Sveriges nye politiske stjernefrø: Vores fremtid afhænger af opgøret med multikulturalismen

”Som nytilkommen bør man i mine øjne stræbe efter at blive svensk. Men man er så også nødt til at kunne se, hvad svenskhed er for en størrelse,” siger Ebba Busch Thor, som har været partileder for de svenske kristendemokrater siden 2015, men som først blev valgt ind i Rigsdagen sidste år

Ebba Busch Thor opstiller for Kristendemokraterne. Et parti i fremgang, som blandt andet har tiltrukket desillusionerede socialdemokrater og hjemløse borgerlige, der tidligere har stemt på Sverigedemokraterne.
Ebba Busch Thor opstiller for Kristendemokraterne. Et parti i fremgang, som blandt andet har tiltrukket desillusionerede socialdemokrater og hjemløse borgerlige, der tidligere har stemt på Sverigedemokraterne. Foto: Johan Varning Bendsten.

Bare 32 år gammel, men med bredere politisk erfaring end de fleste.

Hyperpopulær på det sociale medie Instagram, men politisk optaget af ældre og syge.

Tilhænger af borgerlig feminisme og selvudnævnt garant for en tredje vej i indvandringspolitikken, men samtidig skydeskive for anklager om abortmodstand og sverigedemokratisme i forklædning.

Ebba Busch Thor er svensk politiks for tiden mest interessante paradoks, og så er Kristendemokraternes leder ved at køre sig selv i stilling som et seriøst bud på en kommende leder af et borgerligt Sverige, som i disse år slår revner på kryds og tværs.

”I den nuværende politiske situation har vi noget helt unikt at tilbyde vælgerne: Vi er et internationalt orienteret parti, der er solidarisk og går op i medmenneskelighed på tværs af religion, etnicitet og landegrænser. Men vi står samtidig fast på, at vi er nødt til at tale om værdifællesskaber; turde tale om, hvad der skal til, for at vi kan leve i et både mangfoldigt og velfungerende samfund – og det kræver ikke mindst, at vi stopper med at hylde multikulturalismen,” siger den 32-årige mor til to, mens hun folder hænderne over det dybbrune mødebord i det svenske parlament.

Uden for labber stockholmerne den sidste sensommersol i sig, men inden for bliver stemningen hurtig kølnet, da snakken falder på den hændelse, som dagen igennem har trukket overskrifter i de svenske medier. I Malmø blev en ung kvinde skudt ihjel på åben gade kort forinden. Med sit barn i favnen. Ifølge Ebba Busch Thor et både bedrøveligt og sigende eksempel på de udfordringer, Sverige i disse år står over.

”Tager du en masse helt forskellige mennesker og kulturer og tror, de kan fungere perfekt sammen fra dag et, så er du naiv. Skyderierne er bare ét af mange symptomer på vores massive udfordringer med integrationen i Sverige. Skal vi lykkes med at gøre folk til en del af samfundet, skal vi være tydelige omkring, at ikke alle holdninger og værdier er lige gode eller velkomne. Men der har Sverige de seneste 10 år snarere været præget af normløshed og værdirelativisme. Vi må tilbage til en diskussion af, hvad der er rigtigt og forkert,” siger hun.

En af de ting, der ifølge Ebba Busch Thor er behov for, er krav. Både til den offentlige sektor, til de nye svenskere, til kriminelle unges forældre og ikke mindst til de andre partier i det svenske parlament, der tirsdag indleder en ny politisk sæson.

Ved årets åbnin g af Rigsdagen kan Kristendemokraterne mønstre sjælden stor opbakning. Siden valgresultatet på 6,3 procent for et år siden er opbakningen vokset betragteligt, og i en måling i juni rundede partiet 12,8 procent. Kristendemokraterne har tiltrukket desillusionerede socialdemokrater og hjemløse borgerlige, der tidligere har stemt på Sverigedemokraterne, og nu skal medvinden gerne veksles til indflydelse på et land, der ifølge Ebba Busch Thor er ved at gå op i limningen.

”Sveriges grundlæggende udfordring er, at samfundskontrakten i disse år er ved at blive flået i stykker. Historisk har svenskerne accepteret et af verdens højeste skattetryk til gengæld for tryghed og omsorg,” siger hun.

”Men hvad ser vi i dag? Uendelige sygehuskøer, fejlslagen integration og mangel på ældreboliger. Jeg møder så mange mennesker, der hele deres liv har betalt til fællesskabet, men som nu ikke kan få en værdig alderdom. Dertil er det blevet sådan, at hvis man anmelder en forbrydelse, så skal man ikke regne med, at politiet har ressourcer til at tage sig af det. Men hvis ikke man længere stoler på, at samfundet lever op til sin del af kontrakten, jamen så gider man jo heller ikke selv gøre det. Og så er det, at Sverige, som vi hidtil har kendt det, falder fra hinanden.”

Ebba Busch Thor himler med øjnene og taler dunder mod de af hendes kolleger, der finder luft i budgetterne til elcykler, kommunale brandingprojekter og kampagner mod madsspild. Politik er prioritering, understreger hun, og det offentliges opgave må først og fremmest være at hjælpe dem, som har behov for det.

Den 32-årige partileder vil være eksponent for den efterhånden velafprøvede kombination af ret og pligt og lov og orden. En tydelig socialkonservativ profil, der har bevist sit værd ved en lang række europæiske valg de senere år. Men spørgsmålet er, hvor det kristelige kommer ind i ligningen.

