Prøv avisen

Sharia-domstole vinder tilslutning i Storbritannien

Stadig flere muslimer i England opsøger et af landets sharia-råd, når en strid skal afgøres. 40 procent af landets muslimer bakker desuden op om at indføre sharialov i England. -

Muslimer i Storbritannien vil ikke nøjes med landets domstole, men opsøger i stigende grad landets islamiske råd, når en strid skal afgøres. Indførelse af sharia-love er uundgåeligt, mener rådene, som derved støtter ærkebiskop Rowan Williams

Muslimer i Storbritannien er ikke tilfredse med blot at skulle rette sig efter landets retssystem, men opsøger i stigende grad landets cirka tolv islamiske råd, skriver AFP.

Sharia-rådene har ikke juridisk gyldighed, men benyttes alligevel jævnligt i sager om ægteskab og skilsmisse.

Strid over sharia
Og interessen er ikke blevet mindre af, at ærkebiskop Rowan Williams tidligere på måneden sagde, at man ikke undgår at indføre visse dele af den islamiske sharialov i England - et udsagn, som fik politikere og medier til at kræve ærkebiskoppens afgang.

Sharia-rådet i Leyton, London, er landets største og har, siden det blev dannet i 1982, behandlet 7000 sager om skilsmisse i overenstemmelse med fortolkninger af koranen.

Borgerlig afgørelse ikke nok
- Vi fungerer som en religiøs domstol, hvilket betyder, at vi træffer afgørelser i stridigheder og giver folk skriftlige bestemmelser baseret på sharia, islamiske principper og retslære, siger en af domstolens grundlæggere Mufti Barkatullah til AFP.

- Folk, som bor i Storbritannien, retter sig efter landets love, men de betragter samtidig lovene som administrative og ikke som guddommelige love, siger Barkatullah og fortsætter:

- Spørgsmål om ægteskab og skilsmisse hører ikke til under statens område. Det er religiøse anliggender.

Hjælper mishandlede kvinder
Muslimer føler ikke, at de lever op til deres religiøse forpligtelser, hvis de indgår et borgerligt ægteskab eller bliver skilt uden at have fået et ja fra de islamiske råd, forklarer han.

Sharia-rådet i Leyton har for eksempel givet kvinder, mishandlet af deres ægtefæller, ret til at lade sig skille. Og kvinderne opsøger rådet selvom de allerede har fået en borgerlig skilsmisse.

Råd forsøger at mægle
Ifølge sharia-lov har manden først og fremmest ret til at lade sig skille. Og en borgerlig skilsmisse er kun automatisk gyldig, hvis manden giver sit samtykke. Gør han ikke det, kan kvinden indlede en skilsmissesag i sharia-rådet.

- Vi forsøger at bringe de to parter til enighed. Hvis ægteskabet kan repareres, reparer vi det. Hvis ikke, vurderer vi, at det gør mere skade at blive i det end at lade sig skille, siger Barkatullah.

Muslimer ønsker sharialov
Sharia-rådene i Storbritannien bliver stadig mere populære, lyder det fra Det islamiske sharia-råd. Og en stor del af landets muslimer ønsker desuden at få islamiske principper vedtaget ved lov, viser en undersøgelse fra februar 2006.

Her svarer 40 procent af landets 1,6 millioner muslimer, at de bakker op om at indføre sharialove i områder domineret af muslimer. Og det viser, at ærkebiskop Rowan Williams har fat i den lange ende, mener
Barkatullah.

- Hvis flere og flere mennesker kommer til os i stedet for at opsøge en engelsk domstol, så kender vi deres ønske. Vi bliver nødt til at imødekomme de behov. Det er uundgåeligt, som ærkebiskoppen siger.