Stadig flere lande indfører et tredje køn

Canada og flere stater i USA indførte sidste år en officiel kønskategori ud over mand og kvinde, og Tyskland er i gang med at gøre det samme. Indførelserne vil mindske pres på forældre og hindre overgreb på personer født med tvetydige kønstræk, siger kønsforsker

”Der er mennesker, især mænd, som siger, at der ikke findes noget tredje køn. Den logiske konsekvens af den holdning er og har alt for længe været, at børn bliver udsat for voldsomme overgreb i form af såkaldte skønhedsoperationer, som skal gøre dem til et bestemt køn. Men sådan fungerer virkeligheden sjældent,” siger interkønnet Lynn fra Berlin.
”Der er mennesker, især mænd, som siger, at der ikke findes noget tredje køn. Den logiske konsekvens af den holdning er og har alt for længe været, at børn bliver udsat for voldsomme overgreb i form af såkaldte skønhedsoperationer, som skal gøre dem til et bestemt køn. Men sådan fungerer virkeligheden sjældent,” siger interkønnet Lynn fra Berlin. Foto: Nima stock.

For den 33-årige Lynn fra Berlin er der tale om en stor anerkendelse, når Tyskland i løbet af i år føjer en tredje kategori til ”mand”og ”kvinde” på fødselsattester og andre officielle papirer. Lynn er nemlig lidt af begge dele og har siden barndommen haft en grundlæggende følelse af ikke at passe ind, selvom hun officielt er kvinde. Først sent i livet fandt hun ud af, at hun fysisk blev født med både et mandligt og et kvindeligt køn, men fik det mandlige bortopereret efter fødslen.

Den tyske afgørelse er blevet mødt med forståelse af de store tyske kirkesamfund, og ifølge Lynn betyder den, at forældre til børn med tvetydige kønstræk, såkaldt interkønnede, ikke længere presses til at vælge et bestemt køn til barnet, som dermed risikerer at få livslange traumer.

”Der er mennesker, især mænd, som siger, at der ikke findes noget tredje køn. Den logiske konsekvens af den holdning er og har alt for længe været, at børn bliver udsat for voldsomme overgreb i form af såkaldte skønhedsoperationer, som skal gøre dem til et bestemt køn. Men sådan fungerer virkeligheden sjældent,” siger hun.

Interkønnede udgør et sted mellem 0,2 procent og 1,7 procent af Jordens befolkning, og med indførelsen af et tredje køn lægger Tyskland sig i forlængelse af en række lande, som de senere år har anerkendt interkønnede mennesker ved lov.

Sidste år gjorde Canada det muligt at vælge den kønsneutrale betegnelse ”X” i pas og på andre officielle dokumenter, og de amerikanske delstater Californien, New York, Ohio, Washington og Oregon indførte noget tilsvarende, blandt andet på id-kort.

En række lande, herunder Australien, New Zealand, Malta, Indien og Pakistan, har allerede en officiel tredje kategori. Danmark burde gøre det samme, mener Lene Bull Christiansen, som er lektor og kønsforsker ved Roskilde Universitet.

En rapport fra Amnesty International fra maj 2017 konkluderede, at både Tyskland og Danmark udfører operationer på raske interkønnede børn for at ”normalisere” deres køn.

”Et tredje køn ville konkret gøre livet lettere for forældre, som får interkønnede børn. Forældrene ville ikke være tvunget til at vælge et bestemt køn til barnet, hvilket kan opleves som et stort pres. For den store gruppe af mennesker, som siden teenageårene har sat spørgsmålstegn ved kønskategorisering og ønsker at leve uden denne, ville det også være en stor lettelse med denne juridiske mulighed,” siger Lene Bull Christiansen.

Indførelsen af et tredje køn i Tyskland har ikke været uden modstand, og afgørelsen, der skyldes en dom fra den tyske forfatningsdomstol, er resultatet af cirka fire års tovtrækkerier mellem en tysk interkønnet person, Vanja, og tyske domstole. Ifølge nyhedsmagasinet Spiegel markerer afgørelsen enden på todelingen mellem mænd og kvinder, ”som har været gældende i et par hundredtusinde år”, mens det højrenationale parti Alternativ for Tyskland mener, der er tale om ”køns-gakgak” og ”alle tiders mest tåbelige idé”.

Men der er teologisk grund til at være åben over for anerkendelse af interkønnede, mener Ulrich Körtner, professor i teologi ved Universitet Wien og forfatter til bogen ”Krop og liv. Bioetiske udforskninger af menneskets kropslighed”.

”Den bibelske tradition siger intet om den kendsgerning, at nogle mennesker er født uden et klart identificerbart biologisk køn, og derfor kan man ikke udlede en teologisk position direkte fra bibelske tekster. I tidligere tider, også under Luther, ville man have mærket dem som Djævelens børn. Det afviser jeg. Efter min opfattelse må man sige, at interkønnede mennesker er en skabelses-variant. Hvordan de skal forholde sig til deres køn skal diskuteres i en ånd af kærlighed,” siger han.

”Både i teologisk og etisk henseende er det vigtigt at gøre alvor af, at også interkønnede mennesker er skabt i Guds billede,” siger han og tilføjer, at han derfor støtter forfatningsdomstolens beslutning.

Rettigheder til homoseksuelle har været med til at bane vej for fokus på interkønnede, fortæller Anike Krämer, kønsforsker ved det tyske Ruhr-Universitet Bochum:

”Processen mod ikke længere at betragte homoseksualitet som en sygdom har påvirket samfundet, for eksempel i form af ægteskab for alle. Det har ført til spørgsmålet: Hvorfor skulle interkønnede ikke også have tilsvarende rettigheder?”.