Verden famler efter fire år med kaos i Syrien

I morgen er det fire år siden, at krigen i Syrien begyndte. FN er handlingslammet, så længe Rusland og Vesten ikke kan enes, siger militærforsker

”Det er svært at se, hvordan man skulle lægge storpolitisk pres på Islamisk Stat. Der er ikke nogen, der respekterer sikkerhedsrådsresolutioner i området," siger Peter Kjær Mackie Jensen. Foto: To syriske piger på vej hjem fra skole
”Det er svært at se, hvordan man skulle lægge storpolitisk pres på Islamisk Stat. Der er ikke nogen, der respekterer sikkerhedsrådsresolutioner i området," siger Peter Kjær Mackie Jensen. Foto: To syriske piger på vej hjem fra skole. Foto: Zein al-Rifai/AFP.

Efter fire år med krig i Syrien er situationen i landet mere kaotisk end på noget andet tidspunkt. Ansvaret ligger hos det internationale samfund, mener 21 humanitære organisationer. De påpeger i en ny rapport ”Failing Syria” (Svigt af Syrien), at FN har gjort for lidt for at sikre beskyttelse og hjælp til civile, og at verdenssamfundet heller ikke har lagt tilstrækkeligt pres på de stridende parter for at få dem til at respektere FN's Sikkerhedsråds resolutioner.

Spørger man Peter Viggo Jakobsen fra Forsvarsakademiet og Center for Krigsstudier ved Syddansk Universitet, hvad det internationale verdenssamfund kunne have gjort, er svaret dog klart.

”Ingenting. For når de permanente medlemmer, det vil sige Rusland kontra Vesten, ikke kan enes, så kan FN ikke gøre noget og er faktisk handlingslammet. Hvis der skal lægges et politisk pres, kræver det, at FN's Sikkerhedsråd står samlet, for ellers kan man ikke vedtage effektive resolutioner i Sikkerhedsrådet, og man kan heller ikke få stormagterne til selv at gå ud og slå deres lokale klienter oven i hovedet. Det er netop det, der ikke har kunnet lade sig gøre her,” siger han.

Han påpeger, at FN's generalsekretær, Ban Ki-moon, godt selv kan komme med sin moralske autoritet over for Syriens præsident Bashar Hafez al-Assad, men han har ingen hårde magtressourcer at stille bag sig, når stormagterne ikke kan enes. Han kan ikke komme med andet end en opfordring til, at alle parter skal opføre sig ordentligt.

”Det eneste, FN kan gøre, er at mægle. Russerne er blevet ved med at hælde penge ind i Bashar Hafez al-Assads styre, og amerikanerne og Vesten har på et lavere niveau bakket op om oprørerne. Der er hældt brændstof på fra begge sider, så det er en berettiget kritik af FN, men FN kan ikke gøre noget, når stormagterne ikke kan enes.”

Peter Kjær Mackie Jensen, lektor og centerleder ved Center for Disaster Research, COPE, (center for katastrofeforskning) ved Københavns Universitet, forklarer, at der er situationer i Syrien, man aldrig har set før.

”De resolutioner, som FN vedtager, har ikke nødvendigvis gang på jord. I Syrien er der både det officielle regeringsorgan, Islamisk Stat og Den Frie Syriske Hær, som ikke er under kontrol af FN. Nødhjælpsarbejdere er lige så meget et bytte som alle mulige andre, og FN kan ikke gøre noget ved krigen med mindre, man sender en hær derned,” siger Peter Kjær Mackie Jensen.

Han peger samtidig på, at det er vanskeligt at lægge et politisk pres på de stridende parter.

”Det er svært at se, hvordan man skulle lægge storpolitisk pres på Islamisk Stat. Der er ikke nogen, der respekterer sikkerhedsrådsresolutioner i området. Det er så håbløst, og man bliver nødt til at erkende, at krigen dernede ikke er noget, der bliver overstået på en eftermiddag. Man skal hjælpe nærområderne, for der sidder jo mange flygtninge i Tyrkiet og Libanon, og det kan FN til gengæld godt gøre noget ved, for der kan de komme ind i landet.”

Rasmus Egendal, der er vicekoordinator for FN's Fødevareprograms Syrien-indsats og udstationeret i Amman, Jordan, er enig i, at der kun er en politisk løsning på krisen.

”Så længe medlemslandene af FN's Sikkerhedsråd og de regionale politiske aktører er ude af stand til at få de forskellige aktører i Syrien til at respektere de her resolutioner, så er der meget lidt, vi kan gøre ud over det, vi gør på daglig basis - forhandle, forhandle, forhandle,” siger han.