Siden hun overtog formandsposten i 2015 har hun – til flere prominente partifællers fortrydelse – flyttet partiet i en markant borgerlig retning. Et ”Sverigedemokraterne light,” har skudsmålet lydt fra flere sider. En kritik, som dog ifølge Ebba Busch Thor er helt ude i skoven. Tværtimod udfylder partiet et åndeligt vakuum på højrefløjen, mener hun.

”Vores særegne fokus blandt de borgerlige partier er for mig at se den sociale dimension; ansvaret for sin næste, for sine medmennesker. Politikken er nødt til at have flere dimensioner end bare økonomi og spørgsmålet om trækprocenter og individ over for stat.”

”Vi skal være dem, der tør spørge: Hvad er det for et samfund, vi ønsker? Og ikke mindst: Hvad vi risikerer at miste. Vi tror på, at mennesker har behov for mere end mad på bordet og tag over hovedet. Vi er ikke et konfessionelt parti, min tro er ikke min politik. Men hvis man bilder sig ind, at kristne værdier begrænser sig til kirkepolitik og retten til abort – som jeg står 100 procent bag – så tager man gevaldigt fejl. Det handler først og fremmest om at skabe rum for gode og meningsfulde tilværelser,” siger hun.

Spørgsmålet, som journalister og politiske modstandere har bragt på banen igen og igen de senere år, er dog, hvor langt næstekærligheden egentlig rækker i mødet med virkeligheden. En virkelighed, som ændrede sig radikalt i Sverige med flygtningekrisen i 2015.

For første gang i løbet af interviewet tøver Ebba Busch Thor.

Hun vil ikke begrænse medmenneskeligheden til sine landsmænd, slår hun efter lidt betænkningstid fast. Men man tog imod for mange mennesker udefra for fire år siden. En dårlig beslutning for både ny- og gammelsvenskerne, understreger hun. Derfor er der behov for et parti, der vil en tredje vej i den voldsomt polariserede, svenske udlændingepolitik.

Hun tror ikke, at alle, der stemmer på Sverigedemokraterne, er fremmedfjendtlige. Og hun tror heller ikke på, at pragmatisk samarbejde legitimerer andre partiers yderligtgående tankegods.

Til gengæld er Ebba Busch Thor overbevist om, at stadig flere vælgeres bekymringer over det tempo, det svenske samfund i disse år forandrer sig med, skal tages alvorligt. Og det gør man ikke ved at lukke grænsen hermetisk, men ved at stramme op på kravene til at blive svensker og samtidig være langt mere tydelig omkring egne værdier. Ellers er det umuligt for de nye medborgere at forstå, hvad det er for et samfund, de skal blive en del af.

”Når vi som nu har politikere i Sverige, som i fuldt alvor går ud og siger, at der ikke findes noget, der er typisk svensk, så betyder det jo, at folk bliver usikre på samfundet og deres egen rolle i det. Og samtidig risikerer andre at blive fremmedfjendtlige, fordi de nytilkomne ikke opfører sig, som mange forventer,” siger hun.

”De fleste, der kommer til Sverige, kan godt fornemme, at der findes nogle ting, der er særlige ved det svenske samfund. Både de sociale koder og vores jødisk-kristne værdifællesskab – det, jeg kalder vores etiske modersmål. Men de idealer og forventninger bliver mere og mere utydelige i disse år, og hvis ikke vi igen begynder at tale om, hvad det er for et samfund, vi ønsker, så er det også svært for de nye svenskere at tilpasse sig. Som nytilkommen bør man i mine øjne stræbe efter at blive svensk, men man er så også nødt til at kunne se, hvad svenskhed er for en størrelse.”

Selvom spørgsmålene den seneste halve times tid har haft vidt forskellig karakter, er svarene stort set enslydende. Værdier og kultur. Og så selvfølgelig religionen.

Ebba Busch Thor er overbevist om, at mennesker har brug for noget, der giver indhold og retning. Mere ånd og fællesskab. Selv vender hun altid tilbage til sin familie og sin tro.

”Kristendommen gør, at jeg føler mig afklaret i forhold til, at der findes noget større end mig selv og de beslutninger, jeg hver dag træffer. Den giver perspektiv og er en kilde til trøst og styrke. Og så har troen lært mig at tage moralsk ansvar, også over for andre. En påmindelse om at tænke på mere end mig og mit. ”

Da forhandlingerne om en kommende svensk regering efter sidste års rigsdagsvalg på et tidspunkt pegede i en borgerlig retning, kom det frem, at Kristendemokraterne stillede krav om, at Ebba Busch Thor fik posten som ligestillingsminister.

I sidste ende lykkedes det i stedet socialdemokratiske Stefan Löfven at danne en ny mindretalsregering, og Ebba Busch Thor måtte sætte ministerdrømmene på pause. Spørgsmålet er dog, om hun ved næste valg vil tage til takke med en sekundær ministertjans?

”Min plan er at give de mennesker, der har sat deres kryds ved Kristendemokraterne, så meget valuta for pengene som overhovedet muligt.”

Ebba Busch Thor kniber øjnene let sammen og tager en dyb indånding.

”Men jeg havde nok ikke siddet med ansvar for budgettet i Sveriges fjerdestørste by som 22-årig, hvis jeg ikke altid havde forsøgt at få mest muligt ud af situationen her og nu. Og jeg var nok heller ikke blevet partiformand som højgravid 28-årig, hvis jeg altid havde affundet mig med, hvad andre mente, var opnåeligt.”

Sveriges grundlæggende udfordring er, at samfundskontrakten i disse år er ved at blive flået i stykker.

Vi tror på, at mennesker har behov for mere end mad på bordet og tag over hovedet.