Ugens kirkenyheder: "Glædelig kultur", kirkens magthavere og den sidste vilje

Her får du det bedste overblik over de væsentligste historier fra troens verden i denne uge. God læselyst!

Flere fremtrædende danskere mener, at arrangørerne af festivalen ”24 dage med kultur” på Nørrebro har fravalgt ordet jul på grund af en misforstået hensyntagen til muslimer i den multikulturelle bydel. Foto: Privatfoto

Ugens citat

“Kan man vurdere etikken i ’Odysseen’ uden at forholde sig til, at den er forankret i antik tænkning? Det kan man selvfølgelig ikke. Kan man beskæftige sig med mindfulness som meditation uden at stå ved, hvad det kommer af? Nej, det kan man ikke, for buddhismen er hele grundlaget for den praksis.”

- John Rydahl, formand for Religionslærerforeningen, om mindfulness-meditation, som med satspuljemidler i ryggen sniger sig ind i folkeskolen.

Meditationsdrama

En lavmælt forargelse har i ugens løb bredt sig fra skolelærere med speciale i religionsundervisning. Formand for Religionslærerforeningen John Rydahl har nemlig i foreningens blad slået på tromme for, at den meditative mindfulness-praksis, som flere steder vinder indpas i danske skoler, er et problem. Metoden er nemlig en religiøs praksis, er hans begrundelse.

Han henviser til, at Fadervor blev sløjfet fra folkeskolens undervisning i 1975, og at det derfor går imod den fastlagte linje om ikke at indskrive skoleelever i nogen religiøs praksis. Som altid handler det selvfølgelig også om penge, for der er via satspuljemidler afsat 12,5 millioner til at uddanne folkeskolelærere i mindfulness-baseret stressreduktion.

Kritikken preller af på en bred kam af politikere, som i hovedtræk ikke ser noget problem i at lære børn meditationsteknikker med buddhistisk islæt. Fra Alternativets kirkeordfører Carolina Magdalene Maier lyder det blandt andet om metoden:

“Jeg tror, man kan antage, at de fleste bruger den som et redskab til hjælpe børnene med at komme ned i gear.”

Missionsdrama

Det lille missionske fiskersamfund i Harboøre kom i mediernes spalter i 1893, da 49 fiskere druknede ved en ulykke, heraf 26 fra Harboøre. I tiden derefter blev byens vækkelsesprægede menighed og præst genstand for stor mediedebat, der ifølge flere har været skelsættende for området og for Indre Mission lige siden. Vækkelsesbevægelserne fik mange steder de små samfund til at dele sig i to med egne kirker, skoler og kulturliv. Hvor meget skyldtes så egentlig de faktiske forhold, og hvor meget afhang af mediernes dækning?

Det har sidenhen vist sig, at en de journalister, som var med til at farve billedet af fiskersamfundets religiøse liv, var den kendte journalist fra Politiken, Henrik Cavling. Han beskrev den indremissionske præst C. Moes, som forestod fiskernes begravelse, sådan:

“En trykket Stemning hvilte over denne fattige Forsamling, da Præsten, en lavstammet, fedlig Mand med lyst Fuldskæg og store Briller, besteg Prædikestolen. Aldrig har vel en Præst staaet i en Tilhørerkreds, der var saa modtagelig for et kærligt Ord. Men kun haarde, kolde Ord udgik fra Forkynderens Mund.”

Hvor sanddru var så de ord, journalisterne skrev fra fiskernes begravelse? Forskelle i simple kendsgerninger, såsom vejret på dagen, tyder på, at forholdet til objektivitet og troværdighed var et andet dengang, end det er i dag.

Få selv syn for sagen og læs historien fra hestens egen mund. Her er pastor C. Moes taleved fiskernes begravelse.

I dag er der mere fred over Israel, så at sige, i fiskerbyen. Kristeligt Dagblad har besøgt Harboøre, hvor et nyt missionshus netop er blevet rejst. Meldingen er, at fronterne mellem missionsfolkene og “de andre” ikke er så skarpt optrukne længere, men at både kirkens og Idrætshallens mange arrangementer samler mere, end de skiller ad.

Juledrama

Den forgangne uge har været præget af nedtælling til advents- og juletiden. På Nørrebro i København har det dog vakt undren og løftede øjenbryn, at kommunen på en plakat reklamerer med "24 dage med kultur fra 1. - 24- december". Reaktionerne kommer blandt andet fra sognepræst Kristian Ditlev Jensen og tidligere Venstre-minister Søren Pind, der på Instagram skriver: "Man kunne også bare kalde det ... 'jul'...?"

Så spørgsmålet er, om julen er blevet bortcensureret fra den multikulturelle bydels plakater? Hvor regionsrådsmedlem Karsten Skawbo-Jensen kalder det "krænkelsessensibilitet" og de "progressive danskeres misforståede hensynstagen til indvandrere", ser andre mere lyst på sagen. Det gør blandt andre Alternativets kultur- og fritidsborgmester for København, Franciska Rosenkilde, der forklarer, at arrangementet nok er bygget op som en julekalender, men at det ikke er alle tilbud, der har noget med jul at gøre:

"Derfor ville de være faktuelt forkert at kalde det en julekalender eller en julefestival."

Så er der bare tilbage at sige "glædelig kultur".

Din vilje ske

Har du taget stilling til, hvad der skal ske, når du dør? Selvom det kan være svært at forholde sig til, hvordan begravelse og afsked skal foregå, kan det spare de efterladte for mange grublerier i sorgens tid, er meldingen fra flere bedemænd.

Derfor har Kristeligt Dagblad i samråd med en række brancheorganisationer og en hospitalspræst udarbejdet et digitalt skema, som du kan udfylde, printe og lægge i skuffen, så dine pårørende en dag vil kunne få et fingerpeg om din sidste vilje.

Ugens - og kirkens - magt

Hvem har egentlig magten i den ellers så karakteristisk anarkistiske danske folkekirke? Hvem trykker på knapperne, og hvem er det godt at kende, hvis man ellers vil noget i dansk kirkeliv?

På fagmediet for folk, som arbejder med kirkeliv, Kirke.dk, forsøger at skabe et overblik over magtens tinder i dansk kirkeliv. Tjek listen, se om du selv optræder på den eller send dit forslag ind til én, du synes skal stå der.

Det skriver de andre

  • Ny bog: Præster rimer julebudskab med pruttende Jesusbarn
    Jyske Vestkysten
  • Københavns biskop: Troen er både den største intellektuelle og den største følelsesmæssige udfordring, jeg har haft og nogensinde vil få i mit liv
    Berlingske
  • Jeg blev sendt i skammekrogen til min egen fars begravelse
    <em>Information</em>