Prøv avisen

Skal gravide have ret til at abortere det ene tvillingefoster?

Hvis man som kvinde har svært ved at overskue ansvaret ved at opfostre to børn samtidig, kan man i Norge nu vælge at få fjernet det ene foster inden for de første 12 uger af graviditeten, kaldet fosterreduktion.

Kvinder, der venter tvillinger, kan nu få fjernet det ene foster i Norge.Et etisk problem og overdreven individualisering, mener en filosof

Hvis man som kvinde har svært ved at overskue ansvaret ved at opfostre to børn samtidig, kan man i Norge nu vælge at få fjernet det ene foster inden for de første 12 uger af graviditeten, kaldet fosterreduktion. Det står klart, efter at det norske justitsministerium har gennemgået abortloven og ikke fundet noget til hinder for indgrebet.

”Kvindens ret vejer tungest. Hvis vi lukker muligheden for at fjerne et af børnene, kan konsekvensen blive, at kvinden vælger at fjerne dem begge,” siger formand for Stortingets sundhedsudvalg, Kari Kjønaas Kjos, til den norske nyhedsstation NRK.

NRK har den senere tid afdækket, at der har været forvirring på de norske hospitaler om reglerne for fosterreduktion. Det skyldes, at abortloven fra 1976 ikke indeholder retningslinjer for fosterreduktion, fordi man på det tidspunkt ikke havde mulighed for den type indgreb.

Justitsministeriets tolkning af lovgivningen har skabt stor debat i Norge og illustrerer ifølge filosof Henrik Syse en bredere tendens, hvor kommende forældre i stigende grad ønsker at bestemme over graviditeten.

”Man skal ikke skære alle over én kam, for der er tilfælde, hvor kvinder virkelig er i en desperat situation, men det lægger sig i sporet af en større individualisering. Folk vil på den ene eller anden måde kunne vælge, hvor mange børn de vil have, og hvordan de børn skal være,” siger Syse, seniorforsker ved Institutt for fredsforskning (Prio) og forfatter til flere bøger om hverdagslivets etik.

Han mener, at det vil blive noget nær umuligt at afskaffe fosterreduktion.

”Sagen viser, at der ofte opstår uventede problemer, når staten overlader ansvaret for vanskelige moralske valg til individet. Selvom der skulle være politisk støtte, vil det være meget svært at løfte en sådan sag, fordi folket vil føle, at deres rettigheder tages fra dem,” siger Syse.

Fra 2002 til 2014 blev der ifølge NRK foretaget 39 fosterreduktioner i Norge - på grund af helbreds-risici.

Sektionsoverlæge på center for fostermedicin ved St. Olavs Hospital i Trondheim, Torbjørn Moe Eggebøe, er bekymret over det nye tiltag. Han peger på, at der i takt med, at flere kvinder får kunstig befrugtning med flere æg, naturligt vil komme flere tvillingegraviditeter.

I Norge blev der i 2014 født 1838 tvillingebørn, men der er ikke tal på, hvor mange kvinder, der valgte at abortere tvillingefostre. I alt var der 14.061 aborter i 2014.

”Selvom det måske kun er fem kvinder om året, der ønsker at få fjernet det ene foster, er sagen et principielt problem. Det handler om barnets ret, og derfor har vi også gjort Justitsministeriet opmærksom på vores anke,” siger Torbjørn Moe Eggebøe.

I Danmark skal der være en helbredrisiko forbundet med graviditeten for, at kvinder kan tilbydes fosterreduktion af tvillinger. I 2012 fik 35 kvinder ifølge Abortankenævnet tilladelse til fosterreduktion af graviditeter med to eller flere fostre.

Enhedslistens sundhedsordfører, Stine Brix, mener, at Danmark bør følge den norske linje.

”Der er en asymmetri i lovgivningen, fordi den gravide godt kan vælge abort af begge tvillinger, men ikke den ene. Det betyder, at kvinden står i et stort dilemma og kan føle sig nødsaget til at abortere begge. Ud fra princippet om, at kvinder skal kunne bestemme over deres krop, mener jeg, at man bør ligestille abort af tvillingefostre med almindelig abort,” siger hun.

Lillian Bondo, der er formand for Jordemoderforeningen, er uenig.

”Jeg kan godt forstå de kvinder, der ikke kan overskue tvillinger, men løsningen er ikke, at man aborterer det ene foster. I stedet skal man sætte ind med oplysning, omsorg og aflastning af tvillingemødre og god støtte til familierne,” siger hun.

Andre læser lige nu