Prøv avisen
Globalt interview

Venstrefløjen består af fjolser, svindlere og ildsjæle

De marxistiske teorier har været utrolig indflydelsesrige. ”Bare tænk på den russiske revolution, som ikke havde været noget uden Marx - og Lenin naturligvis,” siger den britiske konservative filosof Roger Scruton, der mener, at venstrefløjstænkningen fortsat fylder uforholdsmæssigt meget for eksempel i universiteternes undervisning. - Foto: Geraint Lewis/Writer Pictures

Den britiske filosof Roger Scruton gør i en ny bog op med tænkningen på venstrefløjen, som han mener i sin essens er en religiøs måde at se livet på

Filosoffen Roger Scruton foretrækker stærk tyrkisk kaffe. Og hans meninger er lige så stærke som kaffen og kradser omtrent lige så meget som grumset i bunden af koppen, når han taler om venstrefløjen. I sin nye bog, der udkommer i dag, kalder han venstrefløjen for ”fjolser, svindlere og ildsjæle”.

Roger Scruton, hvorfor er der behov for at kritisere venstrefløjen?

"Fordi der er en permanent intellektuel fristelse til at tro, at der er komplette og absolutte løsninger på det menneskelige problem. Det er den overordnede tanke bag den marxistiske vision af samfundet. At de vil denne endelige frigørelse, hvor vi alle vil være lige. Det var også en del af Den Franske Revolution, og jeg tror, at det er en del af den menneskelige natur at tænke på den måde. I sin essens er det en religiøs måde at se livet på, hvor vi søger en frelse for den menneskelige tilværelse i verden. Og det producerer venstrefløjen alle de store teorier om, som må kritiseres."

Det er teorier, men hvor stor praktisk indflydelse har de?

"De har været utrolig indflydelsesrige. Bare tænk på den russiske revolution, som ikke havde været noget uden Marx - og Lenin naturligvis. Og den franske revolution udsprang fra Rousseau."

Men det gamle Sovjetunionen eksisterer ikke mere. Selv i Kina kan man argumentere for, at den kommunistiske stat er død. Så hvor indflydelsesrig er venstrefløjstænkningen i Vesten i dag?

"Den dominerer den intellektuelle dannelse af folk på venstrefløjen. Du ser det i Labours nye leder, Jeremy Corbyn. Der er en konstrueret venstreorienteret dagsorden, der ikke ville være noget uden teorierne om lighed og frigørelse og behovet for et totalt klasseløst og fladt syn på tingene. Og du ser det - hvilket er mere vigtigt - i pensum på universiteterne. Selvom venstrefløjsteoretikerne er totalt intellektuelt uvæsentlige, som Louis Althusser, er de i toppen af pensum i kraft af deres konklusioner, fordi de foregiver, med deres udførlige diskurs at give et intellektuelt svar på venstrefløjens spørgsmål."

Men er der ikke nogle af venstrefløjens tanker, du finder brugbare?

"Naturligvis har de meget at byde ind med. De har teorier, som, selvom de er falske, peger hen imod, hvad der er vigtigt for den måde, mennesker ser deres medlemskab af samfundet på."

"Men når det er sagt, er jeg uenig af hele mit hjerte med venstrefløjsdoktrinen. Men venstrefløjen har naturligvis teorier, som det er relevant at undersøge."

"Interessant nok, så er det på vores universiteter, at de er indflydelsesrige, selvom de taler nonsens. Folk som Gilles Deleuze, Louis Althusser og Slavoj Žižek skaber lighed mellem det intelligente og det stupide. Den intelligente person har ingen fortrin frem for for den dumme person, når sproget er meningsløst."

Hvor langt mod midten går venstrefløjen, og hvornår er den ikke længere problematisk?

"Jeres danske socialdemokrati er den milde civiliserede form for socialisme. I anerkender retten til at være uenig - du behøver ikke at være på venstrefløjen. I giver folk ret til at le ad venstrefløjstanker, og I er berømt for at give folk lov til at le ad islam, hvilket der var et behov for."

"Jeg vil sige, at i den politiske kamp er Danmark på den bløde venstrefløj. Men i en krise må danskerne beslutte, om de vil holde fast i det sociale demokrati, og om de vil stå for integriteten i Danmark og de juridiske traditioner i Danmark."

Hvilke kriser tænker du på?

"Vi er i en krise nu. Migrantkrisen med mennesker, der ikke vil passe ind, og som kommer med krav, som vi aldrig kan indfri. Det angriber ytringsfriheden og holdningsfriheden i jeres land, som allerede er angrebet af muslimske fanatikere. Og det er der, I beslutter, hvad Danmark står for. Når I frem til, at ytringsfriheden skal beskyttes, bevæger I jer i en konservativ retning og forsvarer vestlige institutioner mod den globale uorden."

Så hvad skal vi gøre?

"Vi må leve vort liv ærefuldt og ærligt og ikke med absolutte løsninger mod menneskeheden. Men være trofaste mod det, der betyder noget, hvor familien, vore venner, vort land er centrale. Og alle de ting, der gør det muligt for os at arve en fredfyldt og lovlig orden. Det er udfordringen. Du skal være klar til at forsvare ting. Som I danskere ikke gjorde på et tidspunkt, men hvor vi heldigvis reddede jer. Men alt kan gå under, hvis I ikke redder jer selv."

Siden maj har Storbritannien haft en konservativ regering. Hvordan vurderer du som konservativ filosof britisk politik?

"Naturligvis er jeg lettet over, at vi har en konservativ regering. Men vi skal konfrontere den store krise, som Europa er i. Og vi skal bekræfte vores forpligtelse over for vore nationer og vore grænser. Det er det, EU har gjort svært. EU tror ikke på grænser, men hvis du ikke tror på grænser, vil vore nationer ikke overleve. Men det er en meget svær ting at tale om. Det er bedre at tale om det i fiktionen. Derfor anbefaler jeg min bog ”The Disappeared” (Det Forsvundne), som er mit forsøg på at vise kompleksiteten gennem personer og drama - og som peger mod en mulig frelse."

Hvad mener du, når du kobler venstrefløjen med religion?

"Den venstrefløj, der bunder i 1920'ernes marxisme og så videre, er en erstatning for religion. Det religiøse gen - den religiøse arv, om du vil - som vi mennesker bærer, har derfor aldrig rigtigt været i stand til at bygge et fæstningsværk mod den venstreorienterede måde at se ting på, fordi vi kan ikke vende os mod noget, der udgår af den samme religiøse følelse."

"Selvfølgelig hjælper kristendommen (mod venstrefløjen, red.), og særligt blandt katolikker giver det fortsat et sammenhængende verdenssyn. Men blandt protestanter - og særligt danske protestanter - har det været ned ad bakke siden Kierkegaard. Troen bliver mere og mere subjektiv og mere individualistisk."

Du siger, svaret skal findes i kirken, men mange steder mister kirken tilslutning?

"Jeg siger ikke, at svaret kan findes. Jeg er selv religiøs, men uden at have en teologisk tro. Men jeg genkender religiøsiteten i mange mennesker i form af det hellige, det urørlige og det ærefulde, og det er der, du finder modstanden mod venstrefløjen."

Der er også dele af kirken, som ligger til venstre?

"Jeg ved det. Det er præstestanden. Men ikke de almindelige kirkegængere. Og det skyldes dels, at præstestanden mister sin tro, og dels, at den går gennem det 19. århundredes psykose, som Ludwig Feuerbach skrev så smukt om."

Men har kirken som organisation og struktur til tider ikke også været totalitær i sin tilgang?

"Den katolske kirke har været altomfattende, men ikke ligefrem totalitær. Den har ikke forsøgt at straffe alle. Men det er det altomfattende, som appellerer til venstrefløjen. Folk har en sult efter den totale løsning. Det er derfor, islam går frem. Det er en total løsning på livet. Du behøver ikke tænke dig om. Du behøver ikke at udsætte dig for tvivl, og hvis noget kommer i vejen, dræber du det. Det er en let vej frem. Det er deprimerende, men det er sandt. Men mennesket er deprimerende."

Du taler om åndelig autoritet, men hvem er det, som skal give den åndelige autoritet? Skal den komme indefra eller fra et andet sted?

"Den kommer delvist gennem de nedarvede institutioner, som former dig og giver dig en fornemmelse af din sociale identitet. Det er meget vigtigt for briterne og for skandinaverne. Men den kommer også fra den enkelte og fra de kunstnere, der er ærlige nok til at tage et opgør med realiteterne. Som Ingmar Bergman gjorde for svenskerne og Carl Th. Dreyer gjorde for danskerne i filmen ”Jeanne d'Arc”. Det er her, åndeligheden glimter foran os, og hvor vi kan sige, at vi vil omfavne åndeligheden og ikke al den åndelige frigørelse."