Prøv avisen

Tysk domstol åbner dør på klem for dødshjælp

Tysklands føderale forvaltningsdomstol har netop besluttet, at staten ikke må nægte adgang til dødelig medicin, når der er tale om ”ekstreme undtagelsestilfælde” af uhelbredeligt syge mennesker, skriver dagbladet Süddeutsche Zeitung. Foto: Nima Stock/Polfoto

I ekstreme tilfælde af sygdom og lidelse må staten ikke nægte mennesker adgang til dødbringende medicin, fastslår Tysklands føderale forvaltningsdomstol

I Danmark står lægen Svend Lings til at miste sin lægeautorisation, fordi han efter eget udsagn har hjulpet mindst 10 mennesker til at tage deres eget liv. Men havde den omdiskuterede læge haft sin praksis i Tyskland, ville han muligvis kunne fortsætte sin gerning og hjælpe mennesker med at tage deres eget liv.

I hvert fald har Tysklands føderale forvaltningsdomstol netop besluttet, at staten ikke må nægte adgang til dødelig medicin, når der er tale om ”ekstreme undtagelsestilfælde” af uhelbredeligt syge mennesker, skriver dagbladet Süddeutsche Zeitung.

Den tyske afgørelse har vakt kritik og ligger snublende tæt på en lovliggørelse af assisteret dødshjælp, skriver avisen Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Afgørelsen fra domstolen i Leipzig kommer som resultat af, at en mand havde sagsøgt staten, fordi hans syge hustru forgæves havde søgt om et lægemiddel til at begå selvmord.

Grundlæggende er det ”ikke muligt i henhold til bestemmelserne i narkotika-lovgivningen at tilegne sig narkotika med det formål at begå selvmord,” konkluderer domstolen. Men for ”svært og uhelbredeligt syge patienter” gælder der en undtagelse, ”hvis de på grund af deres ubærlige lidelsessituation har truffet et frit og seriøst valg om, at de vil afslutte deres liv, og der ikke er et rimeligt alternativ (…) til rådighed.”

I sådanne ekstreme tilfælde dækker den forfatningsmæssige ret til selvbestemmelse også retten til at tage sit eget liv på en værdig og smertefri måde, fastslår domstolen.

Det var en mand fra delstaten Niedersachsen, som havde klaget over, at hans hustru i 2004 forgæves havde ansøgt om et narkotisk stof til at begå selvmord hos Tysklands forbundsinstitut for narkotika og medicinsk udstyr (Bfarm).

Kvinden var efter en ulykke lam fra halsen og ned og fik hyppige krampeanfald forårsaget af kraftige smerter. Dommerne konkluderede, at afvisningen fra Bfarm var retsstridig, og instituttet burde have undersøgt, om der i dette tilfælde kunne have været tale om en undtagelse.

Kvinden valgte i stedet at rejse til Schweiz i februar 2015 for at tage sit eget liv med assistance fra den schweiziske organisation for selvmordshjælp Dignitas. Domstolen har ikke taget stilling til, hvorvidt kvindens situation var et ekstremt særtilfælde, men at instituttet burde have undersøgt dette, mens hun var i live.

Den tyske stiftelse for patientbeskyttelse kritiserer domstolens afgørelse. Foreningen varetager alvorligt syges og døendes interesser, og her mener man, at dommen vil få store konsekvenser. Retten har rettet et ”slag” mod forebyggelsen af selvmord, siger formand Eugen Brysch til Süddeutsche Zeitung og understreger, at lidelse ikke er noget objektivt målbart.

Frankfurter Allgemeine Zeitung kommer med samme kritik og skriver i en kommentar under overskriften ”Døden fra apoteket”, at afgørelsen bryder med værdierne i den tyske grundlov, idet staten gøres til ”håndlanger for selvmord”. Afgørelsen er også snublende tæt på at lovliggøre assisteret dødshjælp, idet domstolens logik må være, at ingen læge eller anden fagperson kan nægte mennesker retten til ”selvbestemt” selvmord, skriver avisen.

Omvendt er jurist og retsforsker med speciale i sundhed ved Bochum Universitet Stefan Huster positiv over for afgørelsens ”liberale grundtone med fokus på individets rettigheder”.

”At forbyde alt, også i de ekstreme tilfælde, går af forfatningsmæssige grunde ikke i så væsentlige beslutninger som det at bestemme over sin egen død,” siger han til Süddeutsche Zeitung.

Aktiv dødshjælp er forbudt i Forbundsrepublikken. Men pårørende og læger bliver ikke straffet, hvis de undtagelsesvis hjælper en alvorligt sygdomsramt person med at begå selvmord.

I Danmark bliver den pensionerede overlæge Svend Lings for øjeblikket efterforsket af politiet, efter at han har fortalt, at han har hjulpet 10 danskere til at begå assisteret selvmord og desuden er del af et netværk af læger, som hjælper mennesker til selvmord. For også her er aktiv dødshjælp forbudt, men der er en gråzone. Ved at hjælpe et andet menneske med et inderligt ønske om at dø begås en strafbar handling, men retten ser ofte på ”forbrydelsen” med mildere øjne.