Prøv avisen

Om lykke i Storbritannien

Ulighed er en af de årsager, som eksperter knytter til den kendsgerning, at briterne i internationale lykkemålinger halter efter de nordiske lande, det meste af Vesteuropa samt briternes egne gamle kolonier USA, Canada, Australien og New Zealand. I World Happiness Report er Storbritannien nummer 18 på verdens lykkerangliste.

Næst efter Bhutan er Storbritannien verdens førende land med hensyn til offentlige og private tiltag, der skal bidrage positivt til landets lykke. Siden 2004 har Center for Confidence and Wellbeing i Glasgow arbejdet for at løfte skotternes lykkeniveau, og i 2005 proklamerede den konservative partileder og senere premierminister David Cameron, at det var på tide ikke kun at fokusere på BNP (bruttonationalproduktet), men også på borgernes GWB (general wellbeing, det vil sige generel trivsel).

Cameron er blandt andet inspireret af Richard Layard, økonomiprofessor og lykkeforsker, som samme år udgav bogen Happiness: Lessons From a New Science og som med initiativet Action for Happiness forsøger at aktivere borgerne i retning af at skabe et mere lykkeligt samfund.