Verdens fattige får ingen pleje i døden

Næsten 9 ud af 10 med livstruende sygdomme må undvære smertebehandling og lindrende pleje, især i fattige og mellemindkomstlande. I de kommende år vil problemet kun vokse, vurderer verdenssundhedsorganisationen WHO

Kun 14 procent af de mennesker i verden, der lider af en livstruende sygdom og har brug for palliativ, lindrende pleje og smertebehandling, får den. Det viser en ny opgørelse fra WHO. Her ses en syg pige i Pakistan.
Kun 14 procent af de mennesker i verden, der lider af en livstruende sygdom og har brug for palliativ, lindrende pleje og smertebehandling, får den. Det viser en ny opgørelse fra WHO. Her ses en syg pige i Pakistan. . Foto: Redux.

Kun 14 procent af de mennesker i verden, der lider af en livstruende sygdom og har brug for palliativ, lindrende pleje og smertebehandling, får den. Og de lever som regel i de rige, vestlige lande. I fattige lande er behovet stort set udækket. Det fastslår FN's verdenssundhedsorganisation WHO i en ny opgørelse, som skal hjælpe regeringerne med at fastlægge en politik på området.

”Hvert år har 40 millioner mennesker brug for palliativ pleje. 78 procent af dem lever i lav- og mellemindkomst-lande, og kun 14 procent af de, der har brug for palliativ pleje, har adgang til det,” skriver WHO i et nyt fakta-ark, som redegør for aktuel viden og WHO's politik på centrale sundhedsområder.

Det er første gang, WHO offentliggør et sådant dokument om palliativ pleje. Det er et resultat af den resolution om spørgsmålet, som WHO's generalforsamling vedtog sidste år.

WHO opfordrer nu medlemslandene til at gøre palliativ pleje til en integreret del af den offentlige sundhedspolitik, både i de rige lande, hvor adgangen til palliativ pleje er blevet udviklet over en årrække, og i de lav- og mellemindkomst-lande, som samtidig står over for massive sundhedsproblemer.

”Vi har defineret palliativ pleje og smertebehandling som en menneskeret. Vi skal allesammen dø, og i et land som Danmark kan man i vid udstrækning få den hjælp og pleje, som er nødvendig. I de lande, hvor adgangen er næsten lig nul, er det så meget desto vigtigere at tænke den palliative pleje ind i sundhedspolitikken,” siger Belinda Loring, teknisk ekspert i palliativ pleje ved Verdenssundhedsorganisationen i Genève.

WHO opfordrer til at styrke uddannelsen af læger og sygeplejersker i den primære sundhedstjeneste, så de er opmærksomme på smerte-lindring og psykologisk støtte, både til patienterne og til de pårørende, som i fattigere lande er dem, der især tager sig af patienter i terminalstadiet. Men det er også vigtigt at lempe de ofte meget stramme regler for ordinering af morfin og andre smertestillende midler, som er en af de helt store barrierer mod adgangen til smertebehandlende medicin, mener WHO.

”Regeringerne har pligt til både at bekæmpe narkohandel og til at sikre befolkningens adgang til sundhedsydelser som smertelindring, men ofte ser vi, at kampen mod narko prioriteres højere og fører til meget restriktive regler for ordineringen af for eksempel morfinpræparater til smertebehandling,” siger Belinda Loring.

WHO understreger, at behovet for palliativ pleje vil vokse i de kommende år på globalt plan, hvor de fleste lande vil opleve en aldrende befolkning og en vækst i sygdomme, som især udvikles mod livets slutning. Det gælder kræft, men også sygdomme som hjerte-karsygdomme, kronisk åndedrætsbesvær og aids eller for eksempel nyresvigt, Parkinsons sygdom eller demens.

”Undersøgelser viser, at kræftpatienter i de vestlige lande generelt har god adgang til palliativ pleje. Udfordringen er nu at sørge for, at også patienter med andre lidelser kan få adgang til effektiv smertelindring og pleje, hvis de har brug for det," siger hun og fortsætter:

"Palliativ pleje vil være et af svarene på den sundhedsudfordring, landene vil stå over for i fremtiden med en aldrende befolkning. For eksempel ved vi, at palliativ pleje, der sættes ind for sent, ikke blot nedsætter patienternes livskvalitet, men også koster sundhedsvæsenet penge i form af akut indlæggelse, som kunne have været undgået. Alligevel viser internationale undersøgelser, at plejehjemspatienter overraskende nok har dårligere adgang til palliativ pleje end andre,” siger Belinda Loring.