Prøv avisen

Teolog: Jesu kone udfordrer katolske præsters cølibat-tilværelse

Det kan udfordre præster i den katolske kirkes kvindeløse tilværelse, hvis Jesus havde en kone, siger teolog Tilde Bak Halvgaard, som har skrevet ph.d. om emnet.

At Jesus måske havde en kone, kan udfordre præster i den katolske kirkes kvindeløse tilværelse, mener ekspert. Teksterne, der belyser Jesus familieforhold, stammer dog fra skrifter, der allerede i det tredje århundrede blev afvist som uortodokse af den kristne kirke

Spørgsmålet om Jesus ægteskabelige status er kommet på banen, efter en gammel koptisk tekst viser brudstykker af en dialog, hvor Jesus angiveligt henviser til min kone.

At Jesus skulle have haft en kone, strider imod den katolske kirkes syn på kvinder og præsternes måde at leve på. Det mener den danske teolog, Tilde Bak Halvgaard, som har skrevet ph.d. om emnet.

Opdagelsen er kontroversiel for den katolske kirke, som har bestemt, at præster skal leve i cølibat, som efterlevelse af Jesus eksempel, siger hun.

Tilde Bak Halvgaard fortæller, at der hidtil hverken er fundet beviser for eller mod, at Jesus havde en kone. Det fragment af en papyrus, som den amerikanske professor i kristen historie fra Harvard University, Karen King, netop har afsløret, er derfor en unik opdagelse.

Det nye fund peger i en diametral modsat retning af, hvad den centrale apostel i den katolske kirke, Paulus, skriver i det Ny Testamente:

Det er provokerende for katolikkerne, da deres apostel Paulus nævner cølibat som det ypperligste. I den katolske kirke må præster ikke giftes. Når han (Jesus, red.) ikke gjorde, må de heller ikke. Det er en efterlevelse af det Ny Testamente, siger Tilde Bak Halvgaard.

Apostlen Paulus begrundede den asketiske tilværelse med, at dommedag snart var nær. Derfor skulle de rettroende mænd ikke koncentrere sig om ægteskabet, men i stedet leve i cølibat og hellige deres tid til troen.

Tilde Bak Halvgaard fortæller, at Paulus forkynder, at kvinden skal have en tilbagetrukket rolle i den kristne menighed, og derfor er det både Jesus og kvinderollen, der bliver sat i et andet lys, nu hvor dette tekstfragment er kommet frem.

Hun er derfor begejstret for den nye opdagelse og synes, den er banebrydende og spændende af flere årsager:

Det legitimerer jo ægteskabet, for når Jesus gifter sig, kan vi også. Derudover bidrager det til diskussionen om, hvorvidt kvinder havde en position i de tidligere menigheder.

Men hun pointerer samtidig, at det ikke får nogen videre konsekvenser for den katolske kirke.

Jesus omtale af sin kone ligger i forlængelse af nogle gnostiske tekster, som ikke er med i biblen. De gnostiske tekster blev valgt fra, da kristendommen skulle defineres, og kirken karakteriserede dem som uortodokse og en kættersk modsætning til de rettroendes overbevisninger. Med i kanon er de rigtige og retmæssige tekster, som udgør det Ny Testamente, siger hun.

Da teksten knytter sig til en kristen tradition fra det tredje århundrede, der blev ekskluderet fra kirken, vil katolikkerne argumentere for, at det ikke har nogen betydning, mener Tilde Bak Halvgaard og tilføjer, at de sandsynligvis kommer til at afvise dem som uortodokse tekster.

Udover de tvivlende konsekvenser for den katolske kirke argumenterer Tilde Bak Halvgaard for, at oversættelsen af de gnostiske tekster også kan ændre ved vores grundlæggende syn på Jesus:

Hvis det viser sig at være rigtigt, at Jesus havde en kone, ville det gøre ham mere menneskelig. Det åbner et spørgsmål om, hvor guddommelig han skal fremstå. Der er nogle af de gnostiske tekster, der ser Jesus som menneske og som Guds instrument. De fremlægger ikke Jesus som Kristus, Guds søn, men som mennesket, der dør på korset.

Til trods for hendes begejstring for fundet, mener Tilde Bak Halvgaard dog ikke, at vi lærer noget nyt om Jesus som person:

Nu har vi et fragment, hvor han omtaler sin kone. Dette kan være en opdagelse, som viser, at han var lige så meget menneske som os andre. Men teksterne siger måske mere om tiden i de tidlige århundreder, hvor der var masser af meninger om, hvad det vil sige at være kristen. De fortæller os mere om den tidlige kristendom end om Jesus selv.

Tilde Bak Halvgaard er cand.theol. Hun forsvarer sin ph.d.-afhandling fredag den 21. september 2012. Ph.d'en omhandler to gnostiske teksters brug af antik sprogfilosofi i deres beskrivelser af guddommelige åbenbaringer.