som flygtninge og asylsøgere i de seks olierige stater ved Den Persiske Golf: Saudi-Arabien, Qatar, Oman, Kuwait, Bahrain og De Forenede Arabiske Emirater. Disse flygtninge er fotograferet i Tyrkiet, som er et af de lande, der har taget imod mange syriske flygtninge.
Ifølge nye tal fra FN's flygtningehøjkommissariat UNHCR til Kristeligt Dagblad er blot 138 syrere registreret som flygtninge og asylsøgere i de seks olierige stater ved Den Persiske Golf: Saudi-Arabien, Qatar, Oman, Kuwait, Bahrain og De Forenede Arabiske Emirater. Disse flygtninge er fotograferet i Tyrkiet, som er et af de lande, der har taget imod mange syriske flygtninge. Foto: Umit Bektas/Reuters.

Saudi-Arabien og de øvrige velstående lande på den arabiske halvø sender store pengesummer til oprørere i Syrien, men har så godt som smækket døren i for landets millioner af krigsflygtninge.

Ifølge nye tal fra FN's flygtningehøjkommissariat UNHCR til Kristeligt Dagblad er blot 138 syrere registreret som flygtninge og asylsøgere i de seks olierige stater ved Den Persiske Golf: Saudi-Arabien, Qatar, Oman, Kuwait, Bahrain og De Forenede Arabiske Emirater.

Til sammenligning huser andre, fattigere lande i regionen såsom Tyrkiet, Jordan, Irak, Libanon og Egypten tilsammen flere end fire millioner syrere, der er flygtet fra krigshandlingerne, og mindst 270.000 syrere har søgt om asyl i Europa.

Også i en dansk sammenhæng er 138 syriske flygtninge et lille tal. Det er det antal flygtninge, alene Silkeborg modtog sidste år.

Menneskerettighedsorganisationen Amnesty International har længe kritiseret oliestaterne i Golfen for deres manglende gæstfrihed over for de syriske krigsflygtninge.

”Vi står lige nu over for den største flygtningestrøm, vi har set siden Anden Verdenskrig, og derfor skal alle lande gøre, hvad de kan. Men Golfstaterne har ikke taget deres del af byrden, selvom de har ressourcer, og det er skammeligt. De insisterer på at holde sig uden for internationale konventioner og fralægger sig dermed deres del af ansvaret,” siger Trine Christensen, der er vicegeneralsekretær i Amnesty Internationals danske afdeling.

Også FN og flere vestlige regeringer har opfordret Golflandene til at give beskyttelse til deres arabiske brødre fra Syrien og dermed hjælpe med at aflaste de øvrige lande i regionen, der lige nu bærer en uforholdsmæssigt stor flygtningebyrde.

Det er imidlertid usandsynligt, at Golfstaterne vil bøje sig for presset, siger Martin Hvidt, professor i mellemøststudier ved Zayed University i Dubai.

”Golfstaterne har ikke mekanismerne til at håndtere flygtninge, og de ønsker ikke at have sådanne mekanismer. Det ville være i konflikt med deres tankegang, traditioner og den måde, som de har indrettet deres samfund på,” siger han.

I Golflandene kan indbyggerne kun være enten statsborgere eller gæstearbejdere, forklarer Martin Hvidt.

”Statsborgerskab uddeles meget, meget restriktivt i Golflandene, og hvis ikke du er statsborger, kan du kun få adgang som gæstearbejder, betalt af en arbejdsgiver. Når ansættelsen slutter, skal du ud af landet. Der er intet system til at indoptage flygtninge eller asylsøgere, der kunne være i landet på ubestemt tid og uden en arbejdskontrakt. Derfor vil de, som det er nu, automatisk blive afvist ved grænsen,” siger han.

Samtidig er Golflandene generelt uvillige til at lukke andre arabere ind.

”Under den første Golfkrig i 1991, hvor palæstinenserne og yemenitterne i Kuwait tog et 'forkert' standspunkt og støttede den daværende diktator Saddam Hussein i Irak, fandt man ud af, at arabere kan være illoyale. Det satte gang i en proces, hvor arabiske fremmedarbejdere i Golfstaterne blev erstattet af asiater, som har et andet sprog og kultur og ikke blander sig i politik. De har ingen rettigheder, og sådan ønsker Golflandene, at det skal fortsætte,” siger Martin Hvidt.

Ingen af de seks Golfstater har underskrevet FN's flygtningekonvention og er dermed ikke internationalt forpligtede til at beskytte mennesker på flugt.