Prøv avisen

Saudiarabiske kvinder behandles som små børn

Islamisk lov i Iran siger, at kvinder skal bære det muslimske hovedtørklæde hijab. Gør de ikke det, bør de henrettes, mener repræsentant for Irans åndelige overhoved. -

Kvinder i Saudi-Arabien skal have en skriftlig tilladelse fra deres ægtefælle eller søn for at klare dagligdags opgaver. Landet ofrer menneskerettigheder for at opretholde mændenes kontrol over kvinderne, skriver Human Rights Watch i ny rapport

Når kvinder i Saudi-Arabien ønsker at arbejde, studere eller blot besøge det lokale hospital for at få et sundhedstjek, skal de have en skriftlig tilladelse fra deres far, ægtefælle eller søn.

Det påpeger menneskeretsorganisationen Human Rights Watch i en ny rapport, som offentliggøres i dag.

Mænd kontrollerer kvinder
Rapporten, som er baseret på interviews med flere end 100 saudi-arabiske kvinder, kritiserer Saudi-Arabiens formynderskab af kvinder for at hindre kvinderne i at nyde helt basale rettigheder.

- Den saudiarabiske regering ofrer grundlæggende menneskerettigheder for at opretholde mændenes kontrol over kvinderne, siger Farida Deif, som forsker i kvinders rettigheder i Mellemøsten for Human Rights Watch.

- Saudiarabiske kvinder har ikke mulighed for at udvikle sig, før regeringen stopper sine overgreb, som kommer af landets afsporede politik, siger hun.

Tilladelse fra sin søn
Ifølge rapporten har kvinderne ikke juridisk ret til at træffe dagligdags beslutninger såsom at tilmelde deres børn en skole, åbne en bankkonto på vegne af deres børn eller rejse uden en tilladelse fra deres ægtefælle.

Fatma A., en 40-årig kvinde, som bor i Riyadh, kan ikke gå ombord på et fly, medmindre hun har en skriftlig tilladelse fra sin søn - hendes lovmæssige formynder.

- Min søn, som er 23 år, bliver nødt til at rejse hele vejen fra den østlige provins for at give mig en tilladelse til at rejse ud af landet, siger hun.

Vold i hjemmene
Regeringens krav til at indrette separate lokaler for kvindelige medarbejdere på landets arbejdspladser er en hæmsko for i det hele taget at ansætte kvinder, og kvindelige studerende er som regel henvist til langt ringere muligheder for uddannelse end mændene.

Det mandlige formynderskab over voksne kvinder forøger også risikoen for vold i hjemmene, fordi kvinderne stort set ikke har mulighed for at gå til domstolene eller på anden måde beskytte sig juridisk, påpeger rapporten.

Følger ikke landets nye love
Socialrådgivere, læger og advokater fortæller Human Rights Watch
om det næsten umulige i at fjerne formynderskabet - selv fra ægtefæller, som er voldelige.

På trods af at regeringen for nylig har begrænset formyndernes magt over kvinderne, er det småt med at efterleve de nye love.

For eksempel kan kvinder over 45 år nu ifølge loven rejse uden skriftlig tilladelse, men alligevel kræver lufthavnene stadig bevis på, at de har fået tilladelse, skriver Human Rights Watch.