Sverige er Vestens mest sekulariserede land

Værdimæssigt er Sverige det land i den vestlige verden, der stikker mest ud

Folkhemmet Sverige er ifølge ny undersøgelse det næstmest sekulariserede land i verden.
Folkhemmet Sverige er ifølge ny undersøgelse det næstmest sekulariserede land i verden. Foto: Sven Halling.

Ofte kalder svenskere deres land for ”landet lagom”, der dækker over en nation i balance, hvor det gennemsnitlige er det foretrukne. Men hvis man ser på værdierne, er Sverige måske det land i den vestlige verden, der stikker mest ud.

En undersøgelse, foretaget af det globale forskningsnetværk World Value Survey, viser således, at Sverige er verdens næstmest sekulariserede land - kun overgået af Japan. Undersøgelsen bekræfter tidligere resultater.

Douglas Brommesson, der er lektor i statskundskab ved Lunds Universitet og har forsket i sekularisering i moderne samfund, peger på, at sekulariseringen kan hæmme evnen til at forstå religiøse mennesker.

”Fra en samfundsvidenskabelig synvinkel er faren, at man får svært ved at forholde sig til mennesker fra andre verdensdele, og at man bliver blind for religionen, som er et område, der stadigvæk er meget vigtigt for mange samfund,” siger han.

Undersøgelsen er baseret på spørgeskemaer, hvor 56,8 procent af svenskerne har svaret, at de aldrig beder, mens blot 7,9 procent ser religion som en vigtig del af tilværelsen.

Bi Puranen, generalsekretær for World Value Survey og forsker ved institut for fremtidsstudier i Stockholm, mener, at svenskernes forhold til troen er et resultat af mange års statslig sekularisering.

”En vigtig pointe er, at man allerede i 1842 fik et alment skolesystem, og når befolkningen er tidligt uddannede, bliver samfundet ofte mindre religiøst. Sammenholdt med den økonomiske udvikling og den frie allemandsret er det medvirkende til at gøre Sverige til et samfund, der er præget af individualisme og frihedsværdier,” siger hun.

Bi Puranen peger på, at en lignende udvikling kan spores i Danmark, der ligger på en ottende plads på skalaen mellem traditionelle værdier og rationelle sekulære værdier, hvor Norge er nummer seks. Ved den seneste undersøgelse i 2008 lå Sverige også nummer to, Danmark nummer otte og Norge nummer fire. Danmark har ikke gennemført en ny spørgeundersøgelse siden da.

Mens svenskerne angiver, at de er meget lidt religiøse, viser undersøgelsen dog samtidigt, at 40 procent tror på en gud. Ifølge Carl-Henric Jaktlund, der er lederskribent på den kristne avis Dagen og tidligere præst, er det udtryk for, at religionen ikke er fuldstændigt væk i svenskernes livsanskuelse.

”Man udelukker ikke troen, og når folk har den åbenhed, er der mulighed for, at kirken kan vise, hvordan den gud ser ud,” siger han.

Han peger samtidig på, at den statslige sekularisering har medført, at yngre generationer i dag ikke kender den kristne historie. Og selvom 66 procent af svenskerne er medlemmer af Svenska Kyrkan, er det kun en meget lille andel, der er aktive kirkegængere.

”Sekulariseringen er gået så langt, at det ikke er en selvfølge, at man kender de religiøse begreber. Det positive er, at man derfor måske bliver nysgerrig efter at forstå kristendommen, når muslimer, kristne eller jøder kommer til landet,” siger Carl-Henric Jaktlund, der dog samtidigt mener, at sekulariseringen også kan medføre religionsforskrækkelse og dermed forstærke kløften mellem det almindelige samfund og radikale muslimer.