Prøv avisen

Sydslesvigsk museumsleder: Der er en forventning om, at vi fra mindretallet inderst inde drømmer om at være "rigtige danskere"

Nis Hardt er leder af Danevirke Museum, som blandt andet har en udstilling om det danske mindretals historie fra 1864 og frem til i dag. Museumsgæsterne kan se, hvordan et almindeligt klasselokale blev forvandlet til kirkerum hver søndag – med Dannebrog, alterdug og et billede af den danske kong Christian X. – Alle fotos: Mikkel Møller Jørgensen.

Identiteten hos det danske mindretal i Sydslesvig er under forandring. Mens flere ser udviklingen som positivt udtryk for en uproblematisk sameksistens, ser andre den som en forfaldshistorie. De savner det nære fællesskab, der tidligere prægede mindretallet