Prøv avisen

SVT og demokratiparagraffen

I SVT's sendetilladelse findes regler for publicering, som blandt andet siger følgende, skriver SVT på sin hjemmeside:

"Der findes en vigtig undtagelse fra kravet om upartiskhed. SVT og dets programledere, reportere med mere skal i sin programvirksomhed hævde den demokratiske styreforms grundidéer og princippet om alle menneskers lige værd og det enkelte menneskes frihed og værdighed (den såkaldte demokratibestemmelse i radio- og tv-loven). Bestemmelsen indebærer en pligt til at markere en afstandtagen fra eller at imødegå antidemokratiske udtalelser og at arbejde for at racefordomme, vold og brutalitet bekæmpes".

Kilder: SVT, TT

/ritzau